Jan Fønss har boet i Bavnehøj i mange år, og i snart 20 af dem har han kæmpet en lokalpatriotisk kamp for at løfte det slidte område, der også bliver kaldt 'Det glemte kvarter'. Foto: Benedicte Lorenzen

Sur 😠 Ked 😭

Bavnehøj: ‘Det glemte kvarter’ er udskudt igen

IGEN, IGEN, IGEN. En områdefornyelse kom og gik i Bavnehøj. Nok som beboerne var begyndt at glæde sig til, at deres område endelig skulle have et tiltrængt løft, kom anlægsstoppet og betød, at deres områdefornyelse er udskudt i 2019.

PÅ HOLD: Skuffelsen var stor, da Teknik- og Miljøforvaltningen i januar meldte ud, at Områdefornyelse Bavnehøj var på den lange liste af projekter, der desværre ikke kan sættes i gang i 2019, fordi der er anlægsstop i København.

Godt nok er dette ikke et endeligt farvel til Områdefornyelsen, men i Bavnehøj vokser skepsissen alligevel. Det er nemlig langtfra første gang ’Det glemte kvarter’ har fået lovning på et løft af området, som så alligevel ikke er blevet til noget. Det fortæller Jan Fønss, der har boet i Bavnehøj i mere end 20 år, hvor han også har været lokalpolitisk aktiv:

»Da vi for nogle år siden skulle lave projekt sikker skolevej, havde vi et møde på Bavnehøj Skole, hvor vi talte om, hvad vi kunne gøre med byrummet. Der var et fint arrangement, hvor der kom mange gode idéer. Intet af det, vi talte om, blev dog nogensinde til noget,« siger han og fortsætter:

»I samme periode havde man store planer med Københavns kirkegårde, der generelt skulle åbnes mere og bruges på en anden måde. Der holdt man et stort møde på Vestre Kirkegård, hvor der igen var en god deltagelse her fra Bavnehøj. Folk herude fra mødte op og engagerede sig i håbet om, at der ville ske noget. Siden har jeg dog ikke hørt noget til det projekt eller set, at der er sket noget.«

To højbede og et bump

Jan Fønss nævner flere eksempler på, at der i tidens løb har været iværksat initiativer, som skulle løfte Bavnehøj, men som endte med aldrig rigtig at blive ført ud i virkeligheden.

»På et tidspunkt arbejdede det tidligere ’Kvarterløftet’ på at binde det gamle Sydhavnen og Bavnehøj sammen. Planerne blev kaldt ’Den Grønne Nerve’, og det så lovende ud. Det har da også virkelig løftet de områder i Sydhavnen, hvor man nåede at gennemføre projektet. Desværre var der ikke penge nok, og så blev Bavnehøj skåret fra. Projektet sluttede oppe ved Borgbjergsvej, så det eneste, vi fik hernede, var to sølle højbede foran Netto og et vejbump,« fortæller Jan Fønss.

De forliste intentioner fik den driftige lokalpatriot til at gå ind i Kgs. Enghave Lokaludvalg i håbet om, at det ville bringe opmærksomhed og en områdefornyelse til Bavnehøj:

»Egentlig troede jeg i første omgang, at Områdefornyelse Sydhavnen også ville dække Bavnehøj, men det gjorde den så ikke. Derfor var glæden stor i lokaludvalget, da vi fik at vide, at der var fundet penge til at lave en områdefornyelse i Bavnehøj,« siger Jan Fønss.

Det engagerede kvarter

Og siden Områdefornyelse Bavnehøjs ansatte tog de første skridt i området for et års tid siden, er de blevet mødt af velvilje fra kvarterets beboere og brugere, der gerne har villet snakke om, hvordan det gamle kvarter kan løftes:

»Jeg var på forhånd lidt bekymret over, om folk nu ville engagere sig i områdefornyelsens arbejde herude, men der blev vi positivt overraskede. Til trods for tidligere tiders mange skuffelser, var folk faktisk meget engagerede, da Områdefornyelsen begyndte at gå på gaden, ligesom fremmødet var stort, da man inviterede til tre kvartermøder frem mod udarbejdelsen af den kvarterplan, Områdefornyelsen skal arbejde efter,« forklarer Jan Fønss, der selv meldte sig til Områdefornyelsens Styregruppe, så han kan følge arbejdet tæt.

Skuffelsen melder sig

De positive takter strakte sig faktisk helt frem til slutningen af sidste år, hvor kvarterplanen blev færdig og godkendt af Borgerrepræsentationen. Og da årsskiftet nærmede sig, begyndte man at se frem mod, at det egentlige arbejde i kvarteret kunne begynde.

Men så kom anlægsloftet, der krævede, at politikerne blev tvunget til at prioritere, hvilke projekter, der skal gennemføres i 2019, og hvilke der skal sættes i bero. Her valgte man at trække håndbremsen på blandt andet Områdefornyelsen Bavnehøj, hvor alle aktiviteter nu er sat i bero.

»Vi nåede lige at tro på, at der rent faktisk ville ske noget herude, men så blev Områdefornyelsen sat i bero. Man mærker tydeligt skuffelsen hos dem, der havde engageret sig i arbejdet. Desuden er der stor frustration over, at man ikke føler sig ordentlig informeret herude,« forklarer Jan Fønss.

Han forklarer, at den mangelfulde indformation har skabt mange ubesvarede spørgsmål i kvarteret:

»De her udskydelser har virkelig skabt et hav af spørgsmål, og man tænker alle mulige ting. Hvad med alt det arbejde, der er gjort i Områdefornyelsen? Tager man det op, når Områdefornyelsen startes op igen? Og hvad med medlemmerne af Styregruppen, er de stadig valgt, eller skal der vælges nye? Og hvad med de ansatte i Områdefornyelsen?« spørger Jan Fønss.

Alle svarene har vi ikke, men i en mail fra Teknik- og Miljøforvaltningen skriver de:

»Medarbejdere i sekretariatet har tre måneders opsigelse, men forvaltningen arbejder på at omplacere medarbejderne så hurtigt som muligt i midlertidige stillinger. På den måde vil sekretariatet kunne genopstartes, uden ekstraordinære udgifter, hvis der senere hen træffes politisk beslutning om at genopstarte i januar 2020,« skriver de.

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV
Benedicte Lorenzen

Om journalisten Benedicte Lorenzen

Jeg har skrevet lokale historier om stort og småt i København siden 2011, i de seneste to år er min vej dog oftest gået til Valby og Sydhavnen. Jeg søger altid efter den gode historie, så ligger du inde med et tip til sådan en, så tøv ikke med at kontakte mig.

Den første Guld Harald

Mastek vil være synonym med madglæde