Flere trafikforsøg har gennem årene forsøgt at få trafikken begrænset i Middelalderbyen, som her i Vestergade. Arkivfoto: Klaus Sletting

Sur 😠 Ked 😭 Like 👍

Nyt forslag: Bilerne ud af byen – eller hvad?

BILFRI BY. Politikerne på rådhuset vil igen tage hul på diskussionen om en – næsten – bilfri Indre By. To forskellige scenarier, som afskærer de fleste bilister fra Middelalderbyen, er i spil. En ny såkaldt borgersamling skal med på råd.

MIDDELALDERBYEN: Igennem årene har der været flere idéer om at gøre det indre København mere eller mindre lukket for almindelige bilister. Senest var det terrorsikring, som satte gang i diskussionen, men Politiets Efterretningstjeneste (PET) vurderede, at den nuværende løsning med plantekummer, granit- og betonklodser var forsvarlig.

Der bliver dog endnu mere kamp om pladsen i Indre By, når fodgængere strømmer op fra de nye metrostationer, som åbner til sommer. Samtidig kommer der flere og flere cyklende. Den begrænsede plads, der er til rådighed, dækker ikke behovet, når både børnefamilier på ladcykler og ældre med rollatorer skal ad samme rute som bilister på jagt efter en parkeringsplads så tæt på slutdestinationen som muligt.

Samtidig er der et stort behov for bedre cykelparkering, ligesom det allerede er besluttet, at der de kommende år også skal findes plads til affaldssortering i byrummet.

Færre shoppere i bil

Er løsningen så at sende bilerne ud af bykernen? Det vil Københavns Kommune nu i dialog med københavnerne for at finde ud af. Fungerende teknik- og miljøborgmester Karina Vestergård Madsen (EL) glæder sig til at høre københavnerens input:

»Vi skal finde den rette løsning for Middelalderbyen, og det gør vi bedst sammen med beboere, erhvervsliv og de mange københavnerne, der bruger de mange tilbud i Indre By. Det er dem, der bruger og kender byen bedst, så deres input skal selvfølgelig vægtes højt,« siger hun.

En række nye analyser viser, at den største andel af bilparkeringer i Middelalderbyen er af under en times varighed, og de er typisk relateret til arbejde. Mindre end hver tiende har indkøb som ærinde. Når Cityringen står færdig, vil alle områder af Middelalderbyen være inden for fem til ti minutters gang fra en station, og det vil gøre behovet for parkering mindre.

Analyserne viser også, at en begrænsning af biltrafikken i det afgrænsede område vil have minimal betydning for den generelle trafikafvikling i området, dog med øget trafik på Bremerholm og Christians Brygge.

To scenarier i spil

Teknik- og miljøforvaltningen har foreslået to forskellige scenarier, som i forskelligt omfang vil skabe en reduktion af biltrafikken på mellem 40 og 75 procent i forhold til i dag. De to scenarier er ikke fastlåste, og en endelig løsning kan altså blive en kombination af forslagene.

I det mest moderate forslag er det ansatte og al biltrafik, der ikke har et officielt eller erhvervsmæssigt ærinde, der lukkes for – dog ikke beboere i området – mens det mest omfattende forslag også omfatter beboere, håndværkere, taxaer, busser og delebiler, ligesom kommunale driftsbiler og vareleveringer kun må foregå i tidsrummet 04-11.

Middelalderbyen er i denne forbindelse afgrænset geografisk af H.C. Andersens Boulevard, Nørre Voldgade, Gothersgade, Kongens Nytorv, Holmens Kanal og inkluderer Slotsholmen, dog med gennemkørsel via Stormgade, Vindebrogade og Bremerholm. Der vil altså stadig være adgang for biler i dele af Vester Voldgade for at sikre adgang til parkeringsanlæg ved Blox og Dantes Plads.

Tidligere har en løsning med hæve-sænkepullerter været fremme, men de to nuværende forslag baserer sig på skilteløsninger, som er langt billigere – dermed er projektet også mere realistisk at gennemføre i en tid med anlægsloft og begrænset økonomi.

»En gordisk knude«

Analyserne bag de foreslåede scenarier viser også, at der er et potentiale for at flytte folk fra bil til andre transportmidler, og det vil give god mening at udnytte det, mener borgmesteren:

»Det er en gordisk knude at tilfredsstille alle behov i Indre By, hvor plads er en mangelvare. Derfor er vi nødt til at tage noget ud af ligningen. Bilerne er enormt pladskrævende, og hvis vi får flyttet bilisterne over i andre transportformer, kan vi frigøre plads til at skabe bedre fremkommelighed for gående og cyklende i byens smalle gader. Vi kan også få plads til at plante flere træer og skabe bedre affaldsløsninger, og vi kan give plads tilbage til beboerne og områdets mange besøgende ved at skabe gågader og lege- og opholdsrum. På den baggrund synes jeg, at det giver mening at begrænse biltrafikken i indre by. Særligt når den generelle trafikafvikling ikke vil lide mærkbart under det,« siger Karina Vestergård Madsen.

Borgmesteren hæfter sig samtidig ved, at en bilfri middelalderby på lidt længere sigt erfaringsmæssigt vil betyde øget omsætning for detailhandlen. Analyserne varsler dog også, at begrænset biltrafik kan få konsekvenser for en del af områdets hoteller, og den påvirkning skal man forsøge at tage højde for, mener borgmesteren:

»Det er klart, at sådant et indgreb vil have konsekvenser for nogle, og vi skal selvfølgelig se nærmere på, om vi kan afbøde dem. Andre storbyer har haft succes med lignende initiativer, og dem kan vi forhåbentlig lære af,« slutter hun.

Nyhed: ’Borgersamling’

Næste skridt mod en bilfri middelalderby vil være at gå i dialog med københavnere, lokaludvalg og erhvervsliv for at få viden om de forskellige interessenters behov og ønsker.

Dialogprocessen vil bestå af to elementer: På den ene side et klassisk borgermøde, hvor alle er inviteret, og hvor københavnere, foreninger, erhvervsliv etc. har mulighed for at bidrage med deres input. På den anden side vil borgermødet som noget nyt blive suppleret af en borgersamling med 36 repræsentativt udvalgte borgere, der mødes fem gange, hvor de får faglige input og partsindlæg fra de involverede interesseorganisationer. Ud fra deres perspektiv og deres hverdag som københavnere skal de levere indspark til en hvidbog med anbefalinger til Borgerrepræsentationen, som politikerne kan bruge til deres beslutning om Middelalderbyens udvikling.

Teknik- og miljøudvalgets beslutning skal først godkendes af borgerrepræsentationen, inden 10.000 københavnere inviteres til at deltage i samlingen.

Heraf udvælges 36 personer, som repræsentere det brede København. Selve dialogen forventes at starte efter sommerferien.

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

Skriv et svar

Jacob Schneider

Om journalisten Jacob Schneider

Journalist på Amager Bladet og City Avisen. Lokalområdet særligt omkring Amagerbro og Sundbyerne har været en del af mit liv gennem snart 25 år på godt og ondt. Jeg går op i menneskers historier inden for kultur, sport, trafik, politik - og alle de andre ting, der påvirker folks liv og levned. Mail: jape@minby.dk. Tlf.: 26169647.

Lån en brugt konfirmationskjole: Vesterbro-kirke laver byttebørs

To kulturer mødes: Kunst i omklædningsrummet