Fogdens Plads 2A-B er en af de bygninger, som forbliver fredet. Foto: Slots- og Kulturstyrelsen.

Sur 😠 Ked 😭 Like 👍

Styrelse vil ophæve 14 fredninger i Dragør

AFFREDNING. Slots- og Kulturstyrelsen vil ophæve 14 fredninger af bygninger i Dragør, fordi der er sket fornyelser, så det bygningsmæssige niveau ikke er højt nok til fredningsstatus. »En skamplet,« siger formand for beboerforening.

DRAGØR: Slots- og Kulturstyrelsen indledte i fredags en høringsproces om ophævelse af 14 bygningsfredninger i Dragør, fortæller styrelsen i en pressemeddelelse.

Den nyligt afsluttede fredningsgennemgang af alle fredninger i Danmark fra før 1990 har fået Slots- og Kulturstyrelsen til at foreslå de 14 affredninger.

Baggrunden er, at bygningerne er væsentligt ændret, og fornyelserne er sket med materialer og en indretning, der ikke er typisk for det ældre Dragør.

»I Slots- og Kulturstyrelsen har vi altid fokus på at finde en god balance mellem fornyelse og bevaring og mellem istandsættelse og brug. Der er 14 ud af 77 fredede huse i det centrale Dragør, hvor der i årenes løb er sket så mange gennemgribende fornyelser, at de bygningsfredningsmæssige værdier ikke længere har et højt nok niveau til, at bygningernes fredningsstatus kan opretholdes,« udtaler enhedschef Merete Lind Mikkelsen, Slots- og Kulturstyrelsen, i pressemeddelelsen.

Samtidig understreger Bygningssynet, at bygningerne er bevaringsværdige, da de er en vigtig og karakteristisk del af bebyggelsen og kulturmiljøet i Dragørs gamle bydel.

Og det er fortsat Slots- og Kulturstyrelsens opfattelse, at bevaringsindsatsen i Dragør alt i alt er særdeles vellykket.

Ikke mindst fordi Dragør Kommune har udarbejdet en bevarende lokalplan, etableret bevaringsnævn, skrevet informationsblade og hjulpet med materialer.

En spand koldt vand

Formand for Beboerforeningen for Dragør Gamle By, Hanne Bendtsen, fortæller, at både foreningen, Dragør Bevaringsnævn og Dragør Kommune i flere år har opfordret styrelsen til at være varsom med at affrede, fordi man frygter, at det kan gå ud over den gamle bys kulturhistoriske værdier.

Ifølge formanden giver en gammel lovændring nu bagslag.

»Før i tiden var det sådan, at nogle huse var totaltfredede, mens andre kun var B-fredet, og det vedrørte kun den udvendige del af bygningen. Men så kom der en lovændring, hvor man ophævede A- og B-fredninger og gjorde alle totaltfredede. Det vil sige, at nogle huse var ændret indvendigt, men blev alligevel godkendt af Bygningsnævnet.«

»Det er en skamplet, at man først ændrer vilkårene, og så 40 år senere siger: Var det det rigtige at gøre? Alle i byen har passet og plejet deres huse og vist dem frem, og så får man sådan en spand koldt vand i hovedet. Mange folk føler det som et personligt angreb,« siger Hanne Bendtsen til Amager Bladet.

Hvis bygningerne bliver affredet, er bymiljøet fortsat beskyttet af den bevarende lokalplan for den gamle by.

»Det bliver i højere grad op til kommunen at passe på byen, og vi har gode politikere i vores nuværende byråd, der værner om vores by og håndterer det meget fornuftigt, og flere huse har fået nej til at overskride lokalplanens rammer,« siger Hanne Bendtsen.

Dragør gamle by og havn kom i juni 2018 på Slots- og Kulturstyrelsens tentativliste og det vil sige et væsentligt skridt tættere på at blive optaget på UNESCOs Verdensarvsliste.

Såvel beboerforeningens formand som Slots- og Kulturstyrelsen vurderer, at ophævelserne af de 14 fredninger ikke vil ændre Dragørs plads på tentativlisten.

FAKTA: 14 forslag om affredninger i Dragør

Slots- og Kulturstyrelsen har sendt forslag om affredning af følgende 14 bygninger i Dragør i høring:

Forhuset, Badstuevælen 3; hovedhuset, Bjergerlav 5; hovedhuset, Blegerstræde 16 og Rønne Allé 28; hovedhuset, Byskriverstræde 7; forhuset, Christian Mølstedgade 3; hovedhuset, Fogdens Plads 14; den nordre bygning, Jens Eyberts Plads 3; forhuset, Lybækstræde 1; forhuset, Rønne Allé 40; Tolderboligen, Strandlinien 3; hovedhusene, Von Ostensgade 2 og 9; forhuset, Von Ostensgade 10 samt hjørnebygningen, Von Ostensgade 27

Begrundelsen for hvert forslag findes på www.slks.dk. Fristen for indsigelser er 3. juni.

Kilde: Slots- og Kulturstyrelsen

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

OBS: Denne artikel er mere end 6 mdr. gammel

Hanne Bjørton

Om journalisten Hanne Bjørton

Journalist på Amager Bladet siden 2005. Jeg skriver om lokalpolitik, kultur og ikke mindst om mennesker på Amager.

SSP-Pris går til beboer i Stjernen

Salmeswing i Sankt Jakobs Kirke