Den radikale teknik- og miljøborgmester Klaus Bondam indviede i 2009 pladsen, som blev opkaldt efter hans forgænger som radikal borgmester i København: Lilly Helveg Petersen. Blandt de tilstedeværende var en del af Helveg Petersen-familien, blandt andet nu afdøde Niels Helveg-Petersen, som var søn af Lilly, og Niels¿ søn Rasmus Helveg Petersen, som i dag sidder i folketinget - også for de radikale. Niels Helveg Petersen var mangeårig folketingsmedlem og minister og døde i 2017, 78 år gammel. Arkivfoto: Peter Clausen
in , ,

Foregangskvinde og sporvejsborgmester som satte sig spor

LOKALHISTORISK: Den lille trekantede plads for enden af Kanslergade ved Jagtvej, som består af et græsbeklædt område med beskyttelsesrum, træer og en bænk, fik i 2009 navnet Lilly Helveg Petersens Plads efter den markante sporvejsborgmester, Lilly Helveg Petersen.

Lilly Edith Lolk blev født i 1911 i Troense, som datter af en skipper på Tåsinge, og den ældste af en søskendeflok på fire piger og to drenge. Moderen styrede hjemmet i faderens fravær på søen, samtidig var hun dog meget politisk aktiv og bestyrelsesmedlem i Det Radikale Venstres afdeling i Svendborg, så Lilly Edith fik politik ind med modermælken.

Mødte Kristen på studiet

Den velbegavede pige blev sendt i privatskole i Svendborg og tog almindelig forberedelseseksamen. Efter tre år i huset startede hun 1930 på Skårup Statsseminarium, hvor hun mødte den lidt ældre lærerstuderende Kristen Helveg Petersen. I 1933 tog hun eksamen og flyttede til Odense, hvor kæresten havde fået stilling ved det kommunale skolevæsen.

Sammen var de aktive i Radikal Ungdom. Lily arbejdede dels som vikar i Odense og dels som timelærer ved Døveskolen i Nyborg, men fik, samtidig med ægteskabet med Kristen i 1936, ansættelse i Odense.

Fra 1947 til 1970 var hun folketingskandidat for Det Radikale Venstre, men opnåede ikke valg. Op gennem 1950’erne og 1960’erne fulgte hun med sin mand i hans forskellige ansættelser i København, Nykøbing Sjælland og på ny til København, hvor familien boede fast fra 1957.

Kvindelig borgmester

Lily Helveg Petersen var i en årrække medlem af Det Radikale Venstres hovedbestyrelse, og 1968-69 formand for Københavns Radikale Vælgerforening. I 1970 blev hun valgt ind i Borgerrepræsentationen. Og da partifællen Arne Guttermann døde kun et halvt år senere, måtte hun i sommeren 1970 overtage hans post som borgmester for 5. magistrat.

Hun blev dermed Københavns anden kvindelige borgmesterefter Edel Saunte.

De næste otte år beklædte hun posten som sporvejsborgmester med ansvar for energiforsyning, trafik og kommunens kørsel og håndværk.

Hun havde ingen tekniske forudsætninger for posten, men var dygtig og samarbejdsorienteret samt havde politisk flair. Det påhvilede hende at fuldføre omlægningen fra sporvogns- til busdrift, det lykkedes, og i 1972 kørte den sidste sporvogn i remise.

Hun forestod overgangen til Hovedstadsområdets Trafikselskab 1973, gik i åben krig mod farlige olietransporter gennem byen og beskæftigede sig med byplanlægning og udvikling af Københavns havnefront.

Hun var en indædt tilhænger af kollektiv trafik, og af forbedringer for de almindelige brugere, kvinder, børn og gamle, mens hun ofte rettede skytset mod de 25-65-årige mandlige bilister.

I skygge af mand og søn

Som medlem af Helvegdynastiet stod hun dog i lange perioder i skygge både mand og søn. Hun har udtalt, at hun ofte har fortrudt, at hun ikke beholdt sit pigenavn.

I arbejdsdelingen med den idealistiske og drømmende ægtefælle, udgjorde hun det faste og viljestærke midtpunkt i hjemmet som hendes mor også havde gjort det, og sønnen, den senere udenrigsminister Niels Helveg Petersen, har med sine pragmatiske politiske holdninger snarere slægtet hende på end faderen.

Højt op i alderdommen fortsatte Lily Helveg Petersen med at tilkendegive sin uforgribelige mening om byudvikling, trafikplanlægning, Ørestad og fremmedsprogede børns undervisning i kronikker og læserbreve.

Østerbro Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Bryggervangen 62 kld, www.2100lokalhistorisk.dk

 

 

 

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV
Thomas Frederiksen

Om journalisten Thomas Frederiksen

Thomas Frederiksen, journalist på Østerbro Avis og Hovedstadens Mediehus, født 1974. Uddannet fra Danmarks Journalisthøjskole i 2000, har haft København som stofområde siden 2004 - og Østerbro siden 2007. Skriver blandt andet om politik, byudvikling, trafik, kultur og navne.

Debat: Tænk også på Platanvej

Frederiks Jul som online-kalender