Der er absolut fugleliv på Peberholm, men mindre end tidligere år. Foto: Peter Brinch/Øresundsbron

Fugleliv på Peberholm går kraftigt tilbage

Ornitologer har optalt en tredjedel færre arter på den kunstige ø Peberholm i Øresund. Sidste års tørke nævnes som en af årsagerne.

PEBERHOLM: Der er sket en kraftig nedgang i antallet af fuglearter på den kunstige ø Peberholm, som er en del af Øresundsforbindelsen, fortæller Øresunds Konsortiet i en pressemeddelelser.

Ornitologer har i dette års opgørelse over fuglelivet på øen hverken fundet regnspove, hættemåge, havterne eller lille og stor præstekrave i modsætning til tidligere år. Andre fuglearter, som gul vipstjert, er faldet i antal.

Forrige år ynglede 30 fuglearter på øen, men i år er antallet gået ned med en tredjedel.

»Fuglearterne er kommet og gået på Peberholm i årenes løb, hvilket er ganske naturligt, men dette års opgørelse skiller sig alligevel ud på en negativ måde,« udtaler Hans Ohrt, miljørådgiver på Øresundsbron siden 1996.

Bramgæs og skarver findes på Peberholm i samme omfang som før, men ellers er der en drastisk nedgang i antallet af fugle.

»Vegetationen på Peberholm er blevet tættere og tættere, og det bidrager selvfølgelig til, at nogle fugle ikke længere trives så godt, som for eksempel mågerne, der foretrækker et mere åbent landskab. Ganske vist er der stadig en del åbne områder, men vegetationen på øen betyder i år en markant ændring i fuglelivet,« fortæller Hans Ohrt.

Tørke var hård ved unger

Sidste års tørke er en anden årsag til tilbagegangen.

»Varmen sidste år betød, at fugleungerne havde sværere ved at klare sig, og det kan vi desværre se effekten af nu,« siger Hans Ohrt.

Udgangspunktet for øen har været, at naturen skulle have lov til at passe sig selv uden indblanding fra mennesker. Men dette års tilbagegang får Øresundsbro Konsortiet til at analysere, om der skal udvikles en handlingsplan for mangfoldigheden på øen.

»Da skarven sidste år var så udbredt, at det blev et problem for flytrafikken til Kastrup, var vi også nødt til at løse situationen med menneskelig indgriben, så der har også tidligere været tale om lignende indsatser,« forklarer anlægsdirektør Bengt Hergart. Der til gengæld har bedre nyt om øens planteliv.

»Den kødfarvede gøgeurt – som tilhører orkidéfamilien – viser tegn på et lille fald i forhold til sidste år, men i det store og hele har planterne på øen klaret sidste års varme og tørke overraskende godt,« siger han.

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

Skriv et svar

Hanne Bjørton

Om journalisten Hanne Bjørton

Journalist på Amager Bladet siden 2005. Jeg skriver om lokalpolitik, kultur og ikke mindst om mennesker på Amager.

I fodsporene på lokale afdøde kendisser

Vejland Briller er Månedens Amagerbutik for maj