Folkekirken i København, blandt andet Sions Kirke på Østerbrogade, har flere, som melder sig ind end ud. Alligevel falder medlemsprocenten. Arkivfoto: Michael Paldan

Flere melder sig ind og færre ud af folkekirken i hovedstaden

KIRKELIGT. Københavns Stift, som omfatter folkekirkerne i København, på Frederiksberg og på Amager, fik i 2018 flere nye medlemmer og færre udmeldelser end årene forinden. Medlemsprocenten er dog faldet alligevel.

TRO OG TAL: Tendensen på landsplan slår også igennem i Københavns Stift, som omfatter folkekirkens sogne i Københavns og Frederiksberg kommuner samt på Amager og Bornholm.

Der er flere, som melder sig og bliver meldt ind, og færre melder sig ud af folkekirken.

I fjor meldte 2150 sig aktivt ud af kirken, det er en tilbagegang på mere end 1000 i forhold til året før, og næsten en tredjedel af antallet på 6256 i 2016, da Ateistisk Selskab kørte kampagne for at få folk til at melde sig ud af kirken. Det viser tal fra Københavns Stift.

Døde og tilflyttere

6356 meldte sig og blev meldt ind i folkekirken i Københavns Stift i 2018, det gælder både dåb af små og store børn samt voksne. Dette tal er en smule højere end de foregående år og ligger også højere end antallet fem og ti år tilbage.

Også antallet af konfirmander i hovedstaden er en smule højere i fjor i forhold til de foregående år og for fem og ti år siden.

På trods af at der antalsmæssigt er flere, som melder sig ind og færre ud, er procentdelen af borgere, som er medlemmer af folkekirken i Københavns Stift fortsat faldende.

Den ligger på 56,9 procent i 2019 mod 57,5 året før. I 2014 var den på 60,9 procent og i 2009 65 procent.

Det skyldes både, at dødsfald blandt ældre generationer bringer antallet ned og formentlig også, at der er et stort antal ikke-medlemmer, som flytter til hovedstaden, er vurderingen i Københavns Stift.

Trænger til fortryllelse
Københavns biskop Peter Skov-Jakobsen udtrykker forsigtig glæde over de aktuelle tal.
»Jeg kan se en tendens, og det er jeg glad for, men så skal vi heller ikke holde en større fest,« siger han og peger på arbejdet, som der gøres i de enkelte sogne.

»Jeg håber, at det er udtryk for, det som jeg ved: At folkekirken i stigende grad er lydhør over for borgerne, og at kirkerne er til stede i kvarterene, hvor de ligger, med relevante tilbud, og det gælder både præster, kulturmedarbejdere og organister,« siger han og tilføjer:
»Folkekirken er den største kulturelle udbyder i København.«

Peter Skov-Jakobsen ser også en tendens til en interesse i etiske og åndelige emner.
»Mennesker er begyndt at interessere sig for religiøse emner. Der er en etisk søgning i tiden. Nu har vi dyrket videnskaben i mange år, vi trænger også til at blive fortryllet, uden at vi skal holde op med at interessere os for videnskaben af den grund.«

 

 

 

 

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

OBS: Denne artikel er mere end 6 mdr. gammel

Morgenstund og Bertel har guld i mund

Kvindelige kunstnere udstiller sammen på Boulevarden