Nye farer lurer på byens vilde natur på blandt andet Amager Fælled. Arkivfoto: Michael Paldan. Nederst tv: Japan-pileurt, kæmpe-pileurt og hybriden mellem de to er blandt de mest almindelige invasive arter i Københavns Kommune. Øverst tv: Sildig og kanadisk gyldenris kan danne monokulturer over store arealer. Fotos fra ¿Strategi for biologisk mangfoldighed i København, Plads til Naturen.
in , , , , ,

Sur 😠 Like 👍

Spareleen truer byens vilde natur

NYTTEJOB. Arbejdsløse må ikke længere pleje naturen på Amager Fælled, i Utterslev Mose og Valby Parken. Fagforeningen har sagt stop og Teknik- og Miljøforvaltningen har ikke råd til selv at prioritere naturplejen.

NATURLIGT: De fremmede planter gyldenris og japansk pileurt kan se frem til at få en fremtrædende rolle i den vilde københavnske natur. De seneste år har kommunen gjort en stor indsats for at holde de invasive arter nede, men en stor del af bekæmpelsen ser ud til at ophøre ved årsskiftet.

Japan-pileurt, kæmpe-pileurt og hybriden mellem de to er blandt de mest almindelige invasive arter i Københavns Kommune. Foto fra ‘Strategi for biologisk mangfoldighed i København, Plads til Naturen.’

I samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen, TMF, har arbejdsløse organiseret af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, BIF, plejet den vilde natur på Amager Fælled, i Utterslev Mose/Vestvolden. Også Valbyparken har nydt godt af deres arbejde, og været været brugt som mødested for naturplejegruppen, inden dagens opgaver blev delt ud.

Tab af biodiversitet

Selve ordningen med at arbejdsløse aktiveres for kommunen kaldes ’nyttearbejde’ eller nyttejob’ og nævnes af kommunen selv både i Udviklingsplan 2016 for Amager Fælled og det nordlige naturområde i Ørestad og Utterslev Mose Udviklingsplan 2018:

Sildig og kanadisk gyldenris kan danne monokulturer over store arealer. Fotos fra ‘Strategi for biologisk mangfoldighed i København, Plads til Naturen.’

’Siden 2013 har Københavns Kommune haft en aktiveringsindsats gennem naturpleje på Amager Fælled, og: Der har foregået en systematisk bekæmpelse af Sildig Gyldenris i Utterslev Mose siden 2014 takket være nyttearbejdet,’ skrives der, og konsekvensen ved at undlade naturplejen er også beskrevet:

’Bekæmpes arterne gyldenris, japansk pileurt, kæmpepileurt og kæmpebjørneklo ikke, vil de overtage de lysåbne arealer ved at udkonkurrere de øvrige plantearter, der fortrænges og skygges bort. Dette fører til en homogenisering af naturarealerne og et generelt tab i biodiversitet.’

Fremmed natur truer biodiversiteten i Utterslev Mose. Arkivfoto: Michael Paldan.

3F imod nyttejob

Det aktuelle problem med ordningen er, at fagforeningen 3F ikke længere vil være med. Tillidsrepræsentanter i TMF har tidligere skrevet under på aftalen om nyttearbejdet, men det stopper fagforeningen altså tilsyneladende nu. Valby Bladet har spurgt 3F, hvad der er ændret i forhold til, da tillidsrepræsentanterne underskrev aftaler om nytteindsatsen for 2016, 2017 og 2018, men vi har endnu ikke modtaget svar.

Og TMF kan ikke selv overtage arbejdet. I et svar til politikerne Mette Annelie Rasmussen (R) og Klaus Mygind (SF) skriver serviceområdechef Jon Pape:

’På baggrund af resultatet af Budget 2019, vurderer forvaltningen desværre, at der fortsat ikke vil være ressourcer i forvaltningen til at fortsætte indsatsen med egne medarbejdere – hverken på Amager Fælled eller de to andre projektpladser’.

Håb for de ledige

I BIF er ressourcedirektør Jeppe Bøgh Andersen dog stadig optimistisk

»Vi håber på, at der er mulighed for at finde en løsning, og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har nu afleveret en velbegrundet ansøgning til det regionale arbejdsmarkedsråd om en fortsat dispensation. En dispensation vil betyde, at Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen kan fortsætte med nytteindsatsen i Valbyparken, Utterslev Mose og på Amager Fælled, og at vi kan fortsætte arbejdet med at bruge nyttejob som en aktiv indsats for at få flere ledige i job eller uddannelse, sådan som Borgerrepræsentationen har besluttet.«

 

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV
Frank S. Pedersen

Om journalisten Frank S. Pedersen

Freelance journalist på Hovedstadens Mediehus med fokus på Valby/Kgs Enghave og Nørrebro/Nordvest.

Direktør til Scandic Falkoner udpeget

Luciadag efter svensk forbillede