Torben Højman Jensen ved sin indsættelse på Amager Fælled Skole i 2015. Arkivfoto: Michael Paldan.

Se hitlisten: To islamiske friskoler er hovedstadens topscorere i skoleundersøgelse

SKOLEHITLISTE. Årets undersøgelse af danske skolers resultater i afgangsprøven er landet. Den giver en indikation af niveauet, men pas på med at vælge dit barns skole på den baggrund, advarer skoleleder.

SAMMENLIGNING: Ahi International School i Vanløse og Al Hikma Skolen i Valby er højdespringere i hovedstaden på den liberale tænketank CEPOS’ årlige liste over, hvor meget skolerne løfter deres elevers faglige niveau ved 9. klasses afgangsprøve.

Godt 1.400 skoler landet over – både folkeskoler og privatskoler – indgår i analysen, der ser på den såkaldte undervisningseffekt: Skolernes evne til at øge elevers karaktergennemsnit i forhold til, hvad man kunne forvente med elevernes socioøkonomiske baggrund.

Udgangspunktet er, at det alt andet lige er lettere for en skole med mange børn fra ressourcestærke hjem at få høje karakterer. Forskningschef Henrik Christoffersen fra CEPOS siger om analysen:

»Der er stor forskel på, hvor gode de enkelte skoler er til at løfte deres elever. Og i vid udstrækning er der tale om, at det er de samme skoler, der år efter år formår at løfte deres elever, mens det omvendt generelt er de samme skoler, der har vanskeligere ved at magte opgaven.

Her fem år efter at folkeskolereformen blev indført, er der ikke noget, der tyder på, at den har haft nogen nævneværdig effekt på undervisningseffekten. Det er skuffende.«

Kig på flere parametre

På den københavnske folkeskole Amager Fælled Skole har man dog oplevet at være kommunens tredjebedste skole som samlet nummer 284 sidste år til at ligge på en placering som nummer 1.175 i år.

Men det betyder ikke, at skolen er gået i hundene rent fagligt. Meget nybyggeri, mange tilflyttere med små børn i området og ændringer i skoledistrikterne gør, at de nuværende 9. klasses elever til dels bliver målt efter et misvisende socioøkonomisk niveau, forklarer skoleleder Torben Højman Jensen:

»Man forsøger at rense scoren i forhold til den gruppe elever, skolen har. Men i år er vi lidt ramt af, at man kigger på skolens samlede socioøkonomiske baggrund, ikke kun 9. årgang. Så når vi får flere ressourcestærke forældre ind på grund af befolkningsudviklingen og fordi flere vælger os, har vi rigtigt mange på de lavere klassetrin og ikke de højere. Så kan man nærmest tale om to skoler i en.

Det betyder også meget, om man har en stor eller lille årgang – hvis man kun har 50 elever i 9. klasse et år, så kan tre elever med et 00 betyde rigtig meget for den samlede score.

I sådan en analyse kigger man heller ikke på, hvor mange elever, der har en form for diagnose – ordblindhed eller andre forhold, der gør, at det er en succes at komme ud med en karakter på 02. Inklusionen er ikke målt med.

Jeg prøver ikke at løbe fra vores resultat, men det er en rutsjetur, som kan gå begge veje. Er man så også en skole i blæsevejr, kan det jo være, at en dygtig elev i 8. vælger at skifte til den ’gode’ naboskole i 9. – og så er det ikke nødvendigvis en markør på, om man gør et godt stykke arbejde,« uddyber skolelederen, som har et par idéer til skolevalget:

»Har man ikke en nabo, der har historier at fortælle om områdets skoler, så er det de her tal, mange forældre bruger. Her kan det være interessant at kigge på, hvordan en skole klarer sig i de nationale tests i for eksempel 2. og 4. klasse.

Det er også en rigtigt god idé at kigge på trivselsmålingerne for de enkelte skoler – og her er vi top-to i København. Det er der jo også flere og flere forældre, som går op i,« slutter Torben Højman Jensen.

 

 

 

 

 

Se hele listen fra CEPOS her

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

OBS: Denne artikel er mere end 6 mdr. gammel

Pladsen for Sveriges første demokratisk valgte statsminister

Politikere fra alle partier står sammen: Kaster sig ind i kampen for kastebanen