Nedlagte valgplakater ved Den Grønne Sti på Thorvaldsensvej. Foto: Heidi Engelund

Kommunen har fjernet ekstraordinært mange valgplakater

Der er valgplakater på stort set alle ledige træer, lygtepæle og broer i hele byen. Folketingsvalg og valg til Europaparlamentet giver konkurrence om byens bedste pladser.

Det sker dog, at politikerne og deres hjælpere bliver lidt for kreative i jagten på borgernes opmærksomhed.

Allerede efter de første uger valgkamp har Københavns Kommunes folk fjernet 2094 valgplakater, og registreret knap 700 yderligere, som er ulovligt ophængt.

»Der er tale om et ekstraordinært stort antal valgplakater, som skal håndteres, og vi vurderer hver eneste plakat, som vi modtager en henvendelse om. Vi prioriterer vores indsats efter, først og fremmest om plakaterne er trafikfarlige og dernæst om de i øvrigt er hængt op i strid med reglerne eller er hængt op i parker. Vejloven angiver, hvordan plakaterne skal være placeret på gader og stræder, mens det i de grønne områder slet ikke er tilladt at hænge valgplakater op,« siger enhedschef Jakob Hjuler Tamsmark fra Teknik- og Miljøforvaltningen.

Det er partiernes ansvar at overholde reglerne og fjerne plakaterne, og forvaltningen vil føre tilsyn og registrere ulovligt ophængte plakater i hele valgperioden, hvorefter det samlede regnskab bliver gjort op.

Kommunen kan ikke oplyse, hvilke partier der har fået fjernet flest plakater. Det følger vi op på, når kommunen har tallene.

Hvor må valgplakater ikke hænges op?

Valgplakater må ikke hænges op:

 • på eller over motorveje, motortrafikveje og disse vejes rampeanlæg,
 • i midterrabatter, rundkørsler, midterøer og lign. på strækninger, hvor den tilladte hastighed er over 60 km/t.,
 • i midterrabatter, rundkørsler, midterøer og lign. på strækninger, hvor den tilladte hastighed midlertidigt er nedsat til 60 km/t. eller derunder,
 • på samme indretning som autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende vejudstyr,
 • på højspændingsmaster, transformerstationer, kabelskabe og lignende,
 • nærmere end 0,5 meter fra kørebanekant eller 0,3 m fra cykelstikant målt fra den nærmeste kant af valgplakaten,
 • lavere end 2,3 m direkte over fortov eller cykelsti målt fra nederste kant af valgplakaten,
 • højere end 1,5 m under laveste strømførende ledning målt fra øverste kant af valgplakaten, eller
 • på en sådan måde, at valgplakaten kan medføre skader på eller ændringer af vejtræer eller master til vejbelysning, hegn og indretninger til forsyningsvirksomhed.

Kilde: Indenrigs- og økonomiministeriet

FAKTA: Registrerede valgplakater

Der er frem til 20. maj foretaget 2.701 registreringer af valgplakater, der skønnes opsat i modstrid med reglerne Af disse er foreløbigt 2094 nedtaget.

 • 530 har været ophængt i strid med Vejlovens regler, fx fordi de har hængt for lavt eller været opsat på unge vejtræer.
 • 77 plakater har været ophængt for tidligt i henhold til ophængningsperioderne.
 • 1261 har været ophængt i parker og grønne områder, hvor det ikke er tilladt at ophænge valgplakater.
 • 833 plakater har været ophængt, således at de i henhold til Vejloven var til fare eller ulempe for trafikken.

Henvendelser om valgplakater

Forvaltningen fra den 1. maj 2019 frem til mandag den 20. maj 2019 modtaget følgende antal henvendelser

 • 366 henvendelser via Giv et Praj
 • 100 henvendelser via mail eller telefon

Dertil kommer et større antal pressehenvendelser, herunder SoMe-henvendelser og henvendelser fra politikere med spørgsmål om forskellige aspekter af sagen om valgplakater.

Kilde: Teknik- og miljøforvaltningen

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

OBS: Denne artikel er mere end 6 mdr. gammel

Kvindelig jazztrio med egne sange

Syng sommeren i gang med pop og funk