Nogle af de brændstoftanke, som for to år siden fik alarmklokkerne til at ringe, da man ville lave ny skole på Amager Strandvej 3. Arkivfoto: Michael Paldan.

Nye benzindepoter på standby

MILJØREGLER. Et flertal i Københavns teknik- og miljøudvalg har udskudt en miljøgodkendelse til brændstoftanke på Benzinøen. Men det kan ende med, at den beslutning er imod reglerne.

PRØVESTENEN: Olievirksomheden Oiltanking Copenhagen A/S (OTC) på Prøvestenen, også kendt som Benzinøen, må formentlig vente lidt med at tage en række brændstoftanke i brug. Det er de tanke, som gjorde, at Københavns Kommune droppede planerne om en folkeskole på den gamle gasværksgrund på Amager Strandvej for to år siden.

Oiltanking Copenhagen oplagrer blandt andet flybrændstof til lufthavnen og har nu ventet siden da på en miljøgodkendelse. Den eksisterende fra 1996 var nemlig erklæret forældet, så både de nye tanke på 70.000 kubikmeter og dem, virksomheden allerede har – i alt over 200.000 – skal godkendes på ny.

Lynetteholmen spøger

Men på forrige uges møde i kommunens teknik- og miljøudvalg valgte et flertal ikke blot at lade ansøgningen gå sin gang hos myndighederne, men derimod at sætte sagen i bero, indtil man har undersøgt, om man kan lave en lokalplan for området, der begrænser de sprængfarlige zoner på Benzinøen.

Den konservative gruppeformand Jakob Næsager stod bag ændringsforslaget. Der er simpelthen for megen usikkerhed om områdets fremtid, forklarer han til Amager Bladet:

»Købanhavns Kommune og den daværende regering har jo besluttet, at Lynetteholmen skal laves. Der skal sikres en metroforbindelse hertil, som sandsynligvis skal have stationer på Nordøstamager.

Det er der ingen oplysninger om endnu, så derfor vil vi vente med at tage en beslutning, indtil vi har sikkerhed for, hvor de enkelte ting skal ligge.

Vi anfægter ikke, at vi er forpligtet til at træffe en afgørelse, vi vil bare gøre det på et oplyst grundlag. Det er planafdelingen i Erhvervsministeriet, der har udlagt Prøvestenen til farlig virksomhed – samme afdeling, som har stået for Lynetteholmen.

Så det bliver den nye erhvervs- eller miljøminister, der får ansvaret for at afklare, om de to ting er forenelige, og så er vi jo forpligtede til at give tilladelsen. Så der ligger en brandvarm sag og venter der.

Derfor er det rart med en tænkepause, så vi kan få vished. Det ville være uansvarligt at stemme for noget, som måske strider mod hinanden, med bind for øjnene for,« siger han.

Risikerer klagesag

Forvaltningen er ved at undersøge mulighederne for en zonering af Prøvestenen, som kan sikre, at de virksomheder, der forurener mest – eller hvor risikoen for uheld er størst – placeres i længst mulig afstand fra Kløverparken ind mod Kløvermarken.

Men embedsmændene konkluderer, at man ikke kan bremse eller tidsbegrænse miljøgodkendelsen med de gældende forhold. Sådan en beslutning forventer man, at Miljø- og Fødevareklagenævnet vil omstøde.

Derfor stemte både Socialdemokraterne og Enhedslisten imod Konservatives ændringsforslag, som dog blev vedtaget af alle rådhusets andre partier.

»Enhedslisten og Socialdemokraterne anerkender, det retskrav OTC har på at modtage en miljøgodkendelse, da virksomheden lever op til gældende lokalplan og Miljøbeskyttelseslovens krav.

Partierne havde gerne set, at Københavns Kommune lovligt kunne afvise at give en miljøgodkendelse, så der ikke bliver lagt mulige begrænsninger/hindringer på den fremtidige anvendelse af Kløverparken,« skriver de som bemærkning til afstemningen.

Fungerende teknik- og miljøborgmester Karina Vestergård Madsen (EL) siger til Amager Bladet:

»Jeg har sjældent oplevet et udvalg, der er så rørende enige som i denne sag. Ingen af os har lyst til at godkende placeringen af OTC på Prøvestenen. Derfor bad vi også forvaltningen om at undersøge, om vi kunne nøjes med en tidsbegrænset tilladelse. Det dog ikke lovligt.

Ombudsmanden har også tidligere slået fast, at en kommune ikke må holde en miljøgodkendelse tilbage for at afvente et nyt plangrundlag, der umuliggør projektet. Med andre ord har vi følt, at vi sad med en pistol for panden. I den situation må man træffe beslutninger som helt grundlæggende strider mod ens principper. Og det er baggrunden for, at Enhedslisten stemte for miljøgodkendelsen,« forklarer hun.

 

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

Skriv et svar

Jacob Schneider

Om journalisten Jacob Schneider

Journalist på Amager Bladet og City Avisen. Lokalområdet særligt omkring Amagerbro og Sundbyerne har været en del af mit liv gennem snart 25 år på godt og ondt. Jeg går op i menneskers historier inden for kultur, sport, trafik, politik - og alle de andre ting, der påvirker folks liv og levned. Mail: jape@minby.dk. Tlf.: 26169647.

Østerbro-børn på scenen med Mulan

IDÉmøbler bliver til ILVA