Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) besøgte torsdag Amager Hospital sammen med folketingsmedlem og regionsrådsmedlem Martin Geertsen (V). Foto: Hanne Bjørton

Sundhedsminister: Nej, 250.000 borgere skal ikke skifte hospital

SUNDHEDSREFORM. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby kalder det politisk uvederhæftigt, når opposition og Københavns sundhedsborgmester fortolker regeringens og DF’s sundhedsreform derhen, at en masse amagerkanere og københavnere skal skifte hospital. Der er alene tale om en administrativ grænsedragning, siger ministeren.

SUNDBYØSTER: Københavns sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF) kritiserede i tirsdags regeringens og DF’s sundhedsreform på minby.dk.

Læs: Borgmester kritiserer sundhedsreform: Uklarhed om, hvor 250.000 københavnere skal på hospital

Borgmesteren udlægger reformen sådan, at fordi Københavns Kommune indgår i et sundhedsfællesskab med Bispebjerg Hospital som det centrale akuthospital, vil 250.000 borgere – heraf 134.000 amagerkanere – skulle til Bispebjerg Hospital i stedet for Amager og Hvidovre Hospital (se faktaboks).

»Det største problem er, at regeringen og DF ikke har taget stilling til, hvad der skal ske med de 250.000 københavnere. Der er lagt op til, at de skal tilknyttes Bispebjerg Hospital, som allerede har tilknyttet en halv million borgere og er hårdt spændt for i forvejen. Det vil betyde, at endnu flere patienter skal ligge på gangene, hvis hospitalet skal tage en kvart million patienter mere. Og hvis halvdelen af Amager-Hvidovre Hospitals optageområde fjernes, så har man et hospital i Hvidovre, der er ret meget for stort,« sagde Sisse Marie Welling i tirsdags.

Politisk uvederhæftigt

Men den fortolkning er helt forkert, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V). som torsdag besøgte Amager Hospital.

»Det er ikke rigtigt, og det har vi også været ude og sige flere gange. Ikke desto mindre forsøger Peter Hummelgaard og andre hele tiden at køre skræmmekampagne i forhold til borgerne på et fuldstændig forkert grundlag. Det synes jeg faktisk er politisk uvederhæftigt,« siger ministeren.

»Vores sundhedsreform ændrer ikke på de sygehusstrukturer vi har i dag – dem vil vi bevare. Det ændrer heller ikke på borgerens frie sygehusvalg. Det ændrer heller ikke på de optageområder, vi har til sygehusene i dag. Men når Bispebjerg er omdrejningspunkt, så er det fordi, at der er ét sygehus, der skal have sekretariatsfunktionen i sundhedsfællesskabet i Københavns Kommune,« siger Ellen Trane Nørby og peger på to modeller, der kan være i spil:

»En model er, at Københavns Kommune er med i to sundhedsfællesskaber, både omkring Bispebjerg og Hvidovre-Amager Hospital. En anden model, som Københavns Kommune selv har peget på, er at er det er mere hensigtsmæssigt, at begge sygehuse er med i det københavnske sundhedsfællesskab. Hvordan den endelige grænsedragning skal se ud, skal først fastlægges i 2020, når vi på den anden side af et valg forhåbentlig er godt i gang med at implementere sundhedsreformen.«

Reform fjerner regionsråd

Reformen ændrer på strukturen i sundhedsvæsenet. De nuværende fem regioner nedlægges og erstattes med sundhedsforvaltninger med bestyrelser på hver otte medlemmer, der er udpeget af regeringen.

Fjernelsen af de folkevalgte regionsråd er et andet kritikpunkt fra Sisse Marie Welling og oppositionen i Folketinget.

»Hvis vi taler om Amager Hospital, og man ikke længere har folkevalgte politikere, der sætter borgerperspektivet højest, men i stedet regnedrenge i Sundhedsministeriet, så bliver tal det udslagsgivende for, om man vil lukke et borgernært hospital, som 134.000 københavnere på Amager i dag bliver betjent af,« sagde Sisse Marie Welling tirsdag på minby.dk.

Her på Amager er man meget nervøs for, om Amager Hospital bevares, fordi man har oplevet at det er blevet skrællet væk afdeling for afdeling. Hvordan skal borgerne føle sig trygge, når det ikke længere er folkevalgte regionsråd, der træffer beslutning om lukninger?

»Jamen, den bekymring, som de har i dag, den handler ikke om den fremtidige struktur, den skyldes jo nogle dispositioner, som regionen har lavet. Nu ændrer vi tingene, så regionen ikke skal sidde der længere, det tror jeg sådan set vil være en styrke i forhold til den nære beslutningstagen i vores sundhedsvæsen.«

»Når man kigger på Amager, så vil både borgmestre og sundhedsudvalgsformænd – på Amager er det også Tårnby og Dragør – sidde direkte i sundhedsfællesskabet. Jeg kunne da ikke forestille mig, at de ville lave en udhuling af Amager Hospital,« siger Trane Nørby.

Hvem har kompetencen?

Men har sundhedsfællesskabet kompetence til at nedlægge en hospitalsmatrikel?

»Sundhedsfællesskabet har jo muligheden for at kunne udbygge en lang række funktioner. Derfor er der også i hovedstadsområdet næsten en milliard kroner ekstra til anlæg, funktioner der kan knyttes op på sygehusene, sundhedshuse i kommunerne, renovering af flerlægepraksis, så borgerne får et bedre sundhedstilbud samlet set. De beslutninger rykkes ud i sundhedsfællesskaberne.«

Men kan sundhedsfællesskabet tage den endelige beslutning: Nu fjerner vi den matrikel, for nu er det mere praktisk at samle tingene på et større hospital?

»Nej, altså sundhedsfællesskabet kan ikke nedlægge et sygehus. Men det vi kigger ind i er ikke lukning af sygehuse. Den fremtid vi kigger ind i har omkring en kvart million flere medborgere over 75 år. På en dårlig dag en fordobling af antallet af mennesker med diabetes. En 40 procent stigning i antallet af mennesker med KOL. Vi kommer til at få så mange flere patienter og så mange ældre medborgere. Vi skal have merkapacitet til behandling.«

»Det skal vi planlægge klogt, og der tror vi på, at et sundhedsfællesskab omkring Hvidovre-Amager Hospital har mere føling med, hvad er det for tilbud, der mangler i Dragør, Tårnby og Hvidovre i dag, end at det ligger i regionsgården i Hillerød,« siger ministeren.

Sundhedsreform og afskaffelse af regioner føres kun ud i livet, hvis der efter det kommende valg stadig er et flertal.

Læs også analysen: Løkkes sundhedsudspil giver bekymring på Rådhuset

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

OBS: Denne artikel er mere end 6 mdr. gammel

3

Fonde giver 81 millioner til Mændenes Hjem

Kom til film og mad i flotte omgivelser i Nordvest