visualisering af, hvordan remiseparken kunne komme til at se ud: BOGL
in , ,

Ked 😭

Remiseparken fornyes først i 2019

SUNDBYVESTER: Fornyelsen og skybrudssikringen af Remiseparken i Urbanplanen skulle være startet i november, men planerne er ændret, så anlægsarbejdet og lukningen af parken er udsat til begyndelsen af det nye år.

Det skyldes, at tilbuddene fra de entreprenører, som har budt på opgaven, ligger et godt stykke over budgettet, oplyser Københavns Kommunes teknik- og miljøforvaltning.

Embedsfolkene forhandle nu om et resultat, så parken kan anlægges inden for de økonomiske rammer, uden at det ændrer væsentligt ved projektets hovedidé og indhold.

I anlægsperioden, der varer cirka et år, afspærres Remiseparken, men der vil være adgang til parkens to bemandede legepladser ’Bondegården’ og ’Byggeren’. Målet for fornyelsen af parken er at skabe en tryg og attraktiv park for både områdets beboere og besøgende fra resten af København. Parken skal give mulighed for både stille rekreation og bevægelse og være bedre forbundet til Urbanplanen og den omgivende by.     /haj

Hanne Bjørton

Om journalisten Hanne Bjørton

Skriver som journalist på Amager Bladet siden 2005 om lokalpolitik, kultur og ikke mindst om mennesker på Amager.

Borgermøde. Ny lokalplan muliggør flere bygninger i Amager Strandpark

Hurtig vedtagelse i Folketinget af fælledbyggeri og Lynetteholmen