FRB C-Stafetten har i otte år brugt Søndermarken, men nu er lejen blevet for dyr. Så nu er den rykket til Vanløse. Arkivfoto: Dan Møller

FRBC Stafetten må opgive at bruge Søndermarken

SØNDERMARKEN. FRBC-Stafetten må flytte til Vanløse, da prisen for at leje Søndermarken er blevet alt for pebret. Styrelsen følger markedsprisen, lyder svaret. Formanden for By- og Miljøudvalget ønsker at overtage Søndermarken.

MOTION: I otte år har glade løbere fra Frederiksberg, store som små, hvert år deltaget i FRBC-Stafetten, der hvert år bliver afholdt i Søndermarken.

Men i år er der sket ændringer i programmet, da stafetten må flytte arrangementet til Vanløse. Årsagen er, at det er blevet for dyrt for foreningen sportsaktiviteter.dk at leje Søndermarken.

Også Ungdommens Folkemøde har måtte flytte deres arrangement sidste år, da omkostningerne blev for høje i den lokale oase, der ejes af Slots- og Kulturstyrelsen.

Lægge pres på politikerne

Christian Ebbe, der har ’opfundet’, FRBC-stafetten fortæller:

»Vi flytter stafetten fordi det vil koste 50.000 kroner at leje Søndermarken. Det er der simpelthen ikke økonomi til. Nu har jeg forsøgt de sidste par år, at tale med politikerne i Frederiksberg Kommune om de kan gøre noget ved de tårnhøje leje priser. Men der er ikke sket noget og det betyder nu, at vi må flytte løbet.«

Han håber, at de lokale politikere kan lægge pres på Slots- og Kulturstyrelsen for at få sænket priserne, så kulturlivet kan blive bevaret på Frederiksberg.

En tradition forsvinder

Allerede tilbage i efteråret 2017 var prisen for leje af Søndermarken høj, og nu er smertegrænsen nået for den lokale stafet. De 50.000 kroner dækker lån af den grønne oase, vagter og rengøring af toiletter.

»Vi er selvfølgelig ærgerlige over, at vi ikke kan fortsætte FRBC Stafetten i Søndermarken nu efter otte år. Vi har brugt mange år på at bygge det op og på at skabe en tradition for Frederiksberg borgerne samt at få kommunen til at stille op til løbet. Alt dette skal vi nu starte forfra med,« siger Christian Ebbe.

Han har i stedet for Frederiksberg valgt at flytte stafetten til Københavns Kommune, nemlig til Vanløse.

Det er billigt at låne Damhusengens grønsvær af Københavns Kommune. Det koster et par tusinde kroner.

»Vi lader os ikke slå ud, og håber at mange af vores faste deltagere, vil følge med til Damhussøen og engen, hvor dette års FRBC Stafet afholdes tirsdag 28. maj. Det bliver det samme hyggelige og sociale løb, for hele familien, venner og kollegaer. Bare med en ny lokation og nye distancer,« fortæller han.

Læs mere på www.frbc-stafetten.dk.

Himmelflugt-priser

Lejeprisen er inden for de sidste par år steget med knap 400 %, hvis man vil leje Søndermarken eller Frederiksberg Have, men også andre slotshaver. Det skyldes blandt andet, at Slots- og Kulturstyrelsens priser ikke har været fulgt med markedspriserne, oplyser styrelsen.

Festivalen Bloom har fået fordoblet lejen fra 45.000 kroner til 90.000 kroner med den begrundelse at det koster at reetablere de udlånte haver.

Slots- og Kulturstyrelsen varslede allerede sidste år højere priser for leje af Frederiksberg have til sankthans-aften.

Beatbox, der har stået bag koncerterne i Søndermarken med blandt andre Thomas Helmig og Medina, betalte i 2017 135.000 kroner for lån af den grønne oase, men i 2018 var prisen steget til 500.000 kroner, det er en prisstigning på 370 %.

Må følge markedsprisen

Hos Slots- og Kulturstyrelsen er det slotshavechef Niels Mellergaard, der har ansvaret for Søndermarken og Frederiksberg Have. Han synes, det er ærgerligt, at FRBC Stafetten rykker fra Frederiksberg.

»Styrelsen skal agere på markedsvilkår, når vi som stat udlejer arealer, derfor har eksterne mæglere foretaget en vurdering af prisniveauet, der viser at vores priser har været for lave. Det har medført markante stigninger, men vi skal agere så den leje, vi tager ligner andre priser på markedet,« siger han og fortsætter:

»Vi har også måttet kigge på, hvor meget tid vores medarbejdere bruger ved arrangementer. Vores slotsgartner skal vejlede folk, fører tilsyn før, under og efter arrangementet, og det er også en del af prisen.

Styrelsens bevillinger er øremærket til vedligehold af haver og bygninger, så alle omkostninger forbundet med arrangementer i haverne skal dækkes af arrangørerne. Det er beklageligt, hvis resultatet er at mange bliver væk, men prispolitikken er et resultat af de rammer, der politisk er vedtaget og som styrelsen skal agere efter.

Styrelsens opdeling i forskellige arrangementskategorier og deraf følgende prissætning er politisk godkendt. Men det er stadig styrelsens interesse, at slotshaverne skal bruges aktivt,« siger han.

Haver gøres kommunale

Formanden for By- og Miljøudvalget, Jan E. Jørgensen (V), vil have haverne på kommunale hænger.

»Det bedste ville være, at Frederiksberg Kommune overtog Søndermarken og Frederiksberg Have, og så skulle de penge, som styrelsen får til de to haver overgå til kommunen, der så skal drive de to haver. Men det var Glenthøj i mod, selvom tidligere kulturminister Bertel Haarder (V) var positivt stemt overfor det. Jeg synes, det ville være en fantastisk opgave at få,« siger han og fortsætter:

»Gennem tiden er der mange sager med hensyn til haverne, der har blandt andet været stavgængere, der lavede huller i stierne med deres stave, og så var der forbud mod at kælke på kælkebakken og nu FRBC Stafetten, der rykker væk fra Frederiksberg.«

Lægge pres på styrelsen

Også den nye udvalgsformand for Kultur- og Fritidsudvalget, Nikolaj Bøgh (K), er bekymret .

»Det er efter min mening helt uacceptabelt, at Slots- og Kulturstyrelsen har gjort det så dyrt at benytte slotshaverne, at flere og flere gode arrangementer helt må opgives.

Frederiksberg Have og Søndermarken er vigtige åndehuller på Frederiksberg, hvor der skal være mulighed for forskellige former for kulturaktiviteter, uden at det skal koste en formue.

Frederiksberg Kommune har tidligere drøftet dette problem med styrelsen og kritiseret den praksis, de havde anlagt med de meget høje priser, og set i lyset af den seneste udvikling mener jeg, vi igen er nødt til at lægge pres på styrelsen og om nødvendigt rette henvendelse til kulturministeren om problemet.«

 

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

OBS: Denne artikel er mere end 6 mdr. gammel

Lokaludvalg om flere hoteller: Byen bliver kvalt i turister

20 vandposter mere i byen