Projektforlag: Københavns Kommune

Sur 😠 Elsker 😍 Wow 🤩 Like 👍

Endelig: Valbyparkens Strand er på vej

BADEPLANER. Efter en årelang kamp for at få en strand til Valbyparken ser det nu endelig ud til at lykkes. Mandag skulle Teknik- og Miljøudvalget godkende et projektforslag til den nye strand, der betyder, at arbejdet kan begynde til maj i år.

ANLÆGSPLANER: Igen og igen er anlægget af en badestrand ud til Kalveboderne i Valbyparken blevet udskudt. Siden Teknik- og Miljøudvalget besluttede at takke ja til en donation fra R98 Fonden i juni sidste år, er det dog pludselig gået stærkt med planlægningen.

Af kommunens ansøgning til fonden er der nemlig lavet en tidsplan, som beskriver, at anlægsarbejdet sættes i gang i sommeren 2019. Den tid er hastigt på vej, og mandag skal Teknik- og Miljøudvalget derfor godkende det endelige projektforslag, der skal danne grundlag for anlæggelsen af badestranden.

Et anlæg, der skal begynde i maj 2019, hvis forslaget godkendes. Spørger man teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager lyder svaret, at hun bakker op om projektforslaget:

»Valbyparken er allerede mødested for en masse københavnere, som drager stor fordel af de grønne omgivelser, og nu gør vi parken endnu mere attraktiv med en badestrand. Det er vigtigt, at vi skaber rum i byen, hvor man kan slappe af og lade op væk fra byens travle byrum. De grønne og blå rekreative områder er meget efterspurgte blandt københavnerne, og derfor håber jeg, at vi kan gøre stranden til virkelighed,« siger hun i en pressemeddelelse.

En god begyndelse

I indstillingen til udvalgsmødet kan man læse meget mere om planerne for stranden, som blandt andet er blevet udviklet i samarbejde med input fra borgerne og en arbejdsgruppe under lokaludvalgene i Kgs. Enghave og Valby.

En af dem, der er med i denne arbejdsgruppe, er næstformand i Kgs. Enghave Lokaludvalg Jan Fønss, og han er godt tilfreds med projektforslaget:

»Som det ser ud nu, må jeg sige, at jeg er tilfreds. Jeg kan se, at der er blevet lyttet til nogle af de ting, vi har sagt i arbejdsgrupperne, og det er rigtig positivt. Det handler blandt andet om parkeringsproblemerne, hvor vi har påpeget, at det er en dårlig idé, at bilerne i dag kan køre ind i parken, for det skaber farlige situationer,« siger han til avisen.

Jan Fønss fortæller om det kaos, der hersker, når der er arrangementer i Valbyparken, som får mange bilister til at køre ind i parken og parkere på stier og plæner. Ligesom han ofte har oplevet folk, der kører ræs på plænerne. Her og nu barsler projektforslaget med nye parkeringszoner i området, så parkeringen bliver mere reguleret. En god begyndelse konstaterer Jan Fønss, der dog langtfra mener, at den trafikale udfordring er løst:

»Det er jo egentlig temmelig atypisk, at man overhovedet kan køre ind i en københavnsk park og med god grund. Jeg mener stadig, at der mangler en gennemgribende trafikal løsning, men det må vi jo så arbejde videre med i lokaludvalgene. Her og nu glæder jeg mig over det projektforslag, de har fremlagt, og så håber jeg ikke, de ændrer ved det,« siger han.

Kun forår og sommer

Læser man nærmere i projektforslaget, ser man, at den cirka 120 meter lange badestrand skal ligge i den sydlige ende af Valbyparken, hvor adgangen til vandet i dag er besværliggjort af en stejl stensætning mellem land og vand. I projektforslaget forslår man derfor, at badestranden skal give lettere adgang til vandet. Ligesom man gerne vil skabe et mødested, der i højere grad inviterer til ophold.

Jorden i området er dog stadig forurenet efter den industrilosseplads, der tidligere lå her. I første omgang vil arbejdet derfor handle om at få renset jorden godt og grundigt, hvorefter den vil blive opfyldt med sand.

Da området er et såkaldt Natura2000-område, som er et netværk af naturbeskyttede områder i EU, kan anlægsarbejdet kun foregå fra 1. maj til 31. august. Det betyder med andre ord, at anlægget af den nye strandpark skal ske i tre etaper i 2019, 2020 og 2021.

For at kunne begynde arbejdet med stranden allerede i år har Teknik- og Miljøforvaltningen fået en dispensation fra Fredningsnævnet, ligesom de har fået en forhåndsdispensation fra Kystdirektoratet til en ændring af kystlinjen og nye anlæg tæt på strandbredden.

Først badeklar i 2021

I månederne mellem anlægsperioderne vil byggepladsen blive fjernet, så når efteråret sætter ind i år, vil man dermed kunne besøge Valbyparkens nye sandstrand og den siddekant, som også gerne skulle nås i den første anlægsperiode.

Skulle man få lyst til en vinterdukkert fra den nye strand, skal man og holde sig for øje, at vandkvaliteten endnu ikke er godkendt til badning. Forvaltningen forventer først, at stranden kan åbne som badezone ved den endelige ibrugtagning i august 2021.

Lader man blikket løbe henover kortet i artiklen, vil man se, at der blandt andet er indtegnet toiletbygning, træningsredskaber og cykelparkering. Disse hører dog ind under de såkaldte ’optioner’, som er faciliteter, der kan tilvælges, hvis der er penge i overskud, når strand og siddekant er færdige. Denne økonomiske usikkerhed tager Jan Fønss dog ikke så tungt:

»Jeg håber da, at de finder penge til at lave alle de tiltag, de har talt om fra begyndelsen. Når man tager anlægsloftet i betragtning, så tror jeg dog ikke, at man skal være alt for negativ omkring, at de ikke lige har fundet penge til det hele endnu. Nu bliver stranden i første omgang bygget, og så er der et par år til at få de sidste ting igennem,« siger han.

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV
Benedicte Lorenzen

Om journalisten Benedicte Lorenzen

Jeg har skrevet lokale historier om stort og småt i København siden 2011, i de seneste to år er min vej dog oftest gået til Valby og Sydhavnen. Jeg søger altid efter den gode historie, så ligger du inde med et tip til sådan en, så tøv ikke med at kontakte mig.

Thomas bestiger russisk bjerg til gavn for indlagte børn

100 fortællinger under Bøgh’en