Kært barn har mange navne. Arealet nord for Vejlands Allé med vandrehjemmet til højre i billedet har i en pressemeddelelse fra By & Havn nu fået betegnelsen Vejlandskvarteret, mens modstanderne af byggeriet sidste år gav arealet navnet Lærkesletten. Foto: Kortforsyningen.dk

Så går arbejdet i gang: Borgermøde om fælledbyggeri

FÆLLEDBYGGERI. Affredningsloven for den tidligere campinggrund på Amager Fælled er trådt i kraft, og i de næste uger er der miljø- og geotekniske boringer i området. By & Havn holder borgermøde om byggeriet 25. april.

AMAGER FÆLLED: Mandag trådte den nybesluttede affredningslov i kraft, som åbner op for byudvikling og boligbyggeri på det tidligere campingareal nord for Vejlands Allé, på Stejlepladsen i Sydhavn samt erhvervsbyggeri på grunden Selinevej Nord, tæt ved Sjællandsbroen.

Det betyder, at By & Havns arbejde med at udvikle nye bykvarterer går i gang, fortæller udviklingsselskabet i en pressemeddelelse.

Det bliver en proces, der forventes at strække sig over de næste par år med borgerinddragelse, miljøundersøgelser, arkitektkonkurrencer og endelig politisk vedtagelse af lokalplanerne for de enkelte områder, før byggearbejdet kan gå i gang.

Første skridt på vejen er miljø- og geotekniske boringer i områderne her i april, hvor der udtages forskellige jordprøver. Undersøgelserne skal fastslå eventuel forurening af jorden og belyse undergrundens geologiske forhold, som kan have betydning for, hvordan byggearbejdet kan gennemføres.

Dialog og borgermøder

Også borgerinddragelsen tages der hul på nu. By & Havn inviterer lokale beboere, foreninger, erhvervsdrivende og andre interessenter til borgermøder om byggerierne.

Borgermødet om udviklingen af Vejlandskvarteret, som det nu kaldes, vil foregå torsdag 25. april.

»Det er de lokale beboere, der kender områderne allerbedst, og de kvaliteter, som områderne allerede har, og som kan tænkes med ind i den videre udvikling. Derfor ønsker vi at invitere til dialog og borgermøde så tidligt som muligt i processen,« udtaler By & Havns adm. direktør Anne Skovbro i pressemeddelelsen.

På borgermøderne kan man komme med input og idéer til de kommende arkitektkonkurrencer og masterplan for områderne.

Invitation, program og mulighed for tilmelding til borgermøderne vil blive meldt ud af By & Havn i de kommende uger.

De seneste måneder har By & Havn også holdt dialogomøder med lokale foreninger og interessenter om Vejlandskvarteret og Stejlepladsen. Møderne vil fortsætte parallelt med de to større borgermøder.

Videre tidsplan

By & Havn forventer, at der i 4. kvartal i år offentliggøres vinderforslag til masterplan, der bliver borgermøde om vinderforslaget og en VVM-undersøgelse (vurdering af virkninger for miljøet) sættes igang.

Et lokalplanforslag for byggerierne forventes klar til offentlig høring i 3. kvartal 2020 og en vedtagelse af samme i 4. kvartal 2020.

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

OBS: Denne artikel er mere end 6 mdr. gammel

Brand i containerbygning: Beboere hørte et brag

Tid til Folkekøkken: Skal du spise med?