Overgeneral og leder af Kastellet

LOKALHISTORISK: Hedemannsgade på Østerbro er beliggende mellem Ryesgade og Sortedams Dosseringen, lige omtrent hvor der har været en midlertidig bro over søen.

Og hvem var så denne Hedemann, der har fået opkaldt en gade efter sig?

Hans Christopher Georg Friederich Hedemann født 7. juli 1792 i Flensborg, død 31. maj 1859 i København var en dansk officer,.

Han afsluttede sin officersuddannelse i 1810 som sekondløjtnant, blev samme år premierløjtnant og kom i 1811 til 1. jyske Infanteriregiment, hvor han i 1820 avancerede til kaptajn og i 1836 til major.

Ved hæromordningen i 1842 blev han oberstløjtnant og chef for 10. Bataljon, I 1846 chef for 1. Jægerkorps og kommandant i Kastellet samt året efter oberst.

Krigsminister Tscherning udnævnte, efter krigens udbrud i 1848, den forholdsvis nyudnævnte oberst som overgeneral, og han blev kort efter udnævnt til generalmajor.

Krigsminister Tscherning mente dog at stabschefen, kaptajn Læssøe, fortsat skulle have den egentlige hærledelse. Således blev dog ikke; ganske udøvede Læssøe en vis indflydelse i alle overkommandoens anliggender, men Hedemann havde dog sin egen opfattelse, og fastholdt at i og med han var ansvarlig hæren, var det også ham der traf beslutningerne.

Forholdet mellem Hedemann og Læssøe fortsatte dog med at være godt, og i slagene ved Bov og ved Slesvig by 9. og 23. april, samt i kampene ved Nybøl og Dybbøl 28. maj og 5. juni fungerede overkommandoen fortrinligt og effektivt.

Derimod blev hans forhold til krigsminister Tscherning mindre godt, fordi denne reelt ikke ville give overkommandoen handlefrihed. Allerede efter slaget ved Slesvig gav Krigsminister Tscherning, oberst i hæren C.F. Hansen uindskrænket fuldmagt til på krigsministerens vegne at handle udenom overkommandoen, og efterfølgende blev hærkorpset underlagt generalkommandoen på Fyn.

Det fik Hedemann til at stille det ultimatum, at enten fratrådte han øjeblikkeligt eller fik overdraget den fulde kommando over hæren. Efter våbenstilstanden d. 16. juli fratrådte Hedemann derfor som chef for overkommandoen, og blev beordret til at tage tilbage til København for at overtage formandssædet en rådgivende komité under Krigsministeriet, ligesom han igen blev kommandant i Kastellet. Hedemann havde det svært med denne degradering, selv om flere af hans våbenfæller åbent roste og takkede ham for hans ledelse af hæren.

Kongen udnævnte ham samtidig til kammerherre og 1853 blev han Storkors af Dannebrog,

En tiltagende øjensvaghed fik Hedemann til i 1854 at søge sin afsked, som han fik med rang af generalløjtnant. På hans grav, på Garnisons Kirkegården, findes et mindesmærke med hans portrætmedaljon.

Østerbro Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Bryggervangen 62 kld., 2100 København Ø

www.2100lokalhistorisk.dk

 

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

OBS: Denne artikel er mere end 6 mdr. gammel

Sanne hjælper med andres rod

Bageren er en fredelig oase, hvor tiden går i stå