Nyttehaverne ved Sundparken. Arkivfoto: Michael Paldan.
Tema: in

Sur 😠

Plejecenter med 100 boliger på vej til Sundparken

BOLIGER. En ny lokalplan skal bane vej for over 100 boliger til ældre i Sundparken.

Af Jacob Schneider

jape@amagerbladet.dk

LERGRAVSPARKEN: Manglen på et plejecenter på det østlige Amager er til at tage og føle på for plejekrævende beboere i området. Behovet for pleje betyder nemlig, at de er nødt til at forlade nærmiljøet, da bydelen i dag ikke rummer et plejecenter.

Men det skal en ny lokalplan lave om på: Boligselskabet fsb har nemlig et ønske om at opføre et plejecenter med omkring 100 almene boliger i forbindelse med boligafdelingen Sundparken, som ligger på arealet mellem Øresundsvej, Lergravsvej og Strandlodsvej.

’Ollekolle’ ved siden af

Sammen med plejecentret ønsker fsb også at opføre et seniorbofællesskab, og står det til teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL), skal begge byggerier realiseres:

»Manglen på et plejecenter på det østlige Amager er i sig selv et godt argument, så de ældre amagerkanere kan blive boende i et område, hvor de føler sig hjemme.

Samtidig giver ønsket om et seniorbofællesskab rigtig god mening, for det kan betyde, at beboerne kan undgå at føle sig ensomme ved at indgå i en social sammenhæng i forbindelse med boligvalget. Der er stor efterspørgsel på denne boform i København, og det bør vi bakke op om fra politisk side,« siger Ninna Hedeager Olsen.

Også fsb ser stor værdi i seniorbofællesskaber:

»fsb har en meget lang tradition for at vægte de grønne områder i vores boligafdelinger højt, og vi er meget varsomme, når vi udvikler vores eksisterende boligafdelinger. I Sundparken har vi konkret vurderet, at det er muligt at bevare et grønt miljø, idet vi har tilbudt at erstatte de træer, det er nødvendigt at fælde.

Vi er glade for at kunne imødekomme byens meget store behov for boliger også til gruppen af ældre, der vokser markant de næste årtier. Samtidig er det vigtigt at udvikle nye boligtyper – blandt andet til ældre, der ønsker fællesskabet i et seniorbofællesskab. Og det ønske har stadig flere.

Sidst, men absolut ikke mindst, er det afgørende, at vi bygger almene seniorbofælleskaber til rimelige penge, så det ikke er den enkeltes privatøkonomi, der sætter grænsen for, om man skal opleve fællesskabet med andre,« siger fsb’s formand Steen Søndergaard Thomsen.

Træer må falde

Hvis seniorbofællesskabet skal realiseres, vil det dog kræve, at op mod otte træer skal fældes. Heraf er to af træerne i svækket vækst. Selv om Ninna Hedeager Olsen generelt er imod træfældninger i kommunen, mener hun, at hensynet til de ældre må veje tungere i det konkrete tilfælde:

»Vi skal være meget varsomme med at fælde træer som følge af byudvikling, og det må aldrig blive en automatløsning. I dette tilfælde er det dog i mine øjne vigtigst at tage menneskelige hensyn, og derfor stemmer Enhedslisten for, at fsb kan få lov at opføre et seniorbofællesskab, som forhåbentlig kan blive stor gevinst for lokalområdet.

Jeg er samtidig glad for at de fældede træer bliver erstattet af flere træer. Vi har fornyelig revideret vores træpolitik i udvalget og har er fokus på den samlede mængde grønt og træer, når vi bygger og planlægger byen. Denne lokalplan er i god tråd med vores reviderede politik, siger Ninna Hedeager Olsen.

I forbindelse med anlæggelse af plejecentret er det nødvendigt fjerne op mod 15 af områdets værdifulde 73 træer. Det er teknik- og miljøforvaltningens forudsætning, at hvert fældet træ erstattes af to-tre nye træer i en samlet landskabsplan, der udarbejdes i forbindelse med arbejdet med et kommende lokalplansforslag.

I går mandag vedtog teknik- og miljøudvalget, at der skal arbejdes videre med planerne.

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

OBS: Denne artikel er mere end 6 mdr. gammel

Jacob Schneider

Om journalisten Jacob Schneider

Journalist på Amager Bladet og City Avisen. Lokalområdet særligt omkring Amagerbro og Sundbyerne har været en del af mit liv gennem snart 25 år på godt og ondt. Jeg går op i menneskers historier inden for kultur, sport, trafik, politik - og alle de andre ting, der påvirker folks liv og levned. Mail: jape@minby.dk. Tlf.: 26169647.

Den hurtige vinterstøvle

Borgermøde: »Har I hørt os beboere?«