Illustration 1: Øresundsmotorvejens strækning. Illustration fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.
in ,

Sur 😠 Like 👍

Regeringen og DF vil udvide Amager- og Øresundsmotorvejen

INFRASTRUKTUR. Der skal igangsættes forundersøgelser af udvidelser af Amagermotorvejen og Øresundsmotorvejen som en del af regeringens og DFs nye investeringsplan for infrastruktur. Københavns Lufthavns station skal desuden udvides.

ØSTDANMARK: Regeringen og Dansk Folkeparti offentliggjorde her til formiddag en plan for investeringer i infrastruktur i det østlige Danmark i årene 2021-2030, skriver Transport-, Bygnings- og Boligministeriet i en pressemeddelelse.

Blandt elementerne i planen er en udbygning af Amagermotorvejen fra seks til otte og/eller 10 spor og en udbygning af Øresundsmotorvejen med et spor i hver retning.

Aftalen mellem partierne omhandler i første omgang en forundersøgelse af de to udvidelser.

To-fire spor ekstra

Amagermotorvejen går fra motorvejkryds Avedøre og udfletningen mellem Øresundsmotorvejen og centrumforbindelsen på Amager (illustration 2). Der kører ifølge ministeriet 120.000-130.000 biler på strækningen på et hverdagsdøgn, hvilket gør den sekssporede motorvej til en af Danmarks mest belastede. (Artiklen fortsætter under illustrationen)

Illustration 2: Amagermotorvejens strækning. Illustration fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

Strækningen er meget følsom over for trafikuheld, og der er tit trafikpropper også på ramper og det tilstødende vejnet.

Forundersøgelsen skal både se på løsninger, hvor motorvejen udvides til otte spor ved inddragelse af nødspor og løsninger, hvor motorvejen udbygges til otte eller 10 spor i fuld bredde inklusive broerne over Sorterenden og Kalvebod.

Der skal gennemføres en VVM-undersøgelse (vurdering af virkninger på miljøet). Det forventes at vare to-tre år, derefter skal der vedtages en anlægslov. Selve udbygningen skønnes at kunne gennemføres efter cirka seks år, og der er afsat en ramme på 800 millioner kroner.

Øresundsmotorvejen tager over, hvor Amagermotorvejen slutter og går på tværs af Amager hen til Øresundsbroen (illustration 1 øverst).

Den vestligste del med afgreningerne mod Amagermotorvejen og København C benyttes af 100.000 bilister dagligt, mens den østlige del mod Øresundsbroen er mindre belastet. Men de omfattende udbygningsplaner af Københavns Lufthavn forventes at øge trafikken ekstraordinært i motorvejens østlige del frem mod 2025.

Der skal gennemføres en forundersøgelse af motorvejudvidelsen, som ser på en udvidelse af den østlige del fra to til tre spor i hver retning, mens den vestlige del, inden afgreningerne til Amagermotorvejen og København C, udvides fra tre til fire spor.

Desuden udvides de tilhørende ramper og broer.

Projektering, udbud og selve udbygningen forventes at kunne gennemføres inden for fem år, og det vurderes at koste 800 millioner kroner.

Større station i lufthavnen

Endnu et projekt i investeringsplanen vedrører Amager, nemlig en udbygning af Københavns Lufthavn Station.

En ny station anlægges parallelt med den eksisterende station. Der anlægges to nye overdækkede perroner ved de nuværende godsspor 11 og 12 under metrostationen.

Den nye station muliggør retningsdrift, så alle tog i østgående retning føres igennem den eksisterende station, mens alle tog i vestgående retning føres igennem den nye station.

Projektet sættes i gang i 2022 og forventes med projektering, udbud og anlæg at vare fem år. Det er dog en forudsætning, at der etableres et parkeringshus oven på spor 11 og 12, som ved frasalg kan bidrage til finansieringen – med cirka 1,5 milliarder kroner af de 2,5 milliarder kroner, udbygning af stationen og etableringen af P-huset vurderes at koste.

Regeringens og DF’s plan indeholder investeringer for over 110 milliarder kroner og indeholder desuden blandt andet udvidelser af Motorring 3, en udvidelse af Hillerødmotorvejen mellem Motorring 3 og Ring 4 i begge retninger samt udvidelse af Ring 4.

Se hele planen her.

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV
Hanne Bjørton

Om journalisten Hanne Bjørton

Journalist på Amager Bladet siden 2005. Jeg skriver om lokalpolitik, kultur og ikke mindst om mennesker på Amager.

Beboerne i Den Sønderjyske By stævner Frederiksberg Boligfond

Politiet rykker ud: Mød betjentene ved Nørrebro Station