Jytte Hilden er vild med søen udenfor hoveddøren - præcis som den er. Foto: Martin Sørensen.

Fingrene væk fra Skt. Jørgens Sø

SKYBRUDSDILEMMA. Jytte Hilden bor ned til den fredede Skt. Jørgens Sø, hvor der er planer om en skybrudsløsning, der vil sænke vandstanden, og muligvis en park. »Fingrene væk,« siger hun.

Af jacob Schneider

jape@minby.dk

SØERNE: Jytte Hilden bor ned til den fredede Skt. Jørgens Sø, hvor der er planer om en skybrudsløsning, der vil sænke vandstanden, og måske endda en større park. »Fingrene væk,« siger hun.

Planerne om at bruge Skt. Jørgens Sø til et bassin, der kan være med til at skybrudssikre byen, møder massiv kritik i lokalområdet. Indre By Lokaludvalg arrangerede for tre uger siden borgermøde om planerne, som efter deres mening ikke var blevet kommunikeret godt nok ud til københavnerne.

Søen skal i fremtiden fungere som opsamlingsbassin for det regnvand, der kommer fra Nørrebro, Frederiksberg og Bispebjerg i tilfælde af skybrud. København og Frederiksberg Kommune opererer nemlig med tre scenarier for skybrudssikringen, blandt andet en, hvor der kan placeres et helt badeland på bredden ned mod Planetariet. Den ’mindste’ model involverer en sænkning af vandstanden med en halv meter og en pumpestation.

»Fredning er fredning«

Men der er ingen model, hvor man lader Skt. Jørgens Sø slippe for vandmasserne. En af de mange borgere, som deltog i mødet, er tidligere folketingspolitiker og minister Jytte Hilden, som selv bor i Vestersøhus ned til søen. Her ynder hun at tilbringe rolige stunder og gå tur med børnebørnene.

»Jeg bor i et fredet hus, hvor jeg naturligvis går op i, at vi ikke skal have oversvømmet kælderen. Selvfølgelig skal vi have løsninger til skybrud, og de findes også. Min erfaring siger mig, at jo før vi får de planer, der ikke dur, af banen, jo bedre bliver de rigtige løsninger.

Søen har ligget som et smukt, blåt smykke hernede siden 1700-tallet og blev fredet i 1966. Når vi freder noget, så gør vi det jo for at bevare det for børn, børnenebørn og fremtidige generationer. Det er for mig ubegribeligt, at man overhovedet kan foreslå at lave om på det. Fredning er fredning, og sådan er det. Ellers er der jo ingen grund til, at vi har fredningslove.

Så jeg siger, at forvaltningen simpelthen bare skal tage det af bordet og komme med nogle forslag, som ikke ændrer på fredninger. Man skulle måske til at lave kurser for konsulentfirmaer og embedsmænd, at man stiller altså ikke forslag, der ændrer på fredninger. Det gør mig virkeligt harm, at i materialet nævnes det i en bisætning, at der da for resten er noget fredning – underforstået at det laver vi bare om på.

Nu er jeg jo en gammel kone, men jeg er stædig. Søerne er i den grad et fornemt stykke København, og her skal vi ikke pludselig begynde at lave soppebassiner. Det er simpelthen en ommer. Vi har nogle søer og parker i byen, som nogen har besluttet, at vi skal bevare. Det er meget enkelt: Fredning er fredning, så fingrene væk. Det med ’affredning’ er en uskik,« tordner Hilden.

Bred enighed

Formanden for Indre By Lokaludvalg Bent Lohmann fortæller, at ingen på borgermødet var glade for nogen af de tre scenarier, som kommunen skitserede:

»Det var en overvældende succes, hvor der ikke engang var plads til de omkring 150 mennesker, der var dukket op. Der var en markant enighed om, at man overhovedet ikke skal røre ved søen, som er et meget fuglerigt område, blandt andet med fiskehejrer – ingen ny park og slet ikke et badeland – og der var flere kreative idéer til, hvordan man kan finde nogle andre løsninger på den her skybrudssikring.

Det synes jeg, forvaltningen skal tage fat i, og det stiller vi gerne op til en dialog om. Folk vil i virkeligheden gerne tage ansvar, de skal bare have mulighed for det. Kommunens borgerdialog har bare ikke været god nok her.

Jeg synes seriøst, at man skal kigge på andre løsninger. For det her er ingenting: Man skal finde plads til godt 60.000 kubikmeter vand, og søerne fordampede 90.000 om dagen her i højsommeren,« siger Lohmann, som vil arrangere en borgerhøring, så snart sagen kommer til politisk behandling,« lover formanden.

De to kommuner arbejder nu på deres anbefalinger, som poltikerne skal tage stilling til inden årets udgang.

Projektet er et af i alt 300 fælles skybrudsprojekter for de to kommuner over de næste 17 år.

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

OBS: Denne artikel er mere end 6 mdr. gammel

SSP-handleplan sat i værk på Ellebjerg

Nu er der også plads til byens buddhister