En større menneskemængde var samlet ved indvielsen af springbrøndene på Sankt Thomas Plads den 29. december 1932. Frederiksberg Stadsarkiv.

Like 👍

Frederiksberg gennem tiderne

NY BOG: I december sidste år præsenterede borgmester Jørgen Glenthøj den nyeste udgave af Historisk-topografisk Selskab for Frederiksbergs årbog ’ Frederiksberg gennem tiderne’ ved en reception i Rådhusbiblioteket på rådhusets.

Årbogen, der er nr. 41 i rækken af årbøger, som selskabet har udsendt siden 1946, indeholder i år fire artikler.

Stadsarkivar Henning Bro indleder med artiklen ’Fra hestetræk til GPS-styring. Hovedstadsmetropolens hyrevognstrafik 1869-2015’. Da Frederiksberg altid har været metropolens næststørste by, står den frederiksbergske hyrevognskørsel meget centralt i artiklen.

Tidligere lektor Helle Askgaard og højskolelærer Dorte Smedegaard beretter i artiklen ’Tilflytterne på Bendzvej’om ægteparret Emilie Demant Hatt og Gudmund Hatt.

Emilie var billedkunstner og levede som ung blandt det samiske folk i Lapland. Gudmund var arkæolog og etnograf og fra 1929 professor i kulturgeografi ved Københavns Universitet. Hans medlemskab af Dansk-Tysk Forening under krigen bragte ham i miskredit efter befrielsen, og han endte med at miste sit professorat. Ægteparret flyttede til Bendzvej i 1933.

Studieture i 30’erne

Seniorforsker Christian Larsen fra Rigsarkivet fortæller i artiklen ’Med læreren på pædagogisk studietur’ om frederiksbergske skolelæreres pædagogiske studieture rundt om i Europa i 1920’erne og 30’erne, hvorfra de hentede meget god inspiration med hjem til Frederiksberg.

Under titlen ’Således som Figurerne er, er de absolut ikke danske’ kaster vicestadsarkivar Lars Schreiber Pedersen lys over billedhuggeren Jenö Meisters værker på Frederiksberg og den debat, som de vakte i samtiden. Meisters mest kendte værker er nok springbrøndene ved Sankt Thomas Plads.

Årbogen afsluttes med årsberetninger fra Frederiksberg Stadsarkiv og Frederiksbergmuseerne.

Årbogen kan købes hos de lokale boghandlere og på stadsarkivet på rådhuset for 150 kr.

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

OBS: Denne artikel er mere end 6 mdr. gammel

Heidi Engelund

Om journalisten Heidi Engelund

Jeg er journalist på Frederiksberg Bladet, og er altid glad for at skrive om det lokale, stort og småt, rundt omkring på Frederiksberg. Har du et godt tip, så er du altid velkommen til at maile til mig på hee@minby.dk

En musikalsk jordomrejse

Frimærket gjort til dansk symbol