Sankt Jørgens Sø skal bevares som den er, mener Bent Lohmann. Foto: Dan Møller

DEBAT: Bevar Skt. Jørgens Sø som den er – fredet

AF BENT LOHMANN, Formand, Indre By Lokaludvalg

DEBAT: Københavns Kommune er i gang med at skybrudssikre byen. Skt. Jørgens Sø indgår som et centralt element i skybrudsplanen. I de tre forslag, som kommunen er ved at udarbejde skal søen fungere som bassin for det regnvand, der måtte komme fra Nørrebro, Frederiksberg og Bispebjerg i tilfælde af skybrud.

Det betyder for Skt. Jørgens Sø, at vandstanden enten sænkes permanent og/ eller at søens vandflade bliver indskrænket betragteligt.

Det synes jeg og Indre By Lokaludvalg er uklogt og unødvendigt, for det vil ændre søens karakter markant og medføre store konsekvenser for plante- og dyrelivet. Søen og området omkring har en attraktionsværdi for os københavnere, der er uvurderlig. Området er et højt værdsat stilleområde for beboere og turister, som der skal værnes om. Søerne blev fredet tilbage i 1966 for at beskytte de værdifulde og rekreative naturområder. En fredning, jeg er stor tilhænger af, og som jeg mener, man skal opretholde.

Den mest oplagte løsning er selvfølgelig at føre regnvandet direkte ud i havnen gennem rør og ikke ind i Skt. Jørgens Sø. Eller at der bliver udarbejdet andre skybrudsløsninger, der ikke vil påvirke Skt. Jørgens Sø. Det er min oplevelse, at borgerne meget gerne vil hjælpe med at finde andre løsninger på den her skybrudssikring.

Jeg vil opfordre kommunen til at få udarbejdet sådanne projekter til politisk beslutning og inddrage lokaludvalget og borgerne om grundlaget for beslutningen om Skt. Jørgens Sø som skybrudsbassin, før den politiske beslutning træffes. Derfor har lokaludvalget inviteret medlemmerne af Teknik- og Miljøudvalget til et borgermøde om sagen, som vi vil indkalde til, når beslutningsgrundlaget er offentliggjort.

LÆS OGSÅ: Fingrene væk fra Skt. Jørgens Sø

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

OBS: Denne artikel er mere end 6 mdr. gammel

Pia Allerslev i spidsen for Hafnia-Hallen

Renovering af de gamle haver