Borgerne Thomas Lygym Sidelmann, Ole Kassow og Mikael Colville-Andersen stod bag dette idéoplæg for Nordre Frihavnsgade i 2014. Det er disse tanker, som fortsat går igen i kommunens planer for gaden.

Plan for Nordre Frihavnsgade: Færre gennemkørende biler i fremtiden

Efter mange år med høringer og diskussion skal Nordre Frihavnsgade laves om til en gade, hvor cyklerne kommer i fokus, og bilerne skal køre langsommere. Det bliver dog først i 2021, at det efter planen står klar.

Trafik: Når man taler med lokale om Nordre Frihavnsgade, er der to ting, som går igen.

Gaden er herlig og kaotisk, og samtidig er trafikken for utryg, hvor der er for meget gennemkørende trafik i den charmerende handelsgade, hvor cykler og biler ofte er faretruende tæt på hinanden.

LÆS MERE: https://minby.dk/2019/05/21/120660/fra-sumpet-forstadsomraade-til-livlig-handelsgade/

Når det kommer til trafikken, har det gennem mange år været et stort lokalt ønske at få bedre forhold for cykler, omvendt er det vigtigt for mange butikker, at det ikke bliver en ren gågade, der kan trods alt godt være nogen, som har brug for en bil, når de køber ind, selvom størstedelen af den lokale handel bliver foretaget af cyklister og fodgængere. Og butikkerne skal have leveret varer.

En undersøgelse af handelslivet på Østerbro foretaget af konsulentbureauet Cowi i slutningen af 2017 viste, at omkring 90 procent af de, som køber ind på Østerbro, kommer til fods eller på cykel.

På cyklisternes præmisser

I 2014 udarbejdede en gruppe lokale borgere et forslag til en ændring af Nordre Frihavnsgade.

I det forslag bliver gaden til en grøn cykelgade, hvor biler og busser er gæster og ikke må overhale cyklisterne. Samtidig skal farten sænkes, så det bliver en stillegade.

Ting tager tid i Københavns Kommune. I 2015 var der en høring i gaden, hvor borgerne kunne give deres besyv med, og for et par år siden kom ændring af Nordre Frihavnsgade på budgettet i kommunen.

Det er dog først i 2021, at ændringerne efter planerne slår igennem.

Rent konkret bliver gaden omdannet til en cykelgade, hvor hastigheden sættes ned til 30 km/t, vejbanen indsnævres, og trafikken foregår dermed på cyklisternes præmisser. Der plantes træer, hvor det er muligt, og der etableres mere cykelparkering.

Der ændres ikke ved antallet af bilparkeringspladser, men der nedlægges et busstopsted ved Hobrogade for at få plads til mere cykelparkering, oplyser Københavns Kommune.

På udvalgte steder vil fortovet blive udvidet, så der bliver bedre plads til ophold. Og så vil tilgængeligheden blive forbedret, ved at gaden får en ny belægning på både kørebane og fortov, samtidig med at der er fokus på at få skabt gode krydsningspunkter, lyder det fra kommunen.

En lokal følgegruppe

Det endelig projekt er ikke klar endnu, og der kan være justeringer hen ad vejen.

Der er nedsat en følgegruppe med repræsentanter fra Østerbro Lokaludvalg, Østerbro Handelsforening, Dansk Cyklistforbund, Dansk Handicap Forbund, Dansk Fodgænger Forbund samt Ingrid Jespersens Gymnasieskole, som følger projektet og er i dialog med forvaltningen om udformningen af Nordre Frihavnsgade.

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

OBS: Denne artikel er mere end 6 mdr. gammel

Keramikværksted på Vesterbro bliver det største i København

Tre x valgmøder – Et rødt/grønt, et tværpolitisk og et i kirken