Charlotte Cappi Grunnet, studenterpræst ved CBS, Frederiksberg Campus og præst ved Sct. Thomas Kirke

At have blik for andre

Charlotte Cappi Grunnet er
Studenterpræst CBS, Frederiksberg Campus
og præst ved Sct. Thomas Kirke

For en del år siden hørte jeg om en bog, og der var særligt en beskrivelse fra den som fik mig til at tænke over, det lidt gammeldags ord høflighed på en ny måde. For i bogen blev høflighed et spørgsmål om liv.

I bogen beskriver forfatteren, at hun som ung pige under holocaust var så heldig, at nogle modige mennesker lod hendes og nogle andre jødiske familier leve i skjul nede en kælder. Et meget lille kælderområde til så mange mennesker. Hun beskriver, hvordan de efter noget tid begynder at opdele de små kvadratmeter, så man har hver sit lille område, ’privaten’, og så var der et fælles areal bl.a. med en gang hen til den fælles toiletspand og vaskeområde.

Og så sker der også noget ret så interessant, som gør, at jeg husker beskrivelsen, nemlig hvordan der langsomt udvikler sig et mere og mere høfligt sprogbrug og flere og flere høflighedsvendinger. Også indbyrdes i familierne. Som om det at leve så tæt med andre krævede en distance eller nogle former, hvor man var opmærksom på hinanden men samtidig ikke for tætte. Og det hjalp den meget høflige omgangstone med. Man var nødt til at holde sine værste udbrud og uenigheder for sig selv eller diskutere venligt, hvis ikke den lille civilisation skulle bryde sammen. Et vredesudbrud kunne hurtig antænde alle og skabe slagsmål og kaos, nedbryde det de havde opbygget.

det at leve så tæt med andre krævede en distance eller nogle former, hvor man var opmærksom på hinanden men samtidig ikke for tætte. Og det hjalp den meget høflige omgangstone med. Man var nødt til at holde sine værste udbrud og uenigheder for sig selv eller diskutere venligt, hvis ikke den lille civilisation skulle bryde sammen.

De havde ikke råd til at være i krig på et lille område. De var afhængige af, at alle passede på det lidt liv, de havde. De kunne ikke risikere at blive opdaget, og de kunne ikke flytte andre steder hen dagen efter. De var tvunget til at få det til at glide, og her blev høflighed afgørende.

Det lille kælderrum er et billede på en form for civilisation. Og det interessante er, at der er brug for høflighedsvendinger for at få en form for dagligdag og liv til at være udholdelig, når mange skal færdes sammen. Er der nogle bydele der er mere høflige en andre i dag. Trives høfligheden godt i vore bydel Frederiksberg?

Selve ordet høflig kan have noget gammeldags over sig. Og det stammer også fra en mere feudal tid. Ordet kommer fra det tyske ’höflich’. Höf eller Hof er afledt af ’furstenhof’, og ’höflich’ var sådan, som man opførte sig ved hoffet. Det var den høflige tone og omgangsform og etikette, man forventede at have for at være en del af det lag i samfundet.

Høflighed er der ikke lovgivet om. Det er uskrevne regler, som man forventes at kende til og at have lært sig for at kunne omgås andre i et samfund.

Den gang var det med til at fastholde en magtdistance og et hierarki. Sådan er det ikke i dag – og alligevel har vi udtryk som; ”hun er god til at begå sig”. I dag kalder vi det vel nærmest en social kompetence. Og vi ved også, at kan man ikke begå sig, og kender man ikke til de sociale uskrevne regler, eller bryder man dem ved fx at smaske højt eller råbe uhørt højt om upassende ting til et selskab, ja så kan man risikere at blive udstødt, ikke at blive inviteret længere.

Høflighed er der ikke lovgivet om. Det er uskrevne regler, som man forventes at kende til og at have lært sig for at kunne omgås andre i et samfund. Nogle gange meget konkrete (ad-) færdselsregler. Fx er det helt uhørt springe over køen på vores breddegrad. Men når en ekstra kasse bliver åbnet, og folk bag ved styrter frem, så er det også på grænsen, men alligevel i et gråzoneområde, for her er reglerne åbenbart ikke så klare, at man begynder at råbe op. Her synes høflighedskravet at være en individuel tolkning af hensynsfuldhed.

Høflighed kan være knivskarpe ’regler’, men i dag er der også en mere individuel tolkning.  Prøv at forestil dig – eller Dem  – hvordan det ville være at være uhøflig en hel dag. Hvordan ville det give sig udtryk i din færden? Tag et minut og tænk over det for alvor? For mit eget vedkommende har jeg ved bare at tænke over det, nok opført mig lidt mere venligt end ellers, jeg har cyklet mere ordentligt på de frederiksbergske cykelstier.

Høflighed er en evne – og evner kan opøves –  til at opføre sig venligt, velopdragent og hensynsfuldt og vel med en form for opmærksomhed over for andre. Og i alle disse ord ligger en evne til at have blik for den anden, for andre mennesker og til at kunne sætte sig ud over ens eget behov eller umiddelbare følelse. Fx kan jeg sagtens synes noget er idioti eller blive irriteret, men kom alt til udtryk, så kunne der hurtigt tændes et bål.  Og jeg kan også sagtens være træt og mest have lyst til at blive siddende i bussen, men træder en gravid eller en far med børn ind eller et ældre menneske, ja så er jeg i stand til at tilsidesætte min egen træthed, tilsidesætte mit eget behov og tilbyde pladsen. Prøv en dag at blive siddende! Er du i stand til det, så er det måske en god idé at finde et kursus i at øve sig på empati – det kan også have indflydelse på andre relationer i dit liv.! Og hvem kender ikke til, at dagen faktisk lyser lidt op og glider bedre videre, når man har mødt lidt venlighed.

Der er både distance og nærvær i høflighed. Et blik for hinanden, en respekt og også en tillid til at vi kan være forskellige men stadig færdes sammen.

Der er både distance og nærvær i høflighed. Et blik for hinanden, en respekt og også en tillid til at vi kan være forskellige men stadig færdes sammen. Kunsten er at finde balancen i alle de sociale rum, vi færdes i, også på de sociale medier. Måske vi som øvelse – og det er kun et høfligt forslag – kan forestille os en dag i en lukket kælder og derfra begynde at have blik for hinanden og en opmærksomhed på den tone, vi ønsker skal farve dagen og vore samvær i det liv, vi har fået. Og i den by vi holder af, hvor det skal rart at leve.


SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

OBS: Denne artikel er mere end 6 mdr. gammel

Spartanske boksere gennem 120 år

Høflighed og respekt skal trænes