Da klatre-skoven på Carlsberg i 2016 måtte vige pladsen for Carlsberg Byen foreslog Gunvor Auken at skabe en ny klatrebane i Søndermarken. Den tanke bliver nu til virkelighed Arkivfoto: Rikke Milling

Sur 😠 Ked 😭 Haha 😆 Elsker 😍 Wow 🤩 Like 👍

Klatreskov på vej i Søndermarken

HØJT FOR TRÆETS GRØNNE TOP. Inden længe vil det være muligt at klatre en tur op i Søndermarkens trækroner, når en klatreskov etableres. De sidste forhindringer blev fejet af vejen tidligere på måneden. Initiativtager Gunvor Auken jubler.

VEDTAGET: Det er efterhånden ved at være tre år siden, at Frederiksbergs forhenværende viceborgmester, Gunvor Auken (S), i Frederiksberg Bladet luftede sin idé og drøm om en klatreskov i Søndermarken.

Dengang – i april 2016 – stod klatreskoven på Carlsberg til at lukke for at vige pladsen for Carlsberg Byen. Og så var det, at Gunvor Auken foreslog, at klatreskoven skulle genetableres i Søndermarken.

Auken fik straks opbakning til idéen fra borgmester Jørgen Glenthøj (K). Også Slots- og Kulturstyrelsen, der ejer Søndermarken, støttede op om etableringen af en mindre klatreskov/-bane. I første omgang som et længerevarende forsøg i samarbejde med Københavns Universitets botaniske forskere.

Etableringen krævede dog en dispensation fra Naturbeskyttelsesloven, da Søndermarken er en fredet park. Dispensationen gav Fredningsnævnet for København 14. juni 2018.

Fem træer
Afgørelsen blev dog straks anket af lokalafdelinger af Danmarks Naturfredningsforening og Ornitologisk Forening, der mener, at træerne i det pågældende område i Søndermarken har en størrelse og form, der gør dem til potentielle opholdssteder for flagermus.
Det har Miljø- og Fødevareklagenævnet endeligt afvist 15. januar 2019 og dermed tilsluttet sig Fredningsnævnets dispensation.

Nævnet anfører blandt andet, at de fem træer, hvor klatrebanen vil blive monteret, udgør en meget begrænset del af træbestanden i Søndermarken, og at klatrebanen ikke i afgørende grad vil kunne forringe forholdene for flagermus.

Miljø- og Fødevareklagenævnet bemærker desuden, at området, som følge af den intensive benyttelse samt beliggenheden tæt på Zoologisk Have, større veje og bymæssig bebyggelse, allerede på nuværende tidspunkt er udsat for potentielle forstyrrelser af dyrelivet i form af støj, bevægelser med videre. Afgørelsen er endelig og kan ikke ankes yderligere.

Fra frø til skov
Gunvor Auken er selvsagt begejstret for, at det frø hun plantede i Frederiksberg Bladet for små tre år siden, nu er vokset sig stort og snart vil udgøre en hel klatreskov:

»Jeg glæder mig over, at børn og unge får mulighed for at udfordre sig i fællesskab med andre i de nostalgiske, gamle træer,« siger Gunvor Auken og tilføjer:

»Jeg skal understrege, at projektet aldrig var blevet til virkelighed uden et tæt samarbejde med 1. viceborgmester Jan E. Jørgensen (V), stadsgartner Karsten Klintø og Søren Banke, der stod i spidsen for den nu nedlagte klatreskov på Carlsberg. De tre har været afgørende og hver især medvirket med deres kraft og indsigt.«

Klatreskoven/-banen skal ligge i det sydvestlige hjørne af Søndermarken ved Søndre Fasanvej og vil ikke blive indhegnet. Hvornår banen vil stå færdig, ligger endnu ikke fast, men Gunvor Auken forventer, at det bliver i år »og forhåbentlig i det sene forår 2019,« som hun udtrykker det.

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

OBS: Denne artikel er mere end 6 mdr. gammel

Bo Børresen

Om journalisten Bo Børresen

Jeg har været journalist på en række københavnske lokalaviser siden 2001 og skrevet om stort og småt på Frederiksberg og i Valby og Sydhavnen.

Flere store projekter udskydes

Sag om parkeringspriser i Ørestad forventes for retten i 2020