Sankt Jørgens Sø. Arkivfoto: Martin Sørensen

Like 👍

Pas på Sankt Jørgens Sø

…Debat

Ole Damgaard og Niels hartung Nielssen

Formand for Danmmarks Naturfredningsforening i Kbh og på Frb.

skybrud: De indre søer i København, Sortedams-, Peblinge- og Skt. Jørgen søerne giver København kvalitet, og vi i Danmarks Naturfredningsforening har en forpligtigelse til at passe på søerne så godt som muligt. Derfor kan vi ikke tilslutte os de forslag, som Københavns og Frederiksberg Kommuner har udsendt til skybrudssikring.

Skybrudsikringen er nødvendig, men det er helt afgørende, at den gennemføres, så den ikke ødelægger væsentlige kvaliteter i byen.

Der skal derfor findes løsninger, som ikke ødelægger søerne. Søerne er beskyttet af en fredning, og derfor undrer vi os over, at man fra politisk hold kan komme med forslag til at bruge søerne til at opstuve store mængder af stærkt forurenet overfladevand fra skybrud.

Vi mangler svar fra kommunerne på, hvilke alternativer, der findes til at bruge Skt. Jørgens Sø som en del af skybrudsløsningen.

Vi mangler afklaring af, hvilke konsekvenser eventuelle indgreb i søerne vil have for vandmiljø og natur. Og hvilke konsekvenser eventuelle indgreb har for søernes rekreative værdi og for søerne som et af byens vigtigste byrum.

Disse indre søer i København er et af Københavns mest eksponerede områder. De har med deres brede sølvglinsende bånd på tværs af brokvartererne nærmest ikonisk status for byen. Søerne passeres og bruges hver dag af 10.000 vis af københavnere og besøgende. Søerne er en vigtig rekreativ ressource, de er et vigtigt naturområde, og de udgør en væsentlig del af byens kulturhistorie.

Det er derfor DN’s anbefaling, at der skal gennemføres en åben og grundig offentlig proces, inden der træffes politisk beslutning om, hvordan skybrudsikringen skal ske. Vi vil gerne se forslag til skybrudssikring, der sikrer de kvaliteter, som søerne har i dag og respekterer fredningen, som et åbent og sammenhængende byrum.

Vi har også brug for, at kommunerne viser de teknisk mulige alternativer, der kan sikre det.

 

 

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

OBS: Denne artikel er mere end 6 mdr. gammel

Heidi Engelund

Om journalisten Heidi Engelund

Jeg er journalist på Frederiksberg Bladet, og er altid glad for at skrive om det lokale, stort og småt, rundt omkring på Frederiksberg. Har du et godt tip, så er du altid velkommen til at maile til mig på hee@minby.dk

Guide til julen: det er her, det sner

En kæmpe takker af