Beslutningen om hvad der skal ske med Sankt Jørgens Sø, afhænger af beslutningen omkring Bispeengbuen. Foto: Martin Sørensen

Sankt Jørgens Sø må vente på Bispeengbuen

UDSÆTTELSE. Skybrudsprojektet ved Sankt Jørgens Sø hænger vandteknisk sammen med den fremtidige beslutning om Bispeengbuen. Derfor skal der først træffes beslutning om skybrudsprojektet, når undersøgelserne om Bispeengbuen er færdige, oplyser Københavns Kommune.

VAND: Siden 2017 har Københavns og Frederiksberg Kommuner arbejdet på en forundersøgelse af et muligt skybrudsprojekt i og ved Sankt Jørgens Sø, og i 2018 er der gennemført en høring om skybrudsprojektet.

Der er blevet præsenteret tre scenarier, som borgere og foreninger har haft mulighed for at få indblik i og kommentere – og der har været stor interesse, såvel positiv som negativ, for det fremtidige projekt.

LÆS OGSÅ: Pas på Sankt Jørgens Sø

Processen skal munde ud i, at politikerne i de to kommuner skal tage stilling til, hvilket scenarie der skal arbejdes videre på.

Rent vandteknisk

Oprindeligt var det meningen, at den politiske beslutning skulle træffes ved udgangen af januar, men nu er den politiske behandling af sagen blevet udskudt.

»Vi er sådan set færdige med vores forundersøgelser og hele inddragelsesprocessen omkring Sankt Jørgens Sø, men vi har besluttet at afvente to andre undersøgelser, der handler om, hvad der skal ske med Bispeengbuen. De to projekter – Bispeengbuen og Sankt Jørgens Sø – har ikke som sådan noget med hinanden at gøre, men det har de så alligevel rent vandteknisk,« forklarer centerchef Mikkel Balskilde Hansen fra Teknik- og Miljøforvaltningen i København i en pressemeddelelse, og fortsætter:

»Hvis Bispeengbuen skal rives ned, og der skal anlægges en ny vej på terræn eller en tunnel med tilhørende byrum omkring, så vil det kunne få en indflydelse på, hvor meget vand der ledes til Sankt Jørgens Sø. Derfor er det både økonomisk og vandteknisk mest fornuftigt at koordinere de to projekter,« siger han.

Det er en principiel beslutning i forhold til skybrudsprojekter, at vandet fra skybrud skal håndteres på overfladen, hvor det er muligt. Dette skyldes, at det er langt billigere og giver færre gener i anlægsfasen end at etablere nye store underjordiske rør til regnvandet.

Alternativ til overfladen

I borgerinddragelsesfasen har der imidlertid vist sig et stort ønske fra fleres side om at få alternativer til overfladeløsningen.

Derfor vil kommunerne nu udvide forundersøgelserne af Sankt Jørgens Sø-projektet og genbesøge mulighederne for underjordiske alternativer, hvor spildevandet ledes væk via underjordiske rør, fremfor at det udledes til søerne. Dette sker i samarbejde med Frederiksberg Forsyning og HOFOR.

De to undersøgelser af Bispeengbuen, som er i gang, er dels en trafikal forundersøgelse, som København og Frederiksberg gennemfører i fællesskab, og som forventes færdig medio 2019. Dels er Frederiksberg Kommune i gang med en undersøgelse specifikt vedrørende potentialet for skybrudssikring i forbindelse med et fremtidigt Bisepeeng-projekt.

Herudover skal det afklares, på hvilke vilkår Bispeengbuen kan blive overdraget fra Staten til København og Frederiksberg, og hvordan dette projekt skal finansieres.

Den politiske stillingtagen til Sankt Jørgens Sø-projektet er derfor blevet udsat, hvilket Teknik- og Miljøudvalget i København er blevet orienteret, mens Frederiksberg Kommunes By- og Miljøudvalg behandler sagen om at afvente analysen af Bispeengbuen på mandag den 21. januar.

 

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

OBS: Denne artikel er mere end 6 mdr. gammel

Alternativet tager på cafébesøg

Debat: Affredning af Bellahøjmarken