Like 👍

Bøn til hundeejere: Vær sød at fjerne jeres hunds efterladenskaber

HUNDELORT. Sydhavnsfar Jakob Jørgensen er møgtræt af at skulle zigzagge uden om de mange hundelorte, sløsede hundejere har ladet ligge på fortovet, hvor han skal gå, når han følger sin 5-årige datter Rose i førskole på Ellebjerg Skole.

DET ER NOGET SKIDT: Der er nok at holde øje med, når man skal følge sin 5-årige datter sikkert i SFO om morgenen. Også for sydhavner Jakob Jørgensen, hvis datter Rosa for nylig begyndte i førskole på Ellebjerg Skole. Selv om gåturen fra hjemmet på Offenbachsvej til skolen er kort, så er der særligt en ting, som har fået sydhavnsfaren til at tage affære:

»Jeg er blevet lidt chokeret over, hvor mange hundelorte der egentlig ligger på fortovene. Det bliver man pludselig opmærksom, når man skal guide sin datter sikkert gennem byen om morgen,« fortæller Jakob Jørgensen og fortsætter:

»Bare på det korte stykke fortov, vi skal gå på langs P. Knudsens Gade, talte vi for nylig seks hundelorte. Det er en skolevej, hvor mange børn skal gå for at komme i skole.«

En ren slalombane

Avisen følger far og datter i skole en onsdag morgen, hvor natten har budt på massiv regn, og så skulle man jo tro, at problemet var løst. Selv på denne regnvåde morgen tæller vi dog fire efterladte hundelorte på fortovet langs P. Knudsens Gade fra Offenbachsvej til Ellebjerg Skole.

»Nogle gange føles det nærmest som en ren slalombane at følge min datter i SFO om morgenen, hvor der jo er masser af andre ting at holde øje med. Morgentrafikken på P. Knudsens Gade er tung, ligesom der er mange cykler, og nu skal man så også passe på ikke at træde i en hundelort. Hvis det sker, er vi nemlig næsten nødt til at gå hjem og skifte sko, for det er ikke særlig sjovt at skulle gå rundt med hundelort under skoene hele dagen,« siger Jakob Jørgensen.

Skolen tog hundelortene

For et par uger siden blev han så træt af hundenes efterladenskaber, at han skrev til skolen og bad dem om at gøre noget ved problemet:

»Jeg vil jo ikke mene, at det er skolens opgave, men jeg havde det bare sådan, at omfanget var blevet så stort, at nogen måtte gøre et eller andet. Jeg skrev derfor til skolen, og så var hundelortene faktisk fjernet dagen efter,« fortæller han.

Siden er der dog kommet nye hundelorte til, og hvem har egentlig ansvaret? Det korte svar er hundejeren. Godt nok er der ikke en decideret lov, der beskriver fjernelsen af hundelorte, men det er stadig ulovligt at lade Fidos maveindhold ligge på gaden. Ifølge Vejloven er det forbudt at efterlade affald på vejarealer, herunder fortove, og det gælder også hundelort. Reglen gælder både offentlige veje og private fællesveje i byer. Og faktisk kan man straffes med bøde.

Når hundeejerne ikke fjerner deres hunds efterladenskaber, er det grundejerne, der har renholdelsespligten.

DET SIGER LOVEN

Vejloven § 70
»Efterlader nogen på offentlig vej eller sti affald eller genstande, der kan være til ulempe for færdslen eller er særligt forurenende, kan vejmyndigheden eller politiet lade det efterladte fjerne for den pågældendes regning.«

Færdselsloven § 87
»Der må ikke på vej henkastes eller efterlades noget, der kan være til fare eller ulempe for færdslen.«

Lov om private fællesveje, renholdelse § 82, stk. 3.
»Grundejerne skal fjerne affald og andet, der er særlig forurenende eller til ulempe for færdslen«.

Lov om offentlige veje m.v., § 68, stk. 3:
»Grundejerens renholdelsespligt efter § 64 omfatter at fjerne affald og andet, der er særligt forurenende eller til ulempe for færdslen«.

Kilde: Bolius.dk

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

Skriv et svar

Benedicte Lorenzen

Om journalisten Benedicte Lorenzen

Jeg har skrevet lokale historier om stort og småt i København siden 2011, i de seneste to år er min vej dog oftest gået til Valby og Sydhavnen. Jeg søger altid efter den gode historie, så ligger du inde med et tip til sådan en, så tøv ikke med at kontakte mig.

Osramhuset inviterer på sankthansfejring

En farverig invasion