Teknik- og Miljøforvaltningen i København er i gang med at udarbejde et nyt regelsæt for udlejningen af små elektriske køretøjer. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Kommunalt pres på udlejere af el-løbehjul

UDLEJNING. Teknik- og Miljøforvaltningen har sendt varsler om påbud til firmaer, der uden tilladelse udlejer elcykler og -løbehjul fra offentlige arealer

ELKØRETØJER: Elløbehjul og -cykler er siden nytår begyndt at fylde mere i gadebilledet i København. Virksomhederne, der udlejer disse cykler og løbehjul, har ikke nødvendigvis den påkrævede tilladelse fra Københavns Kommune.

Tilladelsen er nødvendig af trafiksikkerhedsmæssige årsager og af hensyn til fremkommelighed.

På baggrund af virksomhedernes manglende tilladelser, vil forvaltningen nu kræve de ulovligt udlejede køretøjer fjernet. Hvis dette ikke imødekommes, vil Teknik- og Miljøforvaltningen fjerne cyklerne og løbehjulene eller politianmelde de virksomheder, som står bag.

5. marts blev der udsendt varsler om påbud ud til Tier og Voi, der udlejer el-løbehjul og til Donkey Republic. som udlejer el-cykler.

Virksomhederne har ti dage til at gøre indsigelser, og herefter vil der foreligge et krav om at fjerne køretøjerne.

I sammenhæng med det varslede påbud har forvaltningen sendt udførlig dokumentation for, at det gældende regler ikke bliver overholdt.

Forvaltningen har på flere tilsyn konstateret, at elcykler og -løbehjul har været at finde på udbydernes apps og samtidig stået på offentlig grund. Dette er i direkte strid med de, på dette område, gældende regler.

Påbud og derefter tilsyn

Enhedschef i Teknik- og Miljøforvaltningen, Mikkel Halbye Mindegaard, udtaler, at de forventer, at virksomhederne efterkommer eventuelle påbud.

Han mener desuden, at når andre forretningsdrivende skal søge tilladelse til at benytte kommunens arealer, skal man naturligvis også søge om tilladelse til at have elcykler og -løbehjul stående på kommunens arealer.

Bliver det nødvendigt at udstede påbud, vil der efterfølgende blive lavet tilsyn, for at det kan vurderes, hvorvidt virksomhederne efterkommer de krav, der fremgår i påbuddet.

Forvaltningen er på nuværende tidspunkt i gang med at udarbejde nye regler for udlejningen af eldrevne cykler, løbehjul og andre mindre køretøjer. Det forventes, at reglerne bliver politisk behandlet i løbet af dette forår.

nmb

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

OBS: Denne artikel er mere end 6 mdr. gammel

Avatar

Om journalisten NMB

North Media Bureau (NMB) er de københavnske lokalavisers nyhedsbureau. Det leverer hver dag korte historier om samfund, kultur og sport.

Humør i 2020: Linde og Breinholt laver teater på Aveny-T

Få en forsker hjem i stuen