Teknik- og miljøborgmesteren (midterst) under besøget hos områdefornyelsen i oktober. Arkivfoto: Martin Sørensen.

Ildsjæle sat på standby året ud

ANLÆGSLOFT. Københavns Kommunes teknik- og miljøudvalg har sat en række anlægsprojekter i bero, heriblandt Områdefornyelsen Sundby, som lige var kommet godt i gang. Lokaludvalgsformand har aldrig set noget lignende.

SUNDBYERNE: Sundbys områdefornyelse, som skulle skabe bedre sammenhæng fra fælleden i vest til strandparken i øst, er blevet lukket ned hele resten af 2019.

Det er et af de mange projekter, som udskydes i København som en konsekvens af regeringens anlægsloft. Alene i teknik- og miljøforvaltningen svarer det til omtrent halvdelen af de anlægsprojekter, der var planlagt eller sat i gang i år.

LÆS OGSÅ: Flere store projekter udskydes

Kontoret lukker

Ikke tidligere er en områdefornyelse blevet bremset, efter at man har valgt styregruppe, fundet lokale frivillige og lavet en plan for processen, som løber over fem år. Projektchef Nanna Sørensen er ved at få overblik over konsekvenserne og vil ikke udtale sig om sagen endnu, men henviser til en pressemeddelelse, hvor det hedder:

»Berosættelsen betyder, at der må bruges så få midler som muligt til områdefornyelsen Sundby i 2019. Sekretariatet er finansieret af disse midler og kan dermed ikke aflønnes i resten af 2019. Derfor er sekretariatet lukket i resten af 2019. Planen er at starte sekretariatet op igen i januar 2020.

Områdefornyelsens projekter sættes ligeledes i bero. Der bliver ikke arbejdet på projekterne i resten af 2019, ligesom at projektudviklingsgrupper sættes på pause. Planen er at starte projekterne op igen i januar 2020.

Områdefornyelsens puljer bliver også sat på pause i 2019. Det betyder, at de fire ansøgningsfrister i 2019, der allerede er annonceret, annulleres og at man ikke kan søge støtte fra områdefornyelsen i 2019. Planen er, at puljerne starter op igen i 2020.«

De mange udsættelser er besluttet af et flertal i udvalget uden om teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (Ø), som selv besøgte områdefornyelsen og hørte om dens mange projekter i efteråret.

»Vildt dårligt signal«

Hun mener, at man driver gæk med de borgere, der har engageret sig:

»Det er superærgerligt, at et flertal uden om Enhedslisten har besluttet at sætte områdefornyelsen i bero. Sundby trænger til et løft, og i mine øjne er det langt mere nødvendigt end for eksempel at skabe parkeringspladser i Indre By. Det er en decideret fejlprioritering fra budgetparternes side.

Jeg frygter, at engagementet kan dale hos de lokale sundbyere, som har investeret flere år af deres fritid i et projekt, som skal komme hele nabolaget til gode. Først beder vi dem om at give deres tid og bruge deres kræfter på et kommunalt projekt, og bagefter mener et flertal, at projektet så ikke er så væsentligt, at det ikke kan vente. Det er et vildt dårligt signal at sende til alle de involverede, og jeg vil gerne understrege, at det aldrig har været Enhedslistens ønske, at Områdefornyelsen Sundby skulle sættes i bero. Jeg håber, at vi snarest muligt kan komme i gang igen, og at alle kan finde energien og motivationen til at løfte Sundby til nye højder, som det har været planen fra begyndelsen,« siger Hedeager til Amager Bladet.

Formanden for Amager Øst Lokaludvalg Ole Pedersen er rystet over beslutningen:

»Det er meget, meget ærgerligt. Der er kommet så mange frivillige, som er meget engagerede – og for sekretariatet frygter jeg, om der bliver tale om afskedigelser. Det er dybt beklageligt. Hvis der ikke er sikkerhed for, at man kan gennemføre den slags projekter økonomisk, så må man hellere lade være med at sætte dem i gang. Det skaber ikke ligefrem større tillid mellem borgere og politikere, tværtimod. Folk forstår det ikke – de ryster på hovedet og siger, at sådan noget aldrig burde ske.

Vi hører altid, at vi i lokaludvalgene er Tordenskjolds soldater, der vandrer rundt fra det ene projekt til det andet. Og her havde vi et eksempel på, at der kommer nogle helt nye borgere på banen, som aldrig før har været involveret i sådan nogle ting – den nye garde, der skulle afløse den gamle. Og hvis ikke det sker, så er der mange ting i bydelen, der går i stå. Det står i stærk kontrast til politikernes ønsker om, at flere københavnere involverer sig i byens udvikling.«

Et af områdefornyelsens store projekter er en fornyelse af Sundbyøster Plads – en sag, som formanden selv har kæmpet for i årevis:

»Nu går det jo totalt i stå, og vi aner ikke, om vi kan fastholde de kræfter, som har været ind over. Det er en årelang sag, som nu møder endnu en bjergtop. Det er ligesom en bjergetape i Tour de France – men hvis man vil arbejde for Københavns Kommune, så skal man være klar til at køre dem,« slutter Ole Pedersen.

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

OBS: Denne artikel er mere end 6 mdr. gammel

Frederiksberg-digter udgiver en viceværts digte

Debat: Stor ros til børnene