Fra det prospekt om nyindretning af Dantes Plads, som er i høring indtil 4. august, nedkørslen til venstre. Visualisering: GHB Landskabsarkitekter.

Sur 😠

Naboer imod “Dantes p-helvede”

PARKERINGSPLADS. Modstanden mod et planlagt p-hus på Dantes Plads vokser, alt imens kommunen har sat gang i en høring om, hvordan pladsen skal se ud fremover – med parkeringshus.

DANTES PLADS: Et kommende underjordisk parkeringshus med 214 pladser på Dantes Plads møder stadig massiv modstand i lokalområdet. Nu melder Carlsbergfondet, som har hovedsæde ved pladsen, sig i koret af bekymrede naboer.

Både selve byggeperioden, hvor der skal pumpes grundvand væk under de gamle bygninger, hvoraf flere står på træpæle, og udsigten til flere biler i området er problematisk, mener fondens bestyrelsesformand Flemming Besenbacher. Han skriver til City Avisen:

»Det er vores klare opfattelse, at opførelsen af et parkeringsanlæg på Dantes Plads vil få store konsekvenser i byggeperioden, som vi har hørt opgivet til at vare hele tre år. Her tænkes blandt andet på støj, støv og rystegener relateret til det omfattende arbejde i forbindelse med omlægning af rør og kabler, frakørsel af over 55.000 tons jord og tilkørsel af beton og stål samtidigt med, at der skal pumpes 120 kubikmeter vand væk i timen.

…Vi er på det givne grundlag af den opfattelse, at der er et uforklarligt misforhold mellem generne under byggeperioden, de efterfølgende trafikale konsekvenser og gevinsten ved at etablere den nye p-kælder. Desuden må det formodes, at et nyt parkeringsanlæg vil tiltrække flere biler til det centrale København med stigende forurening til følge.

Vi håber, at kommunen vil genoverveje denne helt igennem forkerte beslutning snarest muligt, inden byggeriet reelt påbegyndes.«

To verserende klager

Politikerne i Københavns teknik- og miljøudvalg besluttede i maj, at selskabet Q-Park kan opføre parkeringsanlægget uden en større miljøvurdering, en såkaldt VVM-redegørelse. Men en beboergruppe imod projektet mener slet ikke, at der er behov for p-huset. De kæmper for at få skrinlagt planerne under mottoet »nej tak til Dantes p-helvede«.

Beboerne og restauratøren i Restaurant Karla på pladsen har nu sammen med Foreningen Hovedstadens Forskønnelse klaget over den manglende miljøundersøgelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. En klage er også røget af sted til Planklagenævnet, fordi der heller ikke udarbejdes en ny lokalplan i forbindelse med byggeriet.

Dantes plads er en del af Metropolzone-projektet fra 2007, som blandt andet har ensrettet og fredeliggjort Vester Voldgade.

Et nyt rampeanlæg, elevator- og trappetårn op til fem meter i højden, en ventilationsskakt på tre meter og en indkørselsbom og portal på tre en halv meter vil optage omkring en femtedel af Dantes Plads, og i kommunens udbudsmateriale fra 2014 nævnes da også, at p-anlægget må forventes at kræve en ny lokalplan på grund af »pladsens markante placering mellem to karréer og den visuelle akse mellem Christiansborg og Glyptoteket«.

Gruppen appellerer nu til, at deres klager får opsættende virkning, så gravemaskinerne ikke sætter tænderne i brosten og asfalt, mens de afgøres.

Jette Ingerslev fra gruppen mener ikke, at de oprindelige tanker om et p-hus harmonerer med den udvikling, der er sket i området – og i den politiske tankegang:

»Med den nye regerings holdning til at nedsætte CO2-udledningen med 70 procent inden 2030, ja, så vil modstanden mod et overflødigt p-anlæg naturligvis blive intensiveret,« siger hun.

Høring sat i gang

Københavns Kommune fortsætter dog ufortrødent planerne om det forhadte p-hus, som ikke mange politikere på rådhuset bakker op om. De er dog bundet af et ti år gammelt parkeringsforlig, hvor Jarmers Plads egentlig var det foretrukne sted, og en budrunde, hvor Q-Park har vundet retten til at bygge de 214 P-pladser i tre etager under jorden.

Alle kan nu komme med deres holdning til den fremtidige Dantes Plads på kommunens portal blivhoert.kk.dk indtil 4. august, og forvaltningen gennemgår umiddelbart herefter de input og idéer, der kommer her. Næste skridt bliver, at forvaltningen og Q-park indarbejder de relevante ændringer i det omfang, det er muligt, og herefter fremlægger et forslag til Teknik- og Miljøudvalget om indretningen af pladsen.

Inden en endelig godkendelse partshører forvaltningen de berørte parter, så »eventuelle oversete problematikker kan nå at blive opfanget og håndteret,« oplyser forvaltningen.

Se mere på Facebook: ’Dantes Plads Parkering’ og blivhoert.kk.dk/hoering/nyindretning-af-dantes-plads

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

Skriv et svar

Jacob Schneider

Om journalisten Jacob Schneider

Journalist på Kgs. Enghave & Valby Bladet og Amager Bladet. Lokalområdet særligt omkring Amagerbro og Sundbyerne har været en del af mit liv gennem godt 20 år, de seneste fire på godt og ondt. Jeg er nysgerrig på menneskelivets mangfoldige historier inden for kultur, sport, trafik og politik. Mail: jape@minby.dk. Tlf.: 26169647.

NØRREBROTYPER: Nour, Edanur og Hilal

Bemærkelsesværdigt comeback: Succestræner er tilbage i B.93