Et bredt flertal i Folketinget har godkendt, at det meste af det planlagte fælledbyggeri flyttes til det såkaldte campingareal, som her ses fra 'Bjerget' på Amager Fælled, med udsigt til vandrehjemmets lave bygninger. Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix
in ,

Sur 😠

Hurtig vedtagelse i Folketinget af fælledbyggeri og Lynetteholmen

FÆLLEDBYGGERI. Et bredt flertal i Folketinget gav i torsdags grønt lys for, at det planlagte, men aflyste byggeri Ørestad Fælled Kvarter erstattes af byggeri blandt andet på campingarealet på Amager Fælled. Og så nikkede samme flertal i øvrigt i samme moment til det nye, enorme byudviklingsprojekt – den kunstige ø Lynetteholmen.

Af Hanne Bjørton

hab@minby.dk

CHRISTIANSBORG: 7. september fandt syv partier (S, V, C, LA, DF, Rad. og SF) under budgetforhandlingerne på Københavns Rådhus løsningen på, hvor erstatningsbyggeriet for det aflyste Ørestad Fælled Kvarter på den gamle strand-eng på Amager Fælled skulle placeres.

Og i torsdags – blot en måned og 18 dage senere – førte de samme syv partier aftalen sikkert igennem i Folketinget, så de nødvendige affredninger af arealerne, der nu skal bebygges, er sikret. Nu resterer blot det praktiske arbejde med lovændringerne.

Affredninger på stribe

Fredningen af campingarealet (der ellers var udlagt til campingplads) ved Vejlands Allé skal ophæves, så der her kan bygges 2.000 boliger.

Et areal øst for Bådehavnsgade i Sydhavn samt et areal ved Selinevej skal ligeledes affredes – her skal der bygges henholdsvis 550 boliger og 81.000 kvadratmeter erhvervsbyggeri

Fredningen af Bellahøjmarken på Bellahøj skal ændres, så campingpladsen her kan opgraderes med moderne faciliteter – det skal ses som en erstatning for, at vandrehjemmet Danhostel Copenhagen Amager nedlægges og planerne om en campingplads på Amager Fælled skrottes.

Parterne ophæver desuden beskyttelsen efter Naturbeskyttelsesloven af dele af en sø og et overdrev.

Den gamle strandeng syd for Grønjordssøen skal til gengæld fredes, og der skal justeres i Fingerplanen (landsplansdirektivet) på grund af ændringerne i, hvad der er fredet og affredet. Endelig skal det lovgivningsmæssigt muliggøres, at der sker byudvikling i kystnærhedszonen, og at strandbeskyttelsen ophæves for dele af arealet i Sydhavn.

Lynetteholmen også med

Som et ekstra afsnit i aftalen om fælledbyggeriet tilsluttede de syv partier sig i øvrigt regeringens aftale med Københavns overborgmester om anlægget af Lynetteholmen – det enorme byudviklingsprojekt, der indebærer etablering af en kunstig ø, boliger til 35.000 indbyggere, klimasikring af København samt tilkobling til metro og havnetunnel.

Partierne var enige om, at der skal oprettes et nyt selskab, Lynetteholmen I/S, til udviklingen af den nye bydel. Selskabets ejere bliver By & Havn I/S (53 procent) og staten (47 procent).

I første omgang skal der gennemføres en VVM-undersøgelse (vurdering af virkninger for miljøet), før der fremsættes en anlægslov. Dog nævnes det i aftalen, at forudsætningen for etableringen af Lynetteholmen og den nødvendige infrastruktur, er at projektet kan finansieres af egne indtægter, bidrag fra andre grundejere samt driftsindtægter som havnedrift og parkering.

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV
Hanne Bjørton

Om journalisten Hanne Bjørton

Journalist på Amager Bladet siden 2005. Jeg skriver om lokalpolitik, kultur og ikke mindst om mennesker på Amager.

Remiseparken fornyes først i 2019

Koncert med Still Water Stone