De store arealer mellem Frederiksberg Allé og Maglekildevej efter rydningen af de ødelagte ejendomme efter bombardementet 21.3 1945. Hvor Den franske Skole stod, blev der rejst et granklædt kors til minde om de mange omkomne elever og lærere. Foto: Frederiksberg Stadsarkiv

Mindedag: Tragedien på Den franske Skole 21. marts 1945

Bombning. 21. marts 1945 ramte et britisk fly en lystmast på Vesterbro og styrede ned tæt ved Den franske Skole på Frederiksberg Allé. Andre fly kastede bomber over området, da de troede der var tale om et bombemål.

Af Lars Schreiber Pedersen

Stadsarkivar, Frederiksberg Stadsarkiv

MINDES: Lørdag 21. marts 2019 klokken 11.17 er det 74 år siden, at britiske fly ved en fejl kom til at bombe området omkring Den franske Skole på Frederiksberg Allé. Målet for de angribende britiske fly var naturligvis ikke den frederiksbergske skole, men derimod Gestapos danske hovedkvarter på Shellhuset nær Vesterport Station i København.

Uheldigvis ramte en britisk flyvemaskine under indflyvningen en lysmast på Vesterbro og styrtede ned i et garageanlæg nær Den franske Skole. Nogle af de efterfølgende fly troede fejlagtigt, at de havde nået bombemålet og kastede derfor deres dødbringende last i området omkring skolen. Kvarteret blev forvandlet til en ruinhob.

En række ejendomme på Maglekildevej, Amicisvej, Dr. Priemes Vej, Frederiksberg Allé og Henrik Ibsens Vej udbrændte totalt, mens andre led betydelig skade. I alt 116 personer, heraf 87 børn, omkom ved katastrofen. Hertil kom et stort antal sårede.

To øjenvidner beretter

På Stadsarkivet findes en beretning skrevet af to frivillige hjælpere, der deltog i evakuerings- og oprydningsarbejdet ved skolen. De fortæller bl.a. ’Vi ankom 5-10 Minutter efter, at Bomberne var faldet. Det første, vi tog fat paa, var selvfølgelig at faa de levende Børn ud. Børnene var forholdsvis rolige, der var ingen Skrig – endsige Panik. Mange tog Situationen med stor Koldblodighed. En lille Pige sagde: ”Du maa ikke saadan grise mig til; kan du ikke børste mig af; jeg kan ikke gaa hjem saa snavset. En lille Dreng erklærede ’ at han ikke vilde i Børnehaven i Morgen, naar det gik saadan til”.

Af de Stillinger, hvori vi fandt Søstre og Børn, kan man slutte, at Søstrene har gjort alt, hvad der staar i menneskelig Magt for at beskytte Børnene saa meget som muligt. De fleste blev fundet med Børnene under sig, i nogle Tilfælde levede Børnene, men Søsteren var død’.

Om brandvæsenet, hvis indsats efterfølgende blev udsat for uretmæssig kritik, skriver de to frivillige: ’Brandvæsenet har gjort, hvad de kunde. Men for det første havde de kun tre Vogne til Raadighed; de andre var dirigeret en anden Vej; for det andet var der intet Tryk paa Vandet, fordi flere Rør var sprunget; og for det tredje var det en forfærdelig Storm, saa Gnister og brændende Flager fløj fra de brændende Bygninger paa Maglekildevej og tændte an som Gasblus’.

To frederiksbergske brandmænd, Oscar Herman Dalby og Svend Aage Hansen, omkom i forbindelse med rednings- og slukningsarbejdet.

I dag er der rejst et mindesmonument, hvor skolen lå på Frederiksberg Allé, der forestiller en nonne og to børn, der kigger op mod himlen.

På dagen 21. marts vil der traditionen tro blive lagt blomster til minde om tragedien, der aldrig bliver glemt.

 

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

OBS: Denne artikel er mere end 6 mdr. gammel

Send hilsner til flygtningebørn i Danmark

Nu rykker forårsrengøringen atter ind i Valby