Støjvagterne er på overarbejde i det københavnske natteliv. Nye regler giver kommunen mulighed for at kræve for eksempel lydsluser, hvis der konstateres støjgener. Arkivfoto: Klaus Sletting

Beboere savner konsekvens i nye støjregler

Ny forskrift indeholder stramninger i forhold til lydsluser, plombering af lydanlæg og et generelt forbud mod at restaurationer afspiller udendørs musik på offentlige arealer.

»Jeg er bange for, at vi ikke er så meget videre,« siger Søren Rud, der er beboer i indre by og formand for Nørre Kvarters Beboerforening. Foreningen er gået forrest i kampen for en fredeligere by at bo i og nye forskrifter kunne se ud til at trække i samme retning.

Men beboerformandens skepsis bunder i mulighederne for at håndhæve de nye regler.

»Så længe det ikke har nogen konsekvens at overtræde reglerne tvivler jeg på, at det virker. Det er jo sådan, at der hvor der er flest problemer, er der hvor reglerne overtrædes,« siger han.

Lydsluser med mere

Vi har tidligere nævnt stramningerne i de nye forskrifter her i avisen. De har været i offentlig høring og er nu igen på vej gennem en ny politisk behandling i en lettere revideret udgave.

Stramningerne er en præcisering af, at alle restaurationer, der spiller højere end baggrundsmusik, det vil sige musik med et lydniveau, som man kan tale sammen ved, skal have etableret lydsluse. Lydsluser er et krav, alle steder, hvor restaurationer med høj musik kan give gener.

Afspilning af musik, der er højere end baggrundsmusik, kræver at alle anlæg reguleres ned til det tilladte støjniveau og plomberes eller blokeres. I den gældende forskrift gælder kravet kun for faste anlæg, mens den nye version også omfatter for eksempel mobile anlæg, som restaurationen benytter.

Endelig indføres der generelt forbud mod, at restaurationer afspiller udendørs musik på offentlige arealer. Dog er det muligt at søge tilladelse til et særskilt arrangement.

Konsekvenser eller ej

Det er ikke kun Søren Rud, der er skeptisk over for konsekvenserne af at overtræde reglerne. Flere af høringssvarene indeholder samme spørgsmål, som forvaltningen besvarer således:

’Forvaltningen regulerer med de redskaber, der findes efter miljøbeskyttelseslovens regler. Herunder indskærpelser og påbud om driftsforbud. Ved gentagende overskridelser kan forvaltningen politianmelde en virksomhed med henblik på bødestraf.

Forvaltningen arbejder dog sammen med politi og bevillingsnævnet i Kultur- og Fritidsforvaltningen, og indrapporterer væsentlige overtrædelser af forskriften til nævnet.

Bevillinger reguleres ikke af forskriften, men af bevillingspolitiet.’

Bevillinger

»Så er vi tilbage ved det, det i virkeligheden handler om, nemlig antallet af bevillinger. Der er to støjvagter i hele byen og for eksempel over 400 bevillinger bare i middelalderbyen på et område, hvor der bor 7.000 mennesker,« siger Søren Rud. Men det er åbenbart ikke let at reducere antallet af bevillinger, der har det med at følge med i købet, når restaurationerne skifter ejere.

»Men måske kunne man lave en mere langsigtet plan, med det formål at reducere bevillingerne fra 16 til 10 i for eksempel Vestergade. Og man kunne lade nye ejere få en slags grundbevilling og ikke en direkte 05-bevilling,« flyder forslagene i en lind strøm fra beboerformanden.

Politikerne i kommunens Teknik- og Miljøudvalg skal i næste uge tage stilling til en ny udgave af ’Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer i Københavns Kommune’.

Efter behandlingen i udvalget skal Borgerrepræsentationen vedtage forskriften endeligt.

 

BORGMESTER: BALANCE I BYEN

De nye regler for restaurationer og beværtninger er et vigtigt skridt i retning af at gøre byen både levende og beboelig. Det mener teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL).

»Københavnerne har længe klaget over det stigende problem med støjgener og fest i gaden. Vi har lyttet til de klager, og nu handler vi på dem. Vi skal finde en balance i byen, så vi både har en levende by, men også en by man kan leve i,« siger borgmesteren i en pressemeddelelse.

»Vi har lyttet til restaurationsbranchen og taget deres henvendelser alvorligt. Derfor er det præciseret, at bestemmelsen gælder ved nyetableringer, eller hvis Københavns Kommune konstaterer væsentlige gener i omgivelserne. Det handler om en balance, så både beboere og restauranter kan være i byen,« siger Ninna Hedeager Olsen.

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

OBS: Denne artikel er mere end 6 mdr. gammel

Tidsbegrænset parkering i stort område af Valby

Halloween på Nørrebro og i Nordvest