Alle borgere på Frederiksberg skal kunne se et træ fra deres bolig. Der må maksimalt være 15 procent træer af samme art i byen - dog med undtagelse af lindetræer, som kulturhistorisk er en vigtig del af byen. Det er netop et lindetræ (på Tesdorpfsvej), der er udsigt til fra dette vindue. Foto: Bo Børresen
in ,

Elsker 😍

Alle skal kunne se et træ fra deres bolig

1-2-TRÆ. Der skal være udsigt til mindst ét træ fra alle boliger på Frederiksberg, alle træer skal have et årligt sundheds-tjek og træer over 25 år skal beskyttes. Det er nogle af målene i Frederiksberg Kommunes nye samlede træpolitik.

GRØNNE MÅL: Træer er en vigtig del af Frederiksbergs grønne profil. Derfor har Frederiksberg Kommune vedtaget en træpolitik, der skal synliggøre og sætte fælles retning for indsatsen.

Borgmester Jørgen Glenthøj (K) hilser politikken velkommen:

»Denne politik skal hjælpe os med at passe på det grønne Frederiksberg, samtidig med at vi tilgodeser alle de mange andre hensyn, der er i byen. Det første og vigtigste mål er, at alle der bor på Frederiksberg, skal kunne se et træ fra deres bolig. Kan de ikke det, skal de kontakte kommunen, som vil kigge på mulighederne for at plante et træ,« fastslår borgmesteren.

Den rette balance

I Frederiksberg Kommunens træpolitik kan man også læse om valg af træarter- og sorter, træernes rolle i klimatilpasning, plantningsmetoder og beskyttelse af træer.

For eksempel er alle træer over 25 år beskyttet, og hvis man ønsker at fælde eller beskære de aldrende træer, kræver det en særlig tilladelse af Frederiksberg Kommunalbestyrelse.

Formand for Frederiksberg Kommunes by- og miljøudvalg Jan E. Jørgensen (V) understreger, at der i den proces tages hensyn til borgerne:

»Når vi vælger at beskytte alle træer over 25 år, skyldes det, at vi gerne vil sikre den grønne balance i byen. Træer bidrager til byens særlige stemning, identitet og kultur, og derfor skal der være tænkt nøje over det førend træer fældes eller beskæres,« siger Jan E. Jørgensen men tilføjer i samme moment:

»Selvfølgelig har vi i Kommunalbestyrelsen også forståelse for, at der skal tages højde for eventuelle gener fra træerne, så vi i undtagelsestilfælde kan tillade beskæringer eller måske endda fældning. I praksis skal vi nok i samarbejde finde den rette balance.«

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV
Bo Børresen

Om journalisten Bo Børresen

Jeg har været journalist på en række københavnske lokalaviser siden 2001 og skrevet om stort og småt på Frederiksberg og i Valby og Sydhavnen.

Hyltebjerggård spiller banko for Tanzania

Fornemt selskab til Dahlia String Trio