Der vil være en del omlægninger af Strandboulevarden den kommende tid. Arkivfoto: Michael Paldan

Like 👍

Byggeri af skybrudstunnel går i gang

STRANDBOULEVARDEN. Nu går HOFOR i gang med at etablere skybrudstunnel under Strandboulevarden. Der fældes træer på boulevarden allerede inden jul, byggepladser etableres efter nytår.

KLIMATILPASNING: Der har været talt om det i åresvis, og nu sker det.

Strandboulevarden skal have en skybrudstunnel, som kan lede vandet væk ved store regnskyl.

Kort efter nytår går HOFOR i gang med at etablere de fire skakte med tilhørende byggepladser, der skal til for at lave en skybrudstunnel under Strandboulevarden og Gammel Kalkbrænderi Vej mellem Løgstørgade og Næstvedgade.

Efterfølgende anlægger Københavns Kommune grønne regnvandsbassiner på overfladen af Strandboulevarden, som sammen med HOFORs skybrudstunnel under jorden skal være med til at håndtere de store vandmængder ved skybrud og vedvarende regn, som i dag giver oversvømmelser i byrummet og i kældre på og omkring Strandboulevarden.

Lige efter nytår går HOFOR i gang med at etablere skybrudstunnelen. Tunnelen bliver cirka 1100 meter lang, 2 meter i diameter og skal løbe 6 meter under jorden under Strandboulevarden og Gammel Kalkbrænderi Vej.

Byggeplads i midterrabat

Tunnelen laves med en tunnelboremaskine, hvor jorden køres væk løbende, og de store tunnelelementer sættes på med det samme. Derfor skal der etableres fire skakte med tilhørende byggepladser.

Den største og mest centrale byggeplads bliver i midterrabatten på Strandboulevarden i krydset ved Gammel Kalkbrænderi Vej. Her skal boremaskinen sænkes ned, jorden køres væk fra, og tunnelelementerne ligge klar.

Denne byggeplads etableres derfor som det første i begyndelsen af 2019 og vil være der i hele anlægsperioden, til ultimo 2021.

Desuden etableres der skakte med byggepladser i den grønne midterrabat i Strandboulevarden ved gaderne Løgstørgade og Næstvedgade. Og på Gammel Kalkbrænderi Vej i krydset med Østbanegade, hvor tunnelen skal sluttes til den tunnel under togbanen, som HOFOR allerede har lavet. De skakte etableres løbende.

Flere parkeringspladser bliver inddraget i de områder, hvor byggepladserne etableres.

For at HOFOR kan koble de eksisterende rør fra hele Østerbro til tunnelen kan det i kortere tid være nødvendigt at grave flere steder i Strandboulevarden.

Træer fældes i december

Disse gravearbejder vil vare i kortere perioder og varsles særskilt. Ligesom arbejde med støjgener eller uden for normal arbejdstid vil blive varslet i de konkrete tilfælde til beboere i nærheden.

For at kunne etablere skaktene til skybrudstunnelen er HOFOR nødt til at fælde flere træer. Det vil være træer omkring de byggepladser, der etableres. Dette arbejde forventes at begynde i denne uge og afsluttes inden jul.

Det kan være nødvendigt at indsnævre vejbanerne lokalt, når nogle af træerne fældes.

Alle fældede træer bliver erstattet i den endelige udformning af Strandboulevarden.

Der er fortsat diskussion omkring, hvordan Strandboulevarden skal se ud på overfladen, hvilket er et kommunalt projekt. Det skal være mere grønt og rekreativt, beboerne håber på, at der kommer endnu mere cykelsti, end der er vedtaget.

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

OBS: Denne artikel er mere end 6 mdr. gammel

Thomas Frederiksen

Om journalisten Thomas Frederiksen

Thomas Frederiksen, journalist på Østerbro Avis og Hovedstadens Mediehus, født 1974. Uddannet fra Danmarks Journalisthøjskole i 2000, har haft København som stofområde siden 2004 - og Østerbro siden 2007. Skriver blandt andet om politik, byudvikling, trafik, kultur og navne.

Ugen i billeder på Nørrebro og i Nordvest

Lov ophæver fredning af Bellahøjmarken