Det var motorcykelbetjenten her, der reelt fik standset nedrivningen af skorstenen ved at gøre opmærksom på, at man ikke kan fortsætte uden at en eventuel tvist med kommunen var afklaret. Fra kommunens side blev der udstedt et straks-påbud om at standse nedrivningen. Fra nu af, bliver der holdt ekstra øje med, at en ulovlig nedrivning ikke fortsætter. Foto: Martin Sørensen
in ,

Sur 😠

Nedrivning af slagtergårdene: Straks-påbud mod fjernelse af skorsten

STANDSNING. Det var angiveligt en anmeldelse fra en borger, der fik politiet til at standse nedrivningen af skorstenen ved Slagtergårdene. Københavns Kommune udstedte samtidig et straks-påbud mod nedrivningen.

STOP: Efter flere ugers langsom nedrivning af Slagtergårdene stod kun den gamle skorsten tilbage. Den havde bygherren ønsket at fjerne sammen med resten, men den er beskyttet i den nuværende lokalplan.

Derfor har bygherren sendt en ansøgning om at forkorte den med 11 meter.

LÆS OGSÅ: Politiet standser nedrivning af skorsten på Slagtergårdene

Den ansøgning var dog stadig under behandling, da toppen af skorstenen pludselig torsdag formiddag blev kortere og kortere. Sten for sten blev den lavere og på Vesterbro Bladets facebookside rasede debatten om, hvad der egentlig foregik.

Nedrivningsfirmaet forklarede til Vesterbro Bladet, at man havde fået besked på at gå i gang af bygherren, og at de bestemt mente, at have de nødvendige tilladelser. Det mente Københavns Kommune imidlertid ikke, og hastesendte en sagsbehandler til byggepladsen.

Selvom politiet ikke har nogen myndighedsrolle i sagen om nedrivningen, var det Københavns Politi og en politianmeldelse, der effektivt satte en stopper for nedrivningen.

LÆS OGSÅ: Slagtergårdenes skorsten i nedrivningsfare

Københavns Politis pressetalsmand Riad Tolba sagde til Vesterbro Bladet:

»Vi har midlertidig standset nedrivningen, fordi vi blev nødt til at afklare med Københavns Kommune, om det er korrekt, at det skal ske.«

Det var det bestemt ikke, og hos Københavns Kommune fortæller konstitueret enhedschef Kevan Kjølby Hansen i en mail at:

»Teknik- og Miljøforvaltningen har i dag været i dialog med ejeren af ejendommen på Enghavevej 12 og udstedt et såkaldt straks-påbud om straks at standse arbejdet med at nedtage skorstenen, da nedrivningen ikke er lovlig.«

Ifølge lokalplanen for området er skorstenen bevaringsværdig og må kun ombygges eller nedrives efter Teknik- og Miljøudvalgets tilladelse. Til gengæld har ejeren søgt om at forkorte skorstenen.

»Ejeren har søgt forvaltningen om dispensation til at forkorte skorstenen med 11 meter, men ansøgningen er ikke færdigbehandlet,« oplyser Kevan Kjølby Hansen Ejeren og uddyber:

»Ejeren har på et møde på ejendommen tirsdag den 11. december fået at vide af forvaltningen, at der ikke måtte ske nogen former for nedrivning.«

Han lover, at Teknik- og Miljøforvaltningen derfor vil have ekstra opmærksomhed på ejendommen og på, at nedrivningen ikke fortsætter.

Det blev på facebook diskuteret, om det skyldte et argument fra bygherre om at man måtte sikre, at den gamle skorsten ikke udgjorde en sikkerhedsrisiko.

»Det er ejerens ansvar at sikre, at skorstenen ikke er til fare for personer. Det kan for eksempel ske ved at afstive den, men altså ikke ved at rive den ned,« oplyser konstitueret enhedschef Kevan Kjølby Hansen til Vesterbro Bladet.

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

OBS: Denne artikel er mere end 6 mdr. gammel

René Mølskov

Om journalisten René Mølskov

Journalist med ansvar for Vesterbro Bladet. Jeg har en forkærlighed for lokale nyheder, politik og features. Jeg tror på, at Vesterbro Bladet kan gøre en stor forskel i bydelen. Kontakt mig altid gerne med tip om stort som småt.

Amager Bryghus er Danmarks bedste

Jazz og (lidt) jul på dansk