4.474 valgplakater har hængt ulovligt i København under Europavalget og Folketingsvalget (Ikke dem på billedet) 3.887 har Københavns Kommune fjernet, mens partiernes ophængsansvarlige har fjernet resten. Arkivfoto: Martin Sørensen

Sur 😠 Like 👍

Ulovlige valgplakater: Kommunen har fjernet næsten 4000

VALGPLAKATER: Der er mange regler at følge, når man skal hænge valgplakater op i forbindelse med en valgafholdelse. Det store valgår, som 2019 har været, har også givet Københavns Kommune ekstra travlt med at fjerne ulovlig valgplakater. Det gælder både dem, der har været hængt ulovligt op, og dem, der ikke er blevet fjernet efter de otte døgn fra valgets afholdelse, som retningslinjerne foreskriver.

Teknik- og Miljøforvaltningen i København har nu gjort status over alle de valgplakater, som kommunen har været nødsaget til at fjerne i løbet af maj og juni, fordi de var opsat enten for tidligt, forkert, eller fordi de ikke var fjernet af partierne til tiden efter afviklingen af valgene til Europaparlamentet og Folketinget.

Mange flere ulovlige valgplakater i år

Forvaltningen har i alt registreret 4.474 valgplakater, som var opsat i strid med reglerne. Heraf er 3.887 plakater blevet taget ned af kommunen, mens de ophængningsansvarlige selv har sørget for at rette op på forholdene ved de øvrige plakater. Ved kommunalvalget i 2017 blev der til sammenligning kun fjernet 1378 valgplakater af kommunen.

»Vi har måttet fjerne væsentligt flere valgplakater denne gang. Det hænger efter alt at dømme sammen med, at vi på samme tid har haft valg til Europaparlamentet og Folketingsvalget, så der har både været kamp om pladserne, og der har tidsmæssigt været tale om en længere periode, hvor plakaterne har hængt i byrummet,« siger enhedschef Jakob Hjuler Tamsmark i en pressemeddelse, hvor han fortsætter:

»Det har betydet, at mange flere plakater har hængt i strid med reglerne, men jeg hæfter mig også ved, at partierne i vid udstrækning selv har rettet op på forholdene, i de tilfælde, hvor vi har givet et påbud. Partierne er opmærksomme på reglerne, og det lover godt for fremtidige valg.«

Borgere giver et praj

Registreringerne af valgplakater er primært foretaget i forbindelse med forvaltningens daglige tilsyn med byen, men mange borgere har også sendt et praj til kommunen, når de har spottet forkert opsatte valgplakater i deres lokalområde. Der er kommet i alt  553 praj og 185 mails om valgplakater.

»Folk reagerer hurtigt, når de kan se, at reglerne ikke bliver overholdt. Vi ser det som udtryk for, at man gerne vil passe godt på byen, og det er jo en effektiv løsning for os, når vi via et praj kan se præcis, hvor vi skal køre hen. Vores hovedfokus har været at få fjernet de plakater, som kunne være farlige for trafikken eller belaste de unge vejtræer og byens grønne områder,« siger Jakob Hjuler Tamsmark.

Forvaltningen er fortsat i gang med sagsbehandlingen. Det samlede ressourceforbrug skal gøres op, og dernæst vil de forskellige partier  få tilsendt en regning for de plakater, som kommunen har måttet fjerne. Prisen for de ulovligt ophængte valgplakater beregnes ud fra forvaltningens samlede ressourceforbrug på opgaven.

FAKTA

  • 1.524 plakater var hængt op, så de var til fare eller ulempe for trafikken.
  • 727 plakater var hængt op i strid med Vejlovens regler, fordi de enten var ophængt for lavt eller hængt op på unge vejtræer.
  • 48 plakater var ophængt for tidligt i henhold til ophængningsperioderne.
  • 323 plakater var ikke nedtaget, da ophængningsperioden udløb.
  • 1.701 plakater var ophængt i parker og grønne områder, hvor det ikke er tilladt at hænge valgplakater.
SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

Skriv et svar

Benedicte Lorenzen

Om journalisten Benedicte Lorenzen

Jeg har skrevet lokale historier om stort og småt i København siden 2011, i de seneste to år er min vej dog oftest gået til Valby og Sydhavnen. Jeg søger altid efter den gode historie, så ligger du inde med et tip til sådan en, så tøv ikke med at kontakte mig.

Bare krejl løs: Kom af med mormors gamle stel til Vesterbro-loppemarked

Kom med din mening om Platanvej