Nordre Frihavnsgade bliver ikke forsinket alligevel. Arkivfoto: Michael Paldan
in ,

Sur 😠 Ked 😭 Elsker 😍 Wow 🤩 Like 👍

Nordre Frihavnsgade holder tidsplan

ANLÆGSLOFT. Modsat forvaltningens første udspil bliver der ingen forsinkelse af renoveringen af Nordre Frihavnsgade, også klimaprojektet på Carl Nielsens Allé fastholdes. Til gengæld forsinkes cykelstien på Strandboulevarden og genopretningen af Østerbrogade.

CYKELGADE: Det var ikke så galt, som det kunne være set med Østerbro-øjne.

I forhold til embedsmændenes udspil i december er der færre projekter på Østerbro, der forsinkes som følges af anlægsloftet.

Mange mener, at en ændring af Nordre Frihavnsgade allerede har trukket ud alt for længe. Og nu tyder det på, at den ikke forsinkes yderligere.

I hvert fald skal man nu sætte spaden i jorden og gå i gang med omlægningen af gaden i 2019, som det blev aftalt i budgetforliget 2018.

»Jeg er yderst tilfreds med, at vi får sat skub i Nordre Frihavnsgade,« siger formand for Østerbro Lokaludvalg, Allan Marouf, som fortæller, at han hen over jul og nytår har haft kontakt til gruppeformændene for de forskellige partier på rådhuset.

»Der er sket en markant forbedring, i forhold til hvordan det så ud før jul,« siger han med henvisning til forvaltningens første udspil til, hvor der skulle findes en halv milliard kroner i udsættelse.

LÆS OGSÅ: Nordre Frihavnsgade skal fornyes

Allan Marouf glæder sig også over, at klimaprojektet på Carl Nielsens Allé holdes på sporet.

Derimod ærgrer det ham, at genoprettelsen af Østerbrogade, cykelsti på Strandboulevarden og stoppesteder til havnebusser i Nordhavn bliver forsinket.

»Vi skal simpelthen i gang med cykelstien på Strandboulevarden til næste år,« siger han appelerende til politikerne.

Den del ærgrer også den radikale gruppeformand Mette Annelie Rasmussen, der selv sidder i teknik- og miljøudvalget og bor på Østerbro.

»Det er ærgerligt, men vi håber, at der måske kan være tid til en forberede en endnu længere cykelsti på Strandboulevarden,« siger hun med henvisning til, at der kun er besluttet cykelsti på boulevardens sydlige del.

Mette Annelie Rasmussen glæder sig over, at Nordre Frihavnsgade-projektet beholdes.

»Det er den helt store prioritet,« siger hun og glæder sig også over, at borgerne ikke skal opleve, at gravemaskinerne forlader Carl Nielsens Allé for at vende tilbage igen ved en senere lejlighed, men at det hele kan klares i et stræk.

I efteråret 2017 blev politikerne i budgetaftalen for 2018 enige om at ændre Nordre Frihavnsgade til en cykelgade, hvor biler ikke er forbudt, men hvor de skal underlægge sig bløde trafikanter.

SF’s gruppeformand Klaus Mygind nævner også, at Nordre Frihavnsgade var en vigtig prioritet efter dialogen med de lokale kræfter.

LÆS OGSÅ: Flertal beslutter forsinkelser uden om borgmester

Prioriterede projekter, indenfor bydelen

Demonstrationsprojekt Klimakareen Skt. Kjelds kvarter
Gammel Kalkbrænderivej 52 – 54
Helsingborggade 12
Helsingborggade 6
Klimakarreen, Østerbro, gårdfacade, GI
Thomas Laubs Gade 11 – 13
Thomas Laubs Gade 5-9
Viborggade 11
Østerbrogade 139 – 141 / Nygårdsvej 2
Østerbrogade 88-88 A-G samt 90
BK 414 Marthagadekarreen
BK 946 Odins Tværgadekarreen
BK0804 Masnedøgade
Blegdamsvej, Busfremkommelighed 3A (CUA)
Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads, klimatilpasning
Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads, klimatilpasning (byfornyelse)
Fremtidens Sølund Parkering
K 09/002 BK0550 Vejlegade
Nordhavnsvejen
Stiforbindelse ved Øresundshospitalet på Østerbro
Etablering af parkeringspladser
Skybrud Gårdhave Skt. Kjelds Kvarter (LAR demo 1 + 2)
Skybrudspakke – Byrum i Fredens Park
Carl Nielsens Allé, skybrudsprojekter og byrumsforbedringer
CP – Nordre Frihavnsgade 1. etape
Østre Gasværk,  adgangsvej
Midl. Ren. af Svanemølle Pier

 

Prioriterede projekter, på tværs af byen

Boligkommissionens virke
Støjpuljen
Digitale lokalplanprocesser og snitflader til byggesagsbehandlingen
Facadebelysning historiske bygninger
Fælles materielstyring i Kbh
Insourcing af brolæggeropgaver
Mere optimal udnyttelse af vandværksvand i driften
Myndighedsportal på Teknik- og Miljøområdet
Overdragelse privat belysning
Smartere drift af byens springvand
BuyZET
Bycykler
EnergyLab Nordhavn
EU Horizon 2020 – C-Mobile
European Green Capital Award – aktiviteter i 2014
Forberedelse af skybrudsprojekter – Skybrudsplanlægning
Fornyelse af gadebelysningen
Gangtunnel Tomgårdsvej, Tuborgvej, Peder Lykkes ved Genopretningsramme 2019
Horizon 2020 – NAIAD
Hurtigere scanning af byggesagsarkivet
Hydrogen Mobility Europe (H2ME II)
Højklasset busløsning på Frederikssundsvej og busgade ved Nørrebro station
Klima – ladestandere til elbiler
Midler til European Green Capital Award
Parkering – ny betalingszone bedre for beboerne
Regionalfondsprojektet Bæredygtig Bundlinje
Ren by med smartere affaldskurve
RSMP Nordic
Select Cities
Skybrud Ladegårds Å / Vodroffsvej / Vesterbro – foranalyser
Trafiksignaler, ændringer som følge af metroarbejder
GP21-4 km fortovsstrækninger
Trafiksikkerhedsplan – Anlæg af 14 prioriterede trafiksikkerhedsprojekter
Trafiksikkerhedsprojekter 2015
Bedre forhold for cyklister – 600 cykelparkeringspladser nær de kommende stationer for metro Cityringen
Harrestrup Å – etape 2, 3 og 4 (model 2)
Sikker skolevej – pulje
Parkering 10-meterzone – etablering af parkering
Boligsocialt løft af udsatte byområder – boligsociale helhedsplaner
Fortsættelse af den boligsociale indsats i København
Udvikling af byrum – forbedring af de kommende metrostationsforpladser
A-busnet 2019, fremkommelighed
Metroens åbning, belysning
Ombygning af stoppesteder
Tilpasning af busnet 2019
Erstatningsparkeringspladser
Flere erhvervsparkeringspladser
Luftforurening, pilotprojekt
Parkeringspladser, etablering (B15)
Tryghedsløft udsatte by- og boligomr
Grønnere havnebusser – etablering af infrastruktur

 

Ikke-prioriterede projekter, indenfor bydelen

Skybrud Gårdhave, Klimakarré (Hedebygadekarréen)
BK0477 Østbanegade
Cykelsti på Strandboulevarden syd
Genopretning af Østerbrogade
CP – cykelstier på Indiakaj
Genopretning af Norgesmindevej
Genopretning af Øster Voldgade
Østre Gasværk, aktivitetsring

Kilde: Københavns Kommune

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV
Thomas Frederiksen

Om journalisten Thomas Frederiksen

Thomas Frederiksen, journalist på Østerbro Avis og Hovedstadens Mediehus, født 1974. Uddannet fra Danmarks Journalisthøjskole i 2000, har haft København som stofområde siden 2004 - og Østerbro siden 2007. Skriver blandt andet om politik, byudvikling, trafik, kultur og navne.

Sig gourmet til din durum

Garodkin genåbner på Gammel Kongevej