Øresundskollegiet kan blive lavet om til almene ungdomsboliger. Foto: Kortforsyningen.dk
in ,

Ked 😭

Øresundskollegiet kan blive almene ungdomsboliger

OVERFØRSELSSAGEN. Politisk aftale poster 35 millioner i initiativer, der skal vende udviklingen i kommunens udsatte boligområder. Et initiativ er at få anvisningsret til Øresundskollegiet.

KØBENHAVN: Københavns Kommune har i dag syv udsatte boligområder på regeringens såkaldte ghettoliste. Og for at få vendt udviklingen i de syv boligområder, poster de københavnske politikere nu 35 millioner kroner i en stribe initiativer, der skal vende udviklingen i boligområderne.

Et af initiativerne handler om at omgøre Øresundskollegiets 1.025 lejemål til almene ungdomsboliger.

Der er i København stor mangel på boliger, som unge i målgruppen for boligsocial anvisning har råd til. Den mangel har fået et ekstra spark bagi af den nye ghettolovgivning.

Den forbyder nemlig kommunerne at anvise boligsøgende til udsatte boligområder, hvis et medlem af husstanden i mindst et halvt år har modtaget integrationsydelse, uddannelseshjælp, kontanthjælp, førtidspension, arbejdsløshedsdagspenge eller sygedagpenge.

I et notat i overførselssagen beskrives det, at kommunen derved mister anvisningsmulighed til et sted mellem 50 og 150 boliger her i 2019.

Og der er Øresundskollegiet dukket op som en løsningsmulighed for 30-40 boliger til anvisning til udsatte unge.

Fastholder lave huslejer

Øresundskollegiet er i dag et privatejet kollegium, som trænger til en større renovering, der vil koste i omegnen af 187 mio. kroner. Der skal udskiftes vinduer og tekniske installationer.

Kollegiet har derfor selv henvendt sig til Københavns Kommune og anmodet om støtte til renoveringen, mod at kollegiet gøres til almene ungdomsboliger – og dermed opnår kommunen anvisningsret. Støtten udgør 2,9 mio. kr. til lånoptagning

Hvis der ydes støtte, kan man fastholde et lavt huslejeniveau på kollegiet, som yderligere understøttes af en obligatorisk medfinansiering fra staten på 80 procent.

I budgetnotatet vurderes det, at huslejerne, efter en renovering, kan holdes på cirka 2.550 kroner for værelser og cirka 2.860 kroner for 1-rums selvstændige boliger, som er de boligtyper, der især har interesse for anvisningen.

Nye daginstitutioner

Der er masser af andre initiativer på Amager, der får glæde af pengene i overførselssagen.

Blandt andet får øen også andel i det politiske fokus på børneområdet. Således er der afsat 11,1 mio. kr. de næste to år til udvidelse af to daginstitutionsgrupper på Geislergade 32.

17,6 mio. kr. de næste to år til tidlig opstart af 10 daginstitutionsgrupper i Ørestad Syd.

5,1 mio. kr. i 2019 og 2020 til leje af grund og pavilloner ved tidlig opstart af 10 daginstitutionsgrupper i Ørestad Syd.

3,0 mio. kr. i år til at udarbejde udbudsmateriale til 12 daginstitutionsgrupper og skolehave på Artillerivej 69H, samt flytning og genetablering af socialt værested på grunden.

Samt 1,1 mio. kr. til udarbejdelse af dispositionsforslag til 12 daginstitutionsgrupper på Margretheholmsvej 1.

Analyser af Lynetteholmen

I det enorme anlægsprojekt Lynetteholmen – en ny, kunstigt anlagt ø mellem Refshaleøen og Nordhavn – skal der foretages en stribe analyser. I overførselssagen er der blandt andet afsat en mio. kr. i år til konsulentbistand til vurdering af, hvad det vil koste at flytte de nuværende tankanlæg på Prøvestenen.

0,7 mio. kr. til en analyse af mulige portløsninger i stormflodssikringen af Lynetteholmen. 1,3 mio. kr. til en analyse af trafikløsning over jorden fra Amager til Refshaleøen.

Endelig skal der bruges 0,8 mio. kr. til en analyse af, om Lynetteholmen kan blive helt eller delvist bilfri.

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV
Hanne Bjørton

Om journalisten Hanne Bjørton

Journalist på Amager Bladet siden 2005. Jeg skriver om lokalpolitik, kultur og ikke mindst om mennesker på Amager.

Ny plads i København Zoo skal redde Frederiksberg fra oversvømmelse

Når hjertet svigter