Fra venstre Edith Ottesen, Anne Brodin og Kirsten Adriansen, der studerer en af de kommende busplaner. Foto: Dan Møller.
in ,

Sur 😠

Peder Lykke Centret rammes af ændrede buskøreplaner i 2019

NYT BUSNET. Når Metro Cityringen åbner til sommer, ændres busnettet, og det går igen ud over busdækning mellem Amagers to metrolinjer. Blandt andet skal bus 35 og 77 ikke længere køre på Peder Lykkes Vej. Det gør livet mere besværligt for beboere og brugere på Peder Lykke Centret.

SUNDBYVESTER: Efter de to metrolinjer M1 og M2 begyndte at køre på Amager i 2002 og 2007, blev bustrafikken reduceret for at forhindre parallelkørsel med metroen.

Men det gik også ud over den tværgående bustrafik, mellem de to metrolinjer. Og når Metro Cityringen åbner til sommer på den anden side af broerne, får bustrafikken endnu nogle nøk nedad.

Vi har mødt brugere på Peder Lykke Centrets daghøjskole, der har dykket ned i nogle af ændringerne. For eksempel holder de fire buslinjer 77, 78, 33 og 35 i dag på Peder Lykkes Vej, lige ud for centret.

Når Cityringen åbner, indføres Nyt Bynet for bustrafikken, og så standser kun bus 33 og 78 ved Peder Lykke Centret.

»Og 35 er jo en meget væsentlig forbindelse op til trafikknudepunktet Sundbyvester Plads, hvor mange kan skifte. Metroen er ikke særligt brugbar lige til daghøjskolen. Der er langt til DR-Byen herfra og besværligt at komme til Amagerbro eller Islands Brygge,« siger 88-årige Edith Ottosen.

Hun har arbejdet på Peder Lykke Centret siden 1979, hun går selv til opera og kunst på daghøjskolen og står for en sangcafé en gang om måneden sammen med Anne Brodin på 78 år, der er frivillig underviser på daghøjskolen.

Betyder noget for mange

»Bus 77 og 78 kommer jo kun en gang i timen. Det er ikke meget, og det betyder meget for mange andre end os. For eksempel i en morgenbus, der var vi seks-syv stykker til skolen, og når man kører med den senere på dagen, bruger rigtig mange pensionister den til at komme af ved centret og handle. Det betyder noget for mange mennesker,« siger Anne Brodin og fortsætter:

»Og at der overhovedet ikke skal køre busser på Amager Strandvej, det er jo et absurd teater. Man har bygget så mange boliger og bygger stadig. Vi er flere hundrede mennesker der har en nyttehave der. Der er kolonihaver, og det er især ældre mennesker, der har dem. Der er strandparken, kanoområdet for unge mennesker – og så ikke en bus på strandvejen, folk må bare gå frem og tilbage til metroen.«

Ældre og gangbesværede har svært ved lange gåafstande, og det er planlæggerne blinde for, mener damerne.

»Dem der laver busplanerne, lad os fastslå tre ting med sikkerhed: For det første: De er ikke gamle, for det andet: de er ikke fattige, for det tredje: de kører ikke med bus. Og så alt det der med, om det kan betale sig at have busser kørende. Offentlig transport kan ikke være et spørgsmål om fortjeneste, det må være et spørgsmål om tjeneste, og vi bidrager alle sammen til, at det kan finde sted. Så skal det også være sådan, at dem der virkelig har brug for det, har noget at køre med,« siger Anne Brodin.

Ikke en meter mere metro

Kirsten Adriansen på 81 år er formand for højskolerådet på daghøjskolen, hvor hun selv går til yoga, kunsthistorie og opera. Hun får også forlænget rejsetiden i bus til sommer.

»Jeg har en datter, der bor nede ved Sundby Kirkegård, og jeg bor selv lige på den anden side af Peder Lykke Skolen. Nu kan jeg gå ned og tage 12’eren og køre til Florensvej. Det kan jeg så ikke, når de nye busplaner kommer. De vil sige, at jeg skal tage metroen, men jeg går altså ikke op til metroen efter mørkets frembrud. Jeg synes, der er for øde og for mørkt at gå alene på vejen op til DR-Byen,« fortæller hun.

Damerne har svært ved at se sammenhængen mellem Cityringens komme og forringelsen af busser på Amager.

»Det er en meget væsentlig indvending, at vi får jo ikke en meter mere metro på Amager. Der bliver sagt, at »Ih, nu får vi alle sammen en ny Cityring,« men det gør vi jo ikke, det giver ikke mere på Amager, vi har nøjagtig den samme situation, som vi har haft hele tiden. Det har været et problem med den tværgående trafik, lige siden metroen kom, og det har vi råbt og skreget om siden,« siger Edith Ottosen.

»Det er nemmere for amagerkanere, der kører med bus, at tage ind til byen og være med til noget der, end at være med til noget på Amager. Og det er paradoksalt. Det går ud over de handlende, og det går meget ud over forskellige kulturting på Amager, at det er nemmere at tage ind til en koncert eller andet på den anden side af havnen end at komme på tværs og være med til noget herude. Specielt om aftenen, når man skal hjem igen bagefter. Og det er jo så en større trafikbelastning frem og tilbage,« siger Anne Brodin.

Metro allerede fyldt op

Edith Ottosen har en anden kæphest, nemlig pladsen i metroen.

»Metrolinjen til Lufthavnen er simpelthen så overbelagt. Jeg var med den fra Kgs Nytorv i går klokken to på en onsdag eftermiddag, du kunne dårligt finde et håndtag at holde fast i. I busserne ser jeg strengt på folk, og så rejser de sig op for mig, men i metroen er der overhovedet ikke nogen, der gør anstalter til at rejse sig op. Det er: Min kuffert og mig skal have hver sit sæde, ikke. Den er virkelig presset – det er grotesk,« siger Edith Ottosen.

Hvad siger politikerne?

19. april 2018 godkendte et flertal i Københavns Borgerrepræsentation Movias forslag om et nyt, lokalt busnet, der indføres, når Metro Cityringen åbner i sommeren 2019. Forslaget var forinden i høring og blev drøftet på et borgermøde 16. januar arrangeret af Amager Vest og Amager Øst Lokaludvalg, Movia og Økonomiforvaltningen

For stemte Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Venstre (29 stemmer), Dansk Folkeparti stemte imod (3), og Enhedslisten, Alternativet, Konservative og Liberal Alliance undlod at stemme (20).

Vi har stillet de fire partier, der godkendte Movias forslag, følgende tre spørgsmål:

1. Har man politisk overset problemet med, at metrolinjen til lufthavnen ofte er meget overfyldt og derfor svært tilgængelig for ældre brugere (og andre brugere, blandt andet med barnevogn), eller planlægges der en form for afbødning af dette?

2. Er forbedringer af Amagers tværgående offentlige trafik noget I ønsker og arbejder for?

3. Forventer I, at Nyt Bynet får justeringer undervejs, og hvornår sker der første gang en evaluering?

Her er deres svar:

Venstres gruppeformand Flemming Steen Munch og politisk leder Cecilia Lonning-Skovgaard, begge medlemmer af Borgerrepræsentationen:

1. Venstre er absolut opmærksomme på, at metrolinjen til lufthavnen ofte er fyldt godt op, da vi løbende modtager passager- og kapacitets-oversigter. Ligeledes er Metroselskabet opmærksomme på denne udfordring og de arbejder pt. med forskellige modeller for at øge kapaciteten på linjen
2. Ja, vi ønsker, at det skal være nemt og attraktivt at komme rundt i byen – også på tværs af Amager. Nu skal Metro Cityringen åbne – og så skal de nye trafikmønstre sætte sig – og så må vi justere rundt omkring, hvis der er noget, der ikke virker
3. Ja, vi forventer bestemt, at det kan blive nødvendigt med justeringer af Nyt Bynet. I vores optik vil det være rimeligt at give de nye busser og metrolinjer et halvt års tid til at virke – således at man over nytår 2019/2020 kan lave de første evalueringer og efterfølgende justeringer.

 

Klaus Mygind, medlem af Borgerrepræsentationen og Teknik- og Miljøudvalget for SF:

1. Jeg er klar over, at Metroen er fyldt og ved Metrocityringens åbning vil der komme flere passagerer. Derfor er den største udfordring en metrolinje mere på Amager, der går under havnen. Det er også biltrafikken fra Amager over broerne om morgenen, der skaber de største køer.
2. Ja, SF ønsker bedre tværgående trafik på Amager og bedre forbindelse til Sjælland over Sjællandsbroen til Sydhavnsmetroen og Ny Ellebjerg Station.
3. SF ønsker hurtig revision af Nyt Bynet, når vi ser de nye trafikmønstre efter Cityringens åbning. Derfor vores protokol. Jeg forventer, at Cityringen vil revolutionere den kollektive trafik og give et kæmpe løft for dem, der bor eller arbejder tæt på den, men den vil også skabe trængsel andre steder, når passagerer skal videre fra Metro til bus. Derfor skal det tværgående busnet forbedres hurtigt.

Mette Annelie Rasmussen, medlem af Borgerrepræsentationen samt Teknik- og Miljøudvalget, gruppeformand for Radikale Venstre

1. Har desværre ikke up to date passagertal på metrolinjen, men er der en overbelægning på lige netop den strækning, må vi tage det op politisk.
2. Det er vigtigt for Radikale at omlægningen af vores kollektive transport forbedrer forholdene for københavnerne, så vi er naturligvis klar til at kigge på sagen igen, hvis det viser sig, at den løsning vi har vedtaget ikke er hensigtmæssig.
3. Da det er en stor omlægning, vi er i gang med, tænker jeg, at vi nok kommer til at rette til hist og her måske allerede indenfor det første år, på baggrund af en evaluering, som nok tidligst ville kunne ske efter seks måneder eller senere, men inden for et år.

Marcus Vesterager, medlem af Borgerrepræsentationen og Teknik- og Miljøudvalget for Socialdemokratiet:

»Jeg glæder mig rigtig meget til, at vi om omtrent et halvt år endelig kommer til at kunne opleve den nye Metro- Cityring med 17 nye stationer. Det bliver lettere og hurtigere for københavnerne at bevæge sig rundt i deres by, og det bliver så skønt igen at kunne opleve byen uden alt byggeriet, men i stedet med nye smukke pladser og byrum.«
»Vi har samtidig ændret lidt på busruterne for at skabe et sammenhængende og fleksibelt transportnet. Det betyder, at vi blandt andet på Amager har ændret ved ruterne 77 og 78 og nedlagt nogle busstop, som er meget lavt benyttede, og hvor der næsten ingen påstigninger bliver målt, fx på Amager Strandvej. Samtidig indsætter vi flere tog på lufthavns-metrolinjen, hvilket kommer til at betyde, at vi skaber mere plads til passagererne, og at der kommer flere afgange.«
»Vi ønsker at gøre det nemt for amagerkanerne og alle andre københavnere, store som små, at færdes og komme rundt i byen. Derfor er vi meget opmærksomme på at skabe en så glidende infrastruktur som muligt til glæde for alle.«

Forudser problemer på Amager

På mødet i april fik flere partier ført udtalelser til protokol – altså udtalelser, der nævnes i referatet fra mødet.

Konservative fik ført til protokol: »Når City metroringen åbner, vil vi gerne spare på busudgifterne, og anvende de sparede penge på at bygge yderligere en ny Metrolinje, fx til Brønshøj.«

Enhedslisten, Alternativet og Dansk Folkeparti fik ført til protokol: »Vi mener, at reduktionerne i busbetjeningen er for voldsomme og vil arbejde for at sikre flere og bedre buslinjer i fremtiden.«

SF, Enhedslisten og Radikale Venstre kom med en længere protokol, blandt andet: »Med denne busbestilling tages det første skridt, men vi kan allerede nu se, at der kan opstå problemer med busdækningen i Valby, Vigerslev og på Amager. Vi vil følge udviklingen tæt, særligt i disse områder, når vi ser, hvordan trafikmønstrene udvikler sig i forlængelse af Metrocityringens åbning.«

 

 

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV
Hanne Bjørton

Om journalisten Hanne Bjørton

Journalist på Amager Bladet siden 2005. Jeg skriver om lokalpolitik, kultur og ikke mindst om mennesker på Amager.

Bumser med stil

Politiet efterlyser vidner til nytårsdrab