Skitse af nye bygninger ved Strandstation 3. Illustration: ONV Arkitekter, 2018.

Kritik af nye strandbygninger

STRANDPLANEN. Mange er utilfredse med planerne om at bebygge Amager Strandpark mere, end den allerede er. Det står klart efter et borgermøde om ny lokalplan for stranden, som er i høring nu.

Af Jacob Schneider

jape@minby.dk

AMAGER STRANDPARK: Amager Øst Lokaludvalg holdt forrige uge borgermøde om det nye lokalplanforslag for Amager Strandpark. I Kajakhotellets café var omkring 60 borgere med forskellige baggrunde mødt op: Foreninger, brugere, butikker, naboer og interesseorganisationer.

Lokalplanen lægger op til en forhøjelse af byggemuligheden med 68 procent: Fra 5.000 kvadratmeter i den nuværende lokalplan til 8.400 i den nye. Det vil gøre det muligt at bygge nyt ud for Naturcenteret i nord, i klitlandskabet ved Strandstation 3 og langs Havkajakvej i syd.

»Udvandet natur«

Mange fremmødte pegede på, at den foreslåede udvidelse vil medføre, at strandparkens naturpræg bliver udvandet, særligt omkring strandstation 3. Lokaludvalgsmedlem Jens William Grav siger:

»Borgerne har i lokaludvalgets borgerpanelundersøgelse fra 2017 lagt afgørende vægt på naturoplevelsen som strandparkens vigtigste aktiv. Det skal vi holde fast i, også i den nye lokalplan.«

Flere deltagere på mødet pegede på, at den foreslåede bebyggelse vil bryde horisontlinjen med dens udsigt til Prøvestenen, Middelgrundsfortet, Saltholm og Øresundsbroen. Holdningen var, at det ikke er nok, at der lægges op til et »luftigt« byggeri: Problemet er bygningernes samlede indvirkning.

Der var generelt enighed om, at en færdiggørelse af bebyggelsen langs Havkajakvej er nødvendig, men med højere arkitektonisk kvalitet af alle nye bygninger: Opbevaringsbygninger er ikke kønne, når de bare er indpakkede containere.

I forhold til indretning af tagterrasser langs Havkajakvej var der blandede tilbagemeldinger. Tegningerne i designmanualen fokuserer på grønne tage. Flere af de tilstedeværende undrede sig over, at der i lokalplanens § 7 ikke er fastlagt nærmere bestemmelse for bebyggelsens ydre.

Medlem af parkbrugerrådet for Amager Strand, Rasmus Steenberger er enig:

»Det er vigtigt at vi holder fast i strandens naturlige udtryk og stiller skærpede krav til at både facader og tagflader falder bedst muligt i ét med omgivelserne,« siger han.

Ikke mere parkering

Borgermødet var tilrettelagt i fire workshops om bebyggelsesmængde, æstetik, anvendelse og fri debat. Der kom mange inputs til strandparken generelt, som vil indgå i lokaludvalgets videre arbejde og drøftelserne i Amager Strand Parkbrugerråd.

Derudover var der en snak om parkering, som mundede ud i et ønske om, at lokalplanens tegningsmateriale præciserer yderligere, hvor de eksisterende p-pladser befinder sig, og at der ikke er tale om at oprette nye p-pladser.

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

OBS: Denne artikel er mere end 6 mdr. gammel

Jacob Schneider

Om journalisten Jacob Schneider

Journalist på Kgs. Enghave & Valby Bladet og Amager Bladet. Lokalområdet særligt omkring Amagerbro og Sundbyerne har været en del af mit liv gennem godt 20 år, de seneste fire på godt og ondt. Jeg er nysgerrig på menneskelivets mangfoldige historier inden for kultur, sport, trafik og politik. Mail: jape@minby.dk. Tlf.: 26169647.

Mænd og kvinder i sort

Få hjælp til at mindske gener fra trafikstøj