Der bliver borgermøde 4. maj om det planlagte byggeri på Stejlepladsen. Arkivfoto: Martin Sørensen

Så går arbejdet i gang: Borgermøde om byggeri på Stejlepladsen

AFFREDNING. Affredningsloven for Stejlepladsen er trådt i kraft, og i de næste uger er der miljø- og geotekniske boringer i området. By & Havn holder borgermøde om byggeriet 7. maj.

Borgermøde: I går mandag trådte den nybesluttede affredningslov i kraft, som åbner op for byudvikling og boligbyggeri på Stejlepladsen i Sydhavn, på det tidligere campingareal nord for Vejlands Allé på Amager, samt erhvervsbyggeri på grunden Selinevej Nord, tæt ved Sjællandsbroen.

Det betyder, at By & Havns arbejde med at udvikle nye bykvarterer går i gang, fortæller udviklingsselskabet i en pressemeddelelse.

Det bliver en proces, der forventes at strække sig over de næste par år med borgerinddragelse, miljøundersøgelser, arkitektkonkurrencer og endelig politisk vedtagelse af lokalplanerne for de enkelte områder, før byggearbejdet kan gå i gang.

Første skridt på vejen er miljø- og geotekniske boringer i områderne her i april, hvor der udtages forskellige jordprøver. Undersøgelserne skal fastslå eventuel forurening af jorden og belyse undergrundens geologiske forhold, som kan have betydning for, hvordan byggearbejdet kan gennemføres.

Dialog og borgermøder

Også borgerinddragelsen tages der hul på nu. By & Havn inviterer lokale beboere, foreninger, erhvervsdrivende og andre interessenter til borgermøder om byggerierne.

Borgermødet om udviklingen af Stejlepladsen vil foregå tirsdag 7. maj.

»Det er de lokale beboere, der kender områderne allerbedst, og de kvaliteter, som områderne allerede har, og som kan tænkes med ind i den videre udvikling. Derfor ønsker vi at invitere til dialog og borgermøde så tidligt som muligt i processen,« udtaler By & Havns adm. direktør Anne Skovbro i pressemeddelelsen.

På borgermøderne kan man komme med input og idéer til de kommende arkitektkonkurrencer og masterplan for områderne.

Invitation, program og mulighed for tilmelding til borgermøderne vil blive meldt ud af By & Havn i de kommende uger.

De seneste måneder har By & Havn også holdt dialogomøder med lokale foreninger og interessenter om Stejlepladsen og Vejlandskvarteret. Møderne vil fortsætte parallelt med de to større borgermøder.

Videre tidsplan

By & Havn forventer, at der i 4. kvartal i år offentliggøres vinderforslag til masterplan, der bliver borgermøde om vinderforslaget og en VVM-undersøgelse (vurdering af virkninger for miljøet) sættes i gang.

Et lokalplanforslag for byggerierne forventes klar til offentlig høring i 3. kvartal 2020 og en vedtagelse af samme i 4. kvartal 2020.

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

OBS: Denne artikel er mere end 6 mdr. gammel

Hip hop-lækkerier på fredag: Per knuser danske vinylskatte

Se video: En eftermiddag om transplantationer