Foto: Michael Paldan

Byrådsmedlem: Det er fem minutter i lukketid for Dragør Kommune

LIKVIDITET. Prognosen for kassebeholdningen i Dragør Kommune er dyster, konstaterede et enigt byråd på torsdagens møde. Men AOV-flertallet besluttede en lempeligere justering af kommunens anlægsprojekter, end C og Liste T var klar til.

DRAGØR: Dragørs pengekasse er tømt omkring slutningen af 2020, hvis kommunen fortsætter med sit nuværende anlægsforbrug i det tekniske budget. Det viser prognoser fra kommunens forvaltning.

Fortsætter kurven yderligere nedad, er det en alvorlig sag, for hvis pengebeholdningen er under nul set som et gennemsnit over 365 dage, så kommer man på Indenrigsministeriets observationsliste, og så er Dragørs overlevelse som selvstændig kommune i fare.

Derfor har forvaltningen givet en stribe forslag til, hvordan byrådet kan sætte en prop i pengekassen ved at droppe anlægsprojekter for 22 mio. kroner og udskyde andre for 8,9 mio. kroner.

Derudover har man også ejendomme at sælge, som kan dække bunden af kassen et stykke tid yderligere.

T og C: Fuldt anlægsstop

Byrådet skulle på sit møde i torsdags tage stilling til forvaltningens forslag, men oppositionen – Konservative og Liste T – foreslog fuldt anlægsstop, bortset fra allerede igangsatte projekter. Og så appellerede de to partier til, at et samlet byråd genåbner og genforhandler budgettet for 2019.

»Og her nytter det altså ikke, at AOV lukker sig om selv som ved sidste budgetforhandlinger, hvor de kom med fem ultimative krav til Konservative, for at vi kunne være med i budgettet. Den alvorlige situation vi er i stiller krav om, at alle partier er villige til dialog uden ultimative krav, uden at komme med budgetudvidelser, er villige til fuldt stop på anlægsøkonomien. Gør vi ikke det, kommer vi til at have en anden dialog inden længe, og det er, at Dragør ikke kan bevare sin selvstændighed. Et fyord at sige i Dragørs kommunalbestyrelse, men det nytter ikke, at vi render rundt med bind for øjnene som deltagere i luksusfælden. I min optik er vi fem minutter i lukketid for Dragør Kommune,« siger den konservative gruppeformand, Kenneth Gøtterup.

V: Nok på kistebunden

AOV-flertallet var på byrådsmødet helt enige i, at situationen er alvorlig. Dog ønskede flertallet ikke helt samme hårde opbremsning som oppositionen. Justeringen af anlægsbudgettet på ialt 24 mio. lå desuden under forvaltningens forslag på 30,9 mio.

 

 

 

Ifølge en pressemeddelelse fra kommunen skyldes behovet for nedbremsning tre ting:

Den landsdækkende udligningsordning, som Dragør i 2018 betalte 172 mio. kroner til, og det er 15 procent af kommunens samlede udgifter.

Dragørs indtægtsgrundlag er nedjusteret med 20 mio. kroner årligt fra 2019.

Dragør har stærkt stigende udgifter til det specialiserede socialområde og til at medfinansiere sundhedsområdet.

»På en måde kan man sige, at den almindelige samfundsøkonomiske udvikling nu også er nået til Dragør. Med gårsdagens (torsdagens, red.) beslutninger er der skabt et forbedret grundlag for, at der ved budgetforhandlingerne til efteråret kan skabes balance i kommunens husholdningsbudget og tilstrækkeligt med penge på kistebunden til nødvendige investeringer,« vurderer Dragørs borgmester, Eik Dahl Bidstrup (V).

Serviceforringelser på vej

Udover justeringen af anlægsplanen besluttede byrådet en stribe besparelser på kommunens drift på 3,4 mio. kroner. Især ved at udskyde genbesættelse af ledige stillinger.

Men med den anden hånd var byrådet nødt til at opjustere hjemmeplejen med 3 mio. kroner årligt grundet et stigende antal ældre borgere.

Eik Dahl Bidstrup forudser svære, politiske valg nu og i årene fremover.

»Vi skal vænne os til, at der vil komme serviceforringelser, også i budget 2020. Sådan er det i alle kommuner. Vigtig for os er dog, at det bliver med færrest mulige gener for både borgere, virksomheder og medarbejdere,« udtaler han.

Allerede ved budgetopfølgningen på 2. kvartal til august skal det vurderes, om der er behov for yderligere justeringer af kommunens økonomi.

Diagrammet viser Dragør Kommunes kassebeholdning i år, som den ville udvikle sig, hvis man gennemførte det anlægsstop, som kommunens forvaltning har foreslået. AOV-flertallet besluttede en lidt mindre indgriben. Den grønne linje viser prognosen for likviditet efter kassekreditreglen (kassebeholdning i gennemsnit over 365 dage) og viser et fald fra 100 mio. til 40 mio. i 2019. Kommer den i minus, vil kommunen blive sat under administration af Indenrigsministeriet. Illustration: Dragør Kommune
SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

OBS: Denne artikel er mere end 6 mdr. gammel

Kom med din mening om Platanvej

Vibenshus Gymnasium: Første student satser på medicin