Kilden til det ildelugtende vand fra Dragør Vandværk er fundet og stoppet. Foto: HOFOR

Sur 😠

Vandforurening i Dragør kan have givet irriterede slimhinder og svimmelhed

DRIKKEVANDSFORURENING. Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at en forurening i oktober med plastkemikaliet styren i drikkevand fra Dragør Vandværk kan have givet »følsomme individer« irriterede slimhinder eller svimmelhed. Men at den langvarige effekt vurderes at være »af begrænset klinisk betydning.«

DRAGØR: 23. oktober lukkede forsyningsselskabet HOFOR for udpumpning af drikkevand fra Dragør Vandværk, fordi flere borgere havde observeret, at vandet i deres haner lugtede grimt.

Vandet blev analyseret for indhold af plastkemikaliet styren og bisphenolA, og prøverne viste et indhold af styren på 347 mikrogram pr. liter.

Det skønnes, at forbrugerne har haft en mulig eksponering for det forurenede drikkevand i godt fire timer, fra klokken 16.30, da en borger første gang observerede den grimme lugt, til der blev lukket for udpumpning af drikkevand fra Dragør Vandværk klokken 20.45.

Styrelsen for Patientsikkerhed er nu kommet med sin vurdering af den sundhedsmæssige effekt af styren-forureningen.

Drikkevandskriteriet for styren er 1 mikrogram pr. liter, så der er tale om en betydelig overskridelse – 347 gange højere end kriteriet – i de fire timer.

»Det kan ikke udelukkes, at følsomme individer kan have oplevet symptomer i form af irriterede slimhinder eller svimmelhed efter inhalation og indtagelse af vandet, men disse symptomer forventes at være kortvarige. Den kroniske effekt af den styren-påvirkning, der stammer fra Dragør Vandværk vurderes i sig selv at være af begrænset klinisk betydning,« skriver Styrelsen for Patientsikkerhed i sin vurdering.

Styrelsen anbefaler dog stadig borgere, der har slimhindeirritation eller gener fra luftvejene, der stammer fra kontakt med vandet, at søge læge.

Stammer fra strømpeforing

I gennemgangen af de generelle sundhedsmæssige aspekter ved stoffet styren oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed, at der efter langvarige eller gentagne inhaleringer af styren kan opstå høreskader.

Ved langvarig eksponering er der set leverpåvirkning, og hos arbejdere med høj eksponering gennem lang tid er der muligvis en øget forekomst af leukæmi og lymfomer (lymfekræft). Men altså ikke efter en kortvaring eksponering som ved vandforureningen.

Stoffet styren var brugt til strømpeforing (tætning) af kloakledninger i det område, hvor borgere konstaterede, at vand fra vandhanen lugtede dårligt.

Lugten havde fundet vej til vandværket gennem en utæthed i et gulvafløb. Det formodes, at styren via luften i vandværket er blevet blandet ind i vandet under iltningsprocessen, hvor vandet bringes i maksimal kontakt med luften, oplyser HOFOR.

Dragør Vandværk er fortsat er lukket, mens HOFOR udbedrer fejlen. Herefter skal vandværket rengøres, og der skal foretages kontrolmålinger, inden værket sættes i drift igen. I mellemtiden får borgerne rent vand fra nabovandværkerne. Helt generelt gælder, at man aldrig skal drikke uklart vand samt vand med mislugt eller -smag, oplyser HOFOR.

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

OBS: Denne artikel er mere end 6 mdr. gammel

Hanne Bjørton

Om journalisten Hanne Bjørton

Journalist på Amager Bladet siden 2005. Jeg skriver om lokalpolitik, kultur og ikke mindst om mennesker på Amager.

Konkurrence: Musikalsk julebrag

Salon med sopranen Gitta-Maria Sjöberg