Eventyrhusets skovbørnehave Eventyrskoven ved Møllevej. Arkivfoto: Michael Paldan

Besparelser på børneinstitutioner kan give akut pladsmangel i Dragør

BUDGET 2019. Som en del af Dragørs Budget 2019 lukkes børneinstitutionen Høgevænget, og driftsoverenskomsten med den selvejende Dragør Menighedsbørnehave opsiges. Men lavere tilskud og højere husleje kan tvinge Eventyrhuset til også at lukke, og så vil langt flere børn stå uden pasningstilbud, end Dragørs øvrige institutioner kan rumme.

DRAGØR: Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti i Dragør måtte i budgetforliget i oktober finde store besparelser frem. Både fordi kommunen har fået flere og dyrere sager på det specialiserede område, og fordi staten har nedjusteret prognosen for væksten i indkomst for Dragørs borgere, så kommunens indtægt bliver 20 mio. kr. lavere end ventet.

Børneområdet rammes hårdt af besparelserne. Blandt andet lukkes børneinstitutionen Høgevænget (92 pladser), og driftsoverenskomsten med den selvejende institution Dragør Menighedsbørnehave (40 pladser) opsiges. Det er ikke afgjort, om Menighedsbørnehaven derfor lukker, fordi den har mulighed for at blive videreført som privat institution.

Det er oplyst, at der er cirka 100 ledige pladser i kommunens øvrige institutioner.

Økonomisk grundlag vakler

Men nu frygter den private institution Eventyrhuset, at en fremtidig huslejestigning og et fald i de kommunale tilskud vil tvinge institutionen til også at lukke.

Det vil betyde, at kommunen står med yderligere 151 børn uden institutionsplads og dermed akut pladsmangel.

Eventyrhuset har i flere år været i dialog med Boligselskabet Strandparken om et nybyggeri på Eventyrhusets grund af flere almene boliger, hvorefter institutionen får nye lokaler. Det vil betyde en huslejestigning for Eventyrhuset.

Budgettet er lagt ud fra de takster og tilskud, som institutionen hidtil har modtaget, men i nye udmeldte takster og tilskud skal Eventyrhuset spare cirka en mio. kroner årligt.

Hvis den selvejende institution Dragør Menighedsbørnehave lukker, har Eventyrhuset desuden ikke længere krav på et bygningstilskud på 600.000 kroner årligt, og så forsvinder det økonomiske grundlag for at gå ind i det nye byggeprojekt.

Det fremgår af et brev fra Eventyrhuset til børne-, fritids- og kulturudvalget fra 16. november. Derfor har Konservative rejst sagen i udvalget 5. december for at få de mulige konsekvenser frem i lyset og behandlet.

Vedrører alle børnefamilier

»Vi har sat den på dagsorden for at få forvaltningens bud på pladssituationen, hvis også Eventyrhuset lukker, og Dragør i værste fald står med 283 børn, der ikke har institutionsplads. Jeg lagde i første omgang brevet fra Eventyrhuset på Facebook, men fjernede det igen, fordi Eventyrhuset endnu ikke havde orienteret forældrene. Nu har Eventyrhuset bedt om, at brevet holdes fortroligt, men vi kan ikke have fortrolighed med én bestyrelse om noget, der vedrører alle børnefamilier i Dragør,« siger Konservatives gruppeleder, Kenneth Gøtterup.

Konservative kritiserer, at AOV-flertallet ikke har været åben om de konsekvenser, som byggeplaner og besparelser kan få for Eventyrhuset.

»Jeg synes, det er beskæmmende for AOV, at de ikke melder åbent ud. Derfor har vi bedt om en redegørelse på mødet i håbet om, at vi kan få skabt et flertal for at sikre ordnede forhold igen, som har været kendetegnet for Dragørs vuggestuer og børnehaver i sidste valgperiode,« siger Gøtterup.

Vi talte mandag lige før avisens deadline med formand for børne-, kultur- og fritidsudvalget, Morten Dreyer (DF). Han oplyste, at han netop var på vej til møde om problematikken, og først kunne udtale sig herefter.

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

OBS: Denne artikel er mere end 6 mdr. gammel

Villaejere går igen juleamok

Demo på Rådhuspladsen »Banditter i habitter«