Stejlepladsen er i dag Fiskerhavnens grønne åndehul, der indbyder til både leg og ro i det grønne. Arkivfoto: Martin Sørensen

Stejlepladsen samler støtte i høring om lovforslag

BYUDVIKLING. Høringsfristen for lovforslaget, der betyder affredning af blandt andet det grønne område i Fiskerhavnen, er 6. januar 2019. Fiskerhavnens Venner har samlet 14.137 underskrifter på papir og elektronisk imod planerne for Stejlepladsen og indsamler stadig.


PROTESTER: Alvorens time nærmer sig nu for alvor for Stejlepladsen. Planerne om at byudvikle det lille grønne område med 550 boliger som et led i kommunens afvikling af gæld for Metro-byggeriet forudsætter, at områdets fredninger ophæves. Det har man valgt at gøre ved lov, som lige nu er i høring. Vi har ud over læserbreve til avisen blandt andet modtaget indlæg fra Friluftsrådet.

’Stejlepladsen i Sydhavnen er både et nulevende eksempel på en by, der engang var en havn samt et kulturhistorisk og rekreativt åndehul, hvor børn og voksne kan finde ro og nyde naturen i byen.’

Sådan skriver friluftsrådet i en pressemeddelelse, der indledes med følgende:

’De grønne arealer i Københavns Kommune er under pres. Vores by vokser, og nye byggerier skyder frem i hobetal. Der er behov for en langsigtet strategisk planlægning, så vi sikrer og bevarer grønne åndehuller til rekreation og udeliv,’

LÆS OGSÅ: Naboer frygter byggeri i havnen

Det Grønne Knæ: Tippen i fare

De større perspektiver bliver også taget i brug af de lokale miljøforkæmpere i foreningen Det Grønne Knæ. Foreningen advarer i sit skriv i anledning af lovforslagets affredning af Stejlpladsen:

’I området mellem dette lille areal og det meget større Sydhavnstippen ligger der i dag et gammelt, nedslidt industriområde. Det er der allerede planer om at få omdøbt til beboelsesområde i den kommende revidering af Københavns kommuneplan 2019 og så er det nemt at se, at Sydhavnstippen, Haveforeningen Musikbyen og måske dele af Valbyparken kan komme til at indgå i en helt ny stor bydel.

Der er nemlig ikke flere store områder tilbage i Københavns Kommune, som kan omdannes til boligområder. Derfor vil Folketinget også vedtage en ny opfyldning af Øresund, så byen kan vokse ud i havet, som den har gjort i 1000 år, men det kan først blive en realitet om mange år, så i mellemtiden leder politikere og planlæggere (og byggespekulanter/investeringsfirmaer) desperat efter områder, der kan bebygges inden da, skriver foreningens talsmand Kaj Thelander Jessen.

Nye holdninger ønskes

Høringen af lovforslaget, der helt formelt hedder ’Forslag til Lov om ændring af lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S,’ slutter den 6. januar, hvorefter det bliver op til folketingspolitikerne at tage stilling. Umiddelbart er der flertal for forslaget, men man kan aldrig vide.

’I ”Det Grønne Knæ” håber vi, at nogle af Folketingets retskafne partier, der p.t. har signaleret, at de vil stemme for denne beslutning, vil ændre holdning. Forslaget forventes at blive førstebehandlet i januar/februar 2019, så det haster med at få en bred modstand op at stå mod dette indgreb. Ellers vil alle fredede naturområder i Danmark her efterdags være truede af omdannelse til byområder!,’ skriver talsmand Kaj Thelander Jessen.

Svend-Erik Fangel, næstformand i Friluftsrådets Kreds København, fortsætter:

»Vi appellerer til, at politikerne træffer beslutninger på et velovervejet grundlag, og ikke som en hovsaløsning uden strategisk og overordnet planlægning.«

LÆS OGSÅ: Stejlepladsen: Tinget overhaler fredningsdebat

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

OBS: Denne artikel er mere end 6 mdr. gammel

Frank Schmidt Pedersen

Om journalisten Frank Schmidt Pedersen

Freelance journalist på Hovedstadens Mediehus med fokus på Valby/Kgs Enghave og Nørrebro/Nordvest.

Gamle sporvogne på gaden igen

ÅRET DER GIK: JANUAR 2018