Niels E. Bjerrum (S), Københavns Kommunes repræsentant i Movias bestyrelse. Foto: Bente-Maj Wøldike

Bestyrelsesmedlem i Movia: Ja, vi tager hensyn nok til ældre i digitalisering af trafikinformation

BUSSTOPPESTEDER. Københavns Kommunes repræsentant i Movias bestyrelse, Niels E. Bjerrum (S), mener, at der er taget nok hensyn til digitalt svage passagerer, efter trykte afgangstider og busruter er fjernet fra stoppesteder.

REGIONEN: Bestyrelsen for trafikselskabet Movia besluttede i 2012 en digitaliseringsstrategi, der i 2014 førte til, at trykte køreplaner blev fjernet fra busserne. Som en del af strategien er trykte afgangstider og bussernes ruter nu ved at blive fjernet fra tavler ved busstoppestederne, som vi fortalte om i tirsdags i artiklen Passagerer uden mobiltelefon får det sværere.

Den ni mand store bestyrelse består af borgmestre fra syv sjællandske kommuner (København, Hillerød, Sorø, Helsingør, Ringsted, Glostrup og Vordingborg) samt en repræsentant fra Region Hovedstaden og en fra Region Sjælland.

Københavns repræsentant, medlem af Københavns Borgerrepræsentation, Niels E. Bjerrum (S), kom i bestyrelsen i 2014 og var ikke med til at beslutte strategien. Vi har stillet ham en række spørgsmål og modtaget følgende skriftlige svar:

Har Movia med den nye indretning af busstoppesteder efter din mening fundet en god balance mellem digitaliseringsstrategi og hensynet til ældre og andre digitalt svage borgere?

»Ja – for de kunder, som ikke er eller ønsker at være digitale, er der mulighed for at få hjælp hos DOTs (Din Offentlige Transport, red.) kundeservice. Man kan også få den trykte køreplan sendt med posten.«

En af ændringerne på busstoppestederne undrer og irriterer også smartphonekyndige passagerer, nemlig at oversigter over bussens rute og stop undervejs er fjernet. Handler denne detaljering af, hvilken analog information man vil beholde eller droppe, ikke så meget om serviceniveau, at beslutningen burde ligge i kommunerne?

»Nej. Den nye stoppestedsinformation er tilrettelagt på baggrund af undersøgelser udført af Epinion for Movia om, hvad passagerne brugte den trykte køreplan til. Det er stadig muligt at se alle stop på ruten på dinoffentligetransport.dk, hvor man også kan printe køreplanen ud – hele døgnet.«

Må kommunen selv bestemme?

Ifølge et brev til kommunerne fra november er det muligt for kommunerne for egen udgift i en overgangsperiode på to år at opsætte supplerende information på busstoppestederne for udvalgte, lokale buslinjer. Kan kommunerne ikke suverænt selv bestemme, hvad de vil informere deres borgere om og hvor længe?

»Kommunerne ejer sammen med regionerne trafikselskabet Movia, som blandt andet forestår opgaven med trafikinformation på stoppestederne. Det er besluttet i forbindelse med udfasningen af de trykte køreplaner at lave en overgangsløsning. Men det er meget tydeligt i DOTs løbende tilfredshedsmålinger, at kunderne efterspørger ensartet trafikinformation.«

Hvis der eventuelt skal justeres på elementer i informationsstrategien, hvem kan så træffe beslutning om det?

»Det gør Movias bestyrelse. Andelen af ældre, der er på nettet dagligt eller flere gange dagligt er meget stærkt stigende i disse år, og i alle andre forhold rykker borgernes forbrug og tidsforbrug over på mobilen. Det digitale er allerede indgangen til det offentlige, til mange fællesskaber og fritidsaktiviteter. Og Movia følger som offentligt selskab naturligvis den offentlige digitaliseringsstrategi.«

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

OBS: Denne artikel er mere end 6 mdr. gammel

Læsere kritiserer stoppesteder uden køreplaner: “I kan ikke være dette bekendt over for de ældre”

Københavnere inviteres til konference