Dan Sørensen i gården, hvor CIK og Christianshavns Skole nu deler indgang. Foto: Anders Bentzon.

Klemt inde mellem vand og trafik

EFTERLYSER GENOPRETNING. Christianshavns Idrætsklub efterlyser en længe tiltrængt genopretning af Bådsmandsstræde, hvor trafikken af taxaer, bycykler, børn og ældre er massiv.

CHRISTIANSHAVN: Formanden for Christianshavns Idrætsklub (CIK) Dan Sørensen er en bekymret mand: Det meget befærdede område omkring klubbens sportscenter i Bådsmandsstræde, hvor blandt andet Christiania har et par bagindgange, forfalder stille og roligt, mens en ny tilbygning til skolen bagved klubben har skabt et kraftigt fald i terrænet ned mod CIK. Formanden frygter, at en skybrudsløsning ved den nye skolebygning kan betyde oversvømmelser i den gamle idrætsklub.

Taxaer og bycykler

Dan tager os med på en gåtur og fortæller, at han i februar 2015 havde daværende teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (Ø) med på en lignende vandring.

»Her er der fire taxa-holdepladser, som skulle være midlertidige. Vi er jo med i foreningen Christianias Naboer, og her har vi talt meget om de mange taxaer, som kommer til, og her kommer de jo ind med snuden ned mod os, og så skal de ned for enden af gaden og vende. Det i sig selv giver endnu mere trafik oven i de 30-40 parkeringspladser ned gennem gaden.

Nu er der så også kommet en bycykel-parkering ned for enden, så kommunen har jo en forventning om, at de svage trafikanter også skal færdes her. Rundt om hjørnet har vi børneinstitution og ældreboliger, og de kan kun komme ud denne vej. Folk med barnevogne og handicappede med rollator og andet, de har det svært,« fortæller Dan.

Et par unge på vej mod Christiania er ved at snuble i den ødelagte asfalt og en ældre herre med stok har ikke let ved at forcere en knækket kantsten, mens vi kommer forbi.

Ikke prioriteret

Og det er en lille gade med massiv, blandet trafik, ikke mindst af børn og unge, siger formanden:

»Folkeskolens nye udskoling for 7., 8. og 9. klasserne bruger indgangen gennem vores port, og så har vi jo gymnasiet, hvor de unge mennesker kommer ud fra, når de skal ryge. Det oveni alle vores egne børn og unge medlemmer… Med al den blandede trafik må man bare sige, at Bådsmandsstræde er i en meget ringe stand. Ødelagte fortove og kantsten, og når vi har de kraftige regnskyl, står det op med vand.

Kommunen har også erkendt, at der skal gøres noget. På det besøg af Morten Kabell for snart fire år siden kunne han jo sagtens se, at det så miserabelt ud, men der var ikke penge. Og det seneste svar, vi har fået, siger at det først vil blive om to til fire år, fordi andre steder i København trænger mere. Det er lidt svært at forstå – vi synes godt nok, det er lang tid at vente,« sukker han.

Flere projekter i spil

Hos Københavns Kommune forklarer centerchef i teknik- og miljøforvaltningen Henriette Hall-Andersen, at man er helt bevidst om, at Bådsmandsstræde står for tur, og at der arbejdes på sagen:

»Vi er opmærksomme på, at både kørebane og fortov på den del Bådsmandsstræde, som går ned mod volden, trænger til en kærlig hånd. Årsagen til, at denne del af gaden endnu ikke er renoveret, er, at renoveringen skal koordineres med de øvrige anlægsprojekter i området. Det er nødvendigt, så vi ikke graver området op mere end højst nødvendigt, da det vil være unødigt dyrt og til gene for både beboere og trafikanter.

Helt konkret har vi også været nødt til at afvente udbygningen af skolen, da entreprenøren har behov for at kunne benytte gaden til at køre materialer til og fra byggepladsen. På samme måde har den kommende renovering af Fredens Ark (på Christiania, red.) også indflydelse på, hvornår vi kan renovere den resterende del af Bådsmandsstræde. Når det er sagt, undersøger vi, om det ikke er muligt at gennemføre de to projekter sideløbende, så den sidste del af gaden også kan få et løft,« siger hun.

Skybrudssikring vurderes

CIK’s bygning er opført som lagerbygning for Nobel Tobaksfabrikker i 1938. Dan viser os om i gården bag CIK, hvor skolens nye ’Science Lab’-bygning ligger. Der er placeret en faskine til regnvandsopsamling under jorden, og terrænet er blevet jævnet ud, hvor der før var blomsterkummer, der dæmmede op for niveauforskellen. Nu frygter Dan Sørensen, at CIK lander midt i vandmasserne ved skybrud:

»Vi aner ikke, hvilken tilstand kloakken ude i gaden er i, og i tilfælde af et skybrud, hvor den faskine bliver fyldt, så kan det da gå helt galt. Vandet kan kun løbe lige ned til os. Det ville være katastrofalt for en klub som vores,« frygter han.

Hos kommunen er det teknik- og miljøforvaltningens Center for Byplanlægning, der sidder med sagen. Enhedschef Diddi Maja Thiemann fortæller, at man er i gang med at undersøge den nye løsning, som netop skulle forhindre oversvømmelser i området:

»Byggetilladelse til at udvide skolen med en ny bygning blev udstedt i januar 2017 med krav om skybrussikring. Området omkring skolen skal skybrudsikres, så naboerne netop ikke bliver påført problemer med regnvand. Kravet i byggetilladelsen betyder, at bygherren skal dokumentere den krævede skybrudssikring, inden vi giver tilladelse til, at den nye bygning tages i brug. Vi har netop modtaget den krævede redegørelsen fra bygherren, og i den forbindelse er vi i gang med at vurdere, om ansøgte skybrudsløsning vil kunne afvande på området og på skolens areal som krævet, eller der vil være behov for yderligere tiltag,« siger hun.

 

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

OBS: Denne artikel er mere end 6 mdr. gammel

Jacob Schneider

Om journalisten Jacob Schneider

Journalist på Amager Bladet og City Avisen. Lokalområdet særligt omkring Amagerbro og Sundbyerne har været en del af mit liv gennem snart 25 år på godt og ondt. Jeg går op i menneskers historier inden for kultur, sport, trafik, politik - og alle de andre ting, der påvirker folks liv og levned. Mail: jape@minby.dk. Tlf.: 26169647.

Julekalenderstemning i Dragørs gamle by

På søndag bliver juletræet tændt på Rådhuspladsen