Lastbiler over ti meter må ikke køre gennem Vordingborggade, men mange gør det alligevel, og flere af den forurener også ganske meget. Foto: Martin Sørensen

Sur 😠 Like 👍

Store lastbiler må ikke køre her, men de drøner gennem gaden

Lastbiler over ti meter er forbudt, men den ene efter den anden kører gennem Vordingborggade – på vej mod Nordhavn – alligevel. Det fører til høje udslag af luftforurening.

Trafik: Siden Århusgade blev lukket i slutningen af 2013, har der været kaotiske trafikforhold i Vordingborggade mellem Strandboulevarden og Kalkbrænderihavnsgade.

Selv efter Nordhavnsvej åbnede for halvandet år siden, er bilkøerne fortsat.

To ting skulle ellers ændre på, at det ikke var helt så slemt: Lastbiler over ti meter blev forbudt på vejstrækningen, og der blev indført »venstresving forbudt« ad Kalkbrænderihavnsgade ned mod Nordhavnsvej.

»Det har hjulpet en lille smule, men der er stadig masser af bilkøer og lastbiler,« siger Palle Laursen, som bor i Vordingborggade.

Osende bil kører forbi

Østerbro Avis er i gaden sammen med Østerbro Lokaludvalg og Det Økologiske Råd.

Sidstnævnte måler forureningen i gaden på vegne af lokaludvalget en morgen i myldretiden, både nede i tunnelen og på Palle Laursens altan.

Ved tunnellen under banen er der i gennemsnit 15-20.000 partikler pr. kubikcentimeter, hvor der på H.C. Andersens Boulevard er et gennemsnit på 35.000 og i en have i Brønshøj 2.100.

I tunellen viste måludstyret ind i mellem udsving på mere end 50.000 partikler pr. kubikcentimeter.

På altanen hos Palle laursen var der 5-10.000 partikler pr. kubikcentimeter, men med udsving til op over 100.000.

»Da en rigtig forurenende lastbil kørte forbi,« fortæller seniorrådgiver Kåre Press-Kristensen fra Det Økologiske Råd om det sidstnævnte store udsving.

Han understreger samtidig, at der er tale om såkaldte screeninger og ikke en egentlig undersøgelse. Det vil kræve et længere tidsforløb og flere målinger.

Man han mener, at målinger viser nogle tendenser.

»Man kan se, at det peaker, når der kører en forurenende lastbil forbi,« siger han og nævner, at folk i bevægelse, for eksempel cyklister som der er en del af i Vordingborggade, bliver ekstra ramt af partiklerne.

»Når man har hurtigere åndedræt, inhalerer man mere luft og dermed mere forurening,« forklarer Kåre Press-Sørensen, som nævner, at almindelige benzinbiler og de nyeste biler på diesel stort set ikke påvirker luftkvaliteten.

Politiet skal håndhæve

Den nuværende lov om miljøzoner, som Københavns Kommune er en del af, forbyder dieselbiler fra før 2004, men der er kommet mange til siden, som også forurener.

Nogle lastbiler har filtre på, som det bliver lovpligtigt i miljøzoner, fra 2020. Men det er ikke alle.

Og nogle af dem som ikke har, er nogle af de store vogne, som slet ikke må køre i gaden.

Det er Københavns Kommune, som har indført forbuddet mod de store lastbiler i gaden, men det er politiet, som skal håndhæve det. Men politiet har som bekendt mange andre opgaver.

»Jeg kunne godt tænke mig, at en kommende regering prioriterede politiets ressourcer anderledes, så de fik bedre mulighed for at fokusere på overholdelsen af miljøzoner og overtrædelser af færdselsreglerne. For ja, det har stor betydning for københavnerne, at vi arbejder med at skabe trafiksikkerhed gennem forbud mod kørsel med lastbiler på beboelsesgader, og at vi sikrer renere luft med miljøzoner,« siger stedfortrædende teknik- og miljøborgmester Karina Vestergård Madsen (EL) i et skriftligt svar til Østerbro Avis.

Hun nævner, at Folketinget har vedtaget en ny lov om miljøzoner, som hun ikke mener er særlig ambitiøs, men den inderholder bedre muligheder for politiet i forhold til håndhævelsen.

»Så forhåbentligt vil, der blive grebet ind over for flere miljøsyndere frem over,« håber borgmesteren.

Politiet går videre

Østerbro Avis har kontaktet Københavns Politi for at høre, om de er opmærksomme på de store lastbiler, som kører ulovligt i en beboelsesopgave som Vordingborggade.

I et kortfattet skriftligt svar fra politiet lyder det:

»Københavns Politi håndhæver overtrædelser af Færdselsloven for store køretøjer såvel som for personbiler under vores almindelige patruljering rundt i hele politikredsen. Københavns Politi har på baggrund af din henvendelse gjort Tungvognscenter Øst opmærksom på de problemer med tung trafik, som beboere beskriver til Østerbro Avis.«

Tungvognscenter Øst er en enhed under politiet, som kontrollerer busser og lastbiler.

Må tage sig sammen

Der har været trafikproblemer i Vordingborggade siden slutningen af 2013, da Århusgade blev lukket, og den eneste vej fra det centrale Østerbro til Nordhavn blev Vordingborggade, hvilket førte til en kraftig forøgelse af trafikken.

»Politikerne og forvaltningen må til at tage sig sammen og arbejde målrette for at finde en løsning, og politikerne må presse forvaltningen,« siger Østerbro Lokaludvalgs formand Allan Marouf og tilføjer:

»Det er usundt for beboere i Vordingborggade og skolebørn, som cykler igennem, med den trafik.«

Han betegner i øvrigt løsningen med »venstresving forbudt« for direkte åndssvag.

»Den giver ikke mening for østerbroerne, som i stedet for at kunne køre direkte ud af byen, nu skal gennem Jagtvej og Lyngbyvej,« konstaterer han.

Allan Marouf har længe været fortaler for at åbne Århusgade for biltrafik igen, så trafikken kan fordeles bedre. Det har kommunen afvist, da man for enden af Århusgade vil etablere et område for bløde trafikanter som en overgang mellem den nuværende S-togstation Nordhavn og den kommende metrostation på den anden side af Kalkbrænderihavnsgade.

I øjeblikket er Århusgade helt spærret for alle trafikanter, da metroen i Nordhavn er ved at blive bygget.

 

 

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

Skriv et svar

Thomas Frederiksen

Om journalisten Thomas Frederiksen

Thomas Frederiksen, journalist på Østerbro Avis og Hovedstadens Mediehus, født 1974. Uddannet fra Danmarks Journalisthøjskole i 2000, har haft København som stofområde siden 2004 - og Østerbro siden 2007. Skriver blandt andet om politik, byudvikling, trafik, kultur og navne.

Beboere i Sigynsgade vil se handling nu

Holmens Kirke fylder 400 år