Sådan her kunne området omkring Nørrebro Station komme til at se ud, hvis projektet om letbanen får politisk opbakning. Grafik: Gotlieb Paludan
in ,

Elsker 😍

Letbane kan lette Nordvests trafik

TRANSPORT. En ny rapport fastslår, at en letbane ad Frederikssundsvej vil være løsningen i forhold til at lette det voldsomme pres på den offentlige transport, der forventes i fremtiden. Nu vil kommunen arbejde videre på at realisere det.

Af Julie Stougaard

js@minby.dk

UNDERSØGELSE: I fremtiden vil det måske være muligt at tage letbanen fra Nordvest og ind til Nørrebro og City. På baggrund af en ny rapport, som er udarbejdet af Københavns Kommune, Gladsaxe Kommune og Region Hovedstaden, er Københavns Kommune nemlig klar til at tage næste skridt for at gøre en letbane til virkelighed for de seks millioner passagerer, der årligt rejser på strækningen mellem Nørrebro Station og Husum Torv med Danmarks travleste buslinje, 5C.

Og nye beregninger viser, at passagerpotentialet i fremtiden her er hele 50 procent højere svarende til 25.000 rejsende på daglig basis.

Det tal er så højt, at det vil blive mere end svært at finde en sidde- eller ståplads i de nuværende busløsninger, men en letbane ad Frederikssundsvej vil kunne servicere de større passagerstrømme, som særligt forventes på strækningen mellem Glasvej og Hulgårdsvej i Københavns Nordvestkvarter. Og den løsning bakker teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) op om:

»Allerede i dag er busserne på strækningen proppede, og de kan have svært ved at komme frem særligt i myldretiden på grund af den massive biltrafik. Det har negative konsekvenser for samfundet og for den enkelte københavner. Den nye rapport slår fast, at kun letbanen kan løse fremtidens kapacitetsproblemer i den kollektive trafik effektivt her, og det er på tide, at vi tager næste skridt og går i gang med at løse de her problemer,« siger Ninna Hedeager Olsen.

Godt for udsatte områder

Et andet af rapportens argumenter for en letbane er særligt linjeføringen gennem de udsatte byområder Tingbjerg og Husum Nord. Mens de fleste områder i København er stationsnære, gælder det ikke for flere områder langs korridoren fra Nørrebro St. til Gladsaxe, inklusiv disse to kvarterer, og derfor giver det rigtig god mening at trække letbanens rute herigennem.

På den måde bliver der ifølge rapporten dannet grundlag for vækst og tiltrækning af nye virksomheder, indbyggere og investeringer. Dermed kan en letbane åbne for byudvikling langs korridoren, som kan være med til at styrke det lokale byliv og -miljø, påpeger Ninna Hedeager Olsen.

»København står midt i en rivende udvikling, og det er afgørende, at vores udsatte byområder ikke bliver koblet af, men i stedet også får del i den skinnebårne højklassede trafik. Med en letbane gennem Tingbjerg og Husum Nord til Gladsaxe og Nørrebro får vi skabt bedre mobilitet for alle grupper og gjort det endnu mere attraktivt at bosætte sig eller investere i området. Vi har sørget for metro til Sydhavnen – nu er det tid til, at vi for alvor får koblet Tingbjerg og de andre isolerede områder ordentligt sammen med resten af København, siger Ninna Hedeager Olsen, som forventer politisk opbakning både kommunalt og nationalt.

Konservativ ønsker metro

Opbakning får hun dog ikke fra gruppeformanden for De Konservative Jakob Næsager.

Han mener ikke, at en letbane er den rigtige løsning på at lette den offentlige transport i København. Et af problemerne ved en letbane er, ifølge De Konservative, at en letbane fylder og derfor vil indskrænke pladsen for cyklister og særligt bilister langs blandt andet Nørrebrogade og Frederikssundvej.

Hvis indstillingen godkendes, vil undersøgelsernes anbefalinger til udbygning af den kollektive trafikale infrastruktur blive indarbejdet i forslag til Kommuneplan 2019.

Næste skridt i tilblivelsen af en letbane mellem Nørrebro Station og Gladsaxe Trafikplads vil være dialog mellem Transport-, Bygnings, og Boligministeriet, Gladsaxe Kommune og eventuelt Region Hovedstaden om igangsætning og finansiering af en dybdegående undersøgelse i form af et udredningsarbejde.

En udredning af en letbane fra Gladsaxe Trafikplads, via Tingbjerg og Frederikssundsvej, til Nørrebro Station vurderes at koste 15-20 mio. kr. Prisen for en letbane løber op i cirka tre milliarder kroner.

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

OBS: Denne artikel er mere end 6 mdr. gammel

Julie Stougaard

Om journalisten Julie Stougaard

Journalist på Nørrebro/Nordvest Bladet. Jeg brænder for at skrive historier, hvor læseren får bydelene helt ind under huden og møder mennesker med noget på hjerte.

Tibetflag på politisk dagsorden

Poesi. Amerikansk Slam-mester til Amager